• Formaldehyd har länge använts som konserveringsmedel i kosmetika, och är populärt i nagellack och nagelstärkare då det gör naglarna hårdare och gör så att lacket torkar snabbt. (kurera.se)
 • Färska provermed misstänkt TB-frågeställnin, HIV, hepatit B och C ska fixeras med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd direkt vid provtagningen. (sahlgrenska.se)
 • Nålbiopsier: 4 % fosfatbuffrad formaldehyd. (sahlgrenska.se)
 • Benmärgsbiopsier: Lägg direkt i rör fyll med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd. (sahlgrenska.se)
 • Formaldehyd används industriellt bland annat vid framställning av flera olika typer av plaster (till exempel bakelit) och som desinfektionsmedel. (wikipedia.org)
 • Det cancerframkallande ämnet formaldehyd, som bland annat används i nagellack, förbjuds nu helt i kosmetika inom EU rapporterar Naturskyddsföreningen. (kurera.se)
 • Formaldehyd kan utlösa allergiska reaktioner och är sedan tidigare klassat som ett så kallat CMR-ämne då det bland annat kan ge cancer i näsan vid inandning. (kurera.se)
 • Det pågår även en diskussion om användningen av formaldehyd i industrin, bland annat används formaldehyd inom textilindustrin och EU håller nu på att sätta riktvärden i enlighet med svensk lagstiftning, där gränsen ligger på 0,3 ppm i luften. (kurera.se)
 • Formaldehyd finns i bland annat olika typer av plaster, färger och textilier. (wallstyle.se)
 • Hittills har det dock varit fritt fram att använda ämnet och kosmetikbranschen har försökt övertala EU-kommissionen att det inte går att hitta något som kan ersätta formaldehyd i vissa produkter. (kurera.se)
 • Idag förekommer formaldehyd i drygt 500 kemiska produkter på den svenska marknaden enligt tidningen Sveriges Natur. (kurera.se)
 • Formaldehyd är en vanlig kemikalie i kemisk industri, den används till exempel i lim, färg och harts, för att binda ihop och härda material. (kurera.se)
 • Formaldehyd verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar. (wikipedia.org)
 • GrayWolf FM-801 är ett nytt revolutionerande direktvisande mätinstrument för formaldehyd (HCHO). (scantecnordic.se)
 • Formaldehyd är allergi- och cancerframkallande enligt kemikalieinspektionen. (wikipedia.org)
 • Men ämnet som klassats som allergi- och cancerframkallande har länge varit omdebatterat och många nagellackstillverkare har på eget initiativ slutat att använda formaldehyd. (kurera.se)
 • UV-lampan dödar effektivt bakterier och mikroorganismer, lättare gaser såsom ammoniak, eter och formaldehyd oxideras. (klimatshoppen.se)
 • Om man inte har utvecklat kontaktallergi mot formaldehyd utan 'bara' fått i sig de skadliga ämnena när man är från 0-4 år och sedan börjar man tvätta kläder innan anv. (doktorn.com)
 • De tar dels upp det vi andas ut, bioutsläpp, dels även skadliga ämnen som formaldehyd, benzen och trikloretylen som ingår i många material i vår omgivning. (viivilla.se)
 • Med NeoLigno® tar vi ledningen genom att skapa en ny era av naturliga bindemedel som är biobaserade och säkra - fria från skadliga ämnen som formaldehyd och isocyanater. (storaenso.com)
 • Samtliga nagellack från Ciaté är fria från de skadliga ämnena formaldehyd, DBP och toulen. (ellos.se)
 • Kravet på en minskning av utsläpp av skadliga ämnen (särskilt formaldehyd från bindemedlet) har ökat. (lnu.se)
 • Fria från formaldehyd, DBP & toluen. (eleven.se)
 • Innehåller inte toluen eller formaldehyd. (eleven.se)
 • Det r framf r allt formaldehyd, toluen och dibutylftalat (DBP) som irriterar. (shenet.se)
 • Fri från BPA, ftalater och formaldehyd. (babyshop.se)
 • Servisen kommer i en fin presentlåda och innehåller en flat tallrik, en djup tallrik och en mugg.Servisen är helt i bambu och 100 % fri från PCP, formaldehyd, ftalater och BPA. (blaelefant.se)
