• Diagnosen autismspektrum eller autism r i DSM-5 dimensionell i tv bem rkelser: a) den t cker flera olika former av avvikelser fr n normal utveckling, b) det r en st rning med olika sv righetsgrad. (psykologiguiden.se)
  • Formuppfattning: Den sensoriska förmågan att urskilja mönster och former. (ghetilcredexop.ml)