• Utsugsarmar för laboratorier och svetsverkstäder samt utsug för fordonsavgaser. (climat80.se)
  • Hela produktprogrammet omfattar allt från punktutsug för industriell- och laboratoriemiljö till utsug för fordonsavgaser, fläktar, styrautomatik, filter samt verkstadsutrustning. (fumex.se)
  • Att exponeras för fordonsavgaser och svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. (tns-sverige.se)
  • Svavel bildar skadliga sulfiter i fordonsavgaser och förorenar atmosfären av svaveloxider. (novatic.se)
  • Nedermans produkter och lösningar bidrar till förbättrad produktionsdrift, minskar påfrestningen på miljön från olika industriprocesser och skyddar människor från skadligt damm och skadliga partiklar, fiber, gas, svetsrök, fordonsavgaser och oljedimma. (nederman.se)