 • For øvrig ble det funnet flammehemmere, ftalater, fenol og formaldehyd i fire andre modeller. (forbrukerradet.no)
 • Då möbler och träskivor avger formaldehyd rekommenderas ventilation, särskilt om du har köpt nya möbler, kök eller trägolv. (xn--mgel-test-07a.se)
 • I stället tillsätts ämnen som sakta brys ned och då avger formaldehyd, så kallade formaldehydavgivare. (vetenskaphalsa.se)
 • Formaldehyd är allergiframkallande vid hudkontakt och kan orsaka allergiskt kontakteksem. (ki.se)
 • Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer. (upphandlingsmyndigheten.se)
 • Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande, kan skada arvsmassan (klass Muta. (upphandlingsmyndigheten.se)
 • Formaldehyd är allergiframkallande och misstänks kunna orsaka cancer och bör därför inte få förekomma i kläder. (naturskyddsforeningen.se)
 • Var de allergiframkallande kemiska produkterna hanteras och var isocyanater eller formaldehyd kan frisättas. (av.se)
 • Samtliga mätningar, bortsett från formaldehyd, upprepades på 22 personer. (lu.se)
 • Undantag i kemikaliekraven för formaldehyd (krav O15) och nanopartiklar (krav O17) har gjorts. (svanen.se)
 • Formaldehyd är en vanlig kemikalie i kemisk industri, den används till exempel i lim, färg och harts, för att binda ihop och härda material. (kurera.se)
 • Skulle behöva tips på material som inte innehåller formaldehyd eller som doftar. (byggahus.se)
 • Dessutom gäller reglerna vid arbete som innebär termisk nedbrytning av material som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd. (av.se)
 • Hartser med toluensulfonamid, dibutylftalat (DBP) och formaldehyd i nagellack. (shenet.se)
 • Provtagning av flyktiga organiska ämnen (VOC) och formaldehyd från byggnadsmaterial eller interiörer kräver en kammare som har ett lågt bakgrundsvärde. (sp.se)
 • Undersökningen bygger på personburen provtagning för att mäta den personliga exponeringen för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, kväveoxider med diffusionsprovtagare. (ki.se)
 • Median- exponeringen för formaldehyd var 19 µg/m3 (95 % KI: 15-22 µg/m3), vilket ligger inom det intervall (12 - 60 µg/m3) som anges som riktvärde för långtidsexponering. (ki.se)
 • De urbana bakgrundshalterna och den generella personliga exponeringen för formaldehyd ligger i princip oförändad sedan 2003. (lu.se)
 • Formaldehyd kan man även hitta i limmet i spånskivor eller i textilier och kläder för att fixera färgen eller för att motverka att kläderna blir skrynkliga. (metro.se)
 • Konserveringsmedlet formaldehyd har länge varit en vanlig orsak till kontaktallergi. (allergia.se)
 • Allergia har tidigare skrivit om en studie från 2014, som visade att närmare sex procent av alla som testas har kontaktallergi mot formaldehyd. (allergia.se)
 • Mellan 150-1000 tester kan utföras per kassett, beroende på koncentrationen av formaldehyd. (scantecnordic.se)
 • Du kan enkelt og hurtigt teste koncentrationen af formaldehyd i luften via testen. (radonhuset.dk)
 • Lej en digital formaldehydmåler, der hurtigt og præcist kan måle koncentrationen af formaldehyd og TVOC i boligens indeluft. (radonhuset.dk)
 • Vores elektroniske formaldehyd/TVOC-måler kan, via en elektrokemisk sensor, lynhurtigt måle og nøjagtigt vise koncentrationen af formaldehyd og TVOC i indeluften. (radonhuset.dk)
 • Hur minskas koncentrationen av formaldehyd? (xn--mgel-test-07a.se)
 • Med det här testet kan du snabbt och lätt bestämma koncentrationen av formaldehyd i luften. (xn--mgel-test-07a.se)
 • Formaldehyd har visats orsaka irritation i slemhinnor vid lufthalter på ca 0,4 ppm. (ki.se)
 • Vid rumstemperatur är formaldehyd en giftig gas som kan orsaka allergier och irritation i ögon och övre luftvägarna. (xn--mgel-test-07a.se)
 • Formaldehyd är ett giftigt ämne som orsakar irritation från andnings- och matsmältningsorganen, synorgan, hud och slemhinnor. (iliveok.com)
 • Formaldehyd bildas också vid förbränning och förekommer därför t ex i bilavgaser, cigarettrök och stekos. (ki.se)
 • De höga mängderna av formaldehyd som då bildas i kontakt med luft kan finnas i rummet länge om man inte vädrar det ordentligt. (metro.se)
 • Kokpunkt för formaldehydlösning Högkvalitativa kemikalier Formaldehyd är en färglös, brandfarlig gas vid rumstemperatur och har en stark lukt. (xinlongwei-chem.com)
 • Vid sådana behandlingar kan formaldehyd vara en av de kemikalier som använts. (naturskyddsforeningen.se)
 • Du bör mäta nivåerna av formaldehyd om du upplever obehag såsom irriterade ögon och slemhinnor eller om du kan lukta formaldehyd som avger en skarp, stickande lukt. (xn--mgel-test-07a.se)
 • Så då var det konstaterat, formaldehyd är klassat som cancerogent. (pusha.se)
 • Formaldehyd är giftigt, irriterande och kauteriserande. (iliveok.com)
 • I en studie som Dr Huber rapporterade om Elizabeth Dougherty s Talk Radio, visade det sig att 0,97 ppm formaldehyd var giftigt att förtäras av djur. (kostdemokrati.se)
 • Formaldehyd - en liten vardagsmolekyl Formaldehyd, den enklaste aldehyden, för allmänheten mest känd för sin desinficerande och konserverande effekt, är en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av allt från färg och bindemedel för trä och textilindustrin till specialplaster. (tfih.se)
 • Formaldehyd är ett utmärkt bindemedel och kan användas för att öka livslängden på en produkt samt förbättra dess prestanda. (xn--mgel-test-07a.se)
 • Formaldehyd framkallar cancer hos människor. (vaccin.me)
 • Partihandel Formaldehyd Standardlösning med hög kvalitet som lågt pris / billigt, ett av de Formaldehyd Standardlösning ledande varumärkena från Kina, Shijiazhuang Xinlongwei Chemical Co., Ltd. (xinlongwei-chem.com)
 • Vi konstaterade att en förbehandlad bakjäst var jättestark, lika stark som ett bindemedel av urea-formaldehyd, säger Stig Bardage. (mynewsdesk.com)
 • Särskilt känsliga personer kan uppleva obehag som vattniga ögon, brännande hals, huvudvärk och andningsproblem även vid mycket låga koncentrationer av formaldehyd. (xn--mgel-test-07a.se)
 • Formaldehyd har en stickande, vass, syrlig lukt som känsliga personer kan känna lukten av vid koncentrationer ned till 0,03 mg/m 3 . (xn--mgel-test-07a.se)
 • Allmänbefolkningens exponering för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och kvävedioxid mättes på 40 slumpvis utvalda personer i Göteborg under hösten 2012. (ki.se)
 • Symtom uppkommer då på huden i form av ett allergiskt kontakteksem med rodnad, fjällning och klåda inom de områden där huden kommit i kontakt med formaldehyd. (doktorn.com)
 • väcktes Frågan om formaldehyd exponering i förgrunden i USA 2007, då flera medier bröt berättelsen som tillfälligt släp uppfördes av Federal Emergency Management Agency (FEMA) för offren för orkanen Katrina hade mycket höga halter av formaldehyd. (debok.net)
 • Hobbymaterial 1 (filt och tyg) i det offererade sortimentet ska inte innehålla formaldehyd (CAS: 50-00-0) i halter över 30mg/kg. (upphandlingsmyndigheten.se)
 • En annan fara är att formaldehyd tränger extremt snabbt in i alla kroppsvävnader. (iliveok.com)
 • Den främsta källan till höga koncentrationer av formaldehyd inomhus förmodas vara limmade träpaneler såsom spånskivor och MDF. (xn--mgel-test-07a.se)
 • Förutom njurarna påverkar formaldehyd negativt hjärnan och nervsystemet, liksom matsmältningskanalen. (iliveok.com)