• Denna artikel om fonetik eller fonologi saknar väsentlig information . (wikipedia.org)
 • Du kommer dels att studera svensk fonetik och fonologi, dels arbeta med praktiska övningar. (allastudier.se)
 • Fokus är på de mest centrala delarna av fonetik (hur talet produceras och uppfattas, olika språkljud, intonation, betoning osv) och allmän språkvetenskap (kopplingen mellan betydelse och form via fonologi, pragmatik, semantik och grammatik) i språkbearbetningsprocessen hos språkanvändaren och i ett urval av världens språk. (lu.se)
 • Övningar med facit och kommentarer innehåller en mängd praktiska övningar på moment inom olika delar av grammatiken: fonetik och fonologi, morfologi, ordklasser, ordbildning, syntax och språklig variation. (google.com)
 • Idag var det verkligen lingvistiken blandar och ger på föreläsningen i fonetik/fonologi etc. (paparkaka.com)
 • Här behandlas artikulatorisk, akustisk och auditiv fonetik, samt fonologi och röstlära. (ki.se)
 • Den ingår i en serie kurser om vardera 7,5 hp där de övriga delarna är: A1 med inriktning på fonetik och fonologi, A2 med inriktning på grammatik och A3 med inriktning på invandrarkunskap och tvåspråkighet. (miun.se)
 • Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som professor i fonetik med placering tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum. (mynetworkglobal.com)
 • Han sörjs närmast av svägerska, syskonbarn och syskonbarn till hustrun Eva, professor i fonetik som gick bort 2006. (sydsvenskan.se)
 • Francisco Lacerda, professor i fonetik vid Stockholms universitet, skrev tillsammans med en forskarkollega en vetenskapsartikel som kritiserade röstbaserade lögndetektorer som bluff. (sverigesradio.se)
 • Därutöver förväntas professorn söka externa forskningsanslag samt företräda ämnet fonetik nationellt och internationellt. (mynetworkglobal.com)
 • Undervisar i röstens anatomi och fysiologi samt fonetik. (smi.se)
 • Vidare ges grundläggande kunskaper i isländsk fonetik och grammatik samt någon kännedom om ordbildningslära. (uu.se)
 • Under utbildningens första år inhämtar du grundläggande kunskaper inom områdena kommunikation, ljudmiljö och akustik, audionomprofessionen och dess vetenskapliga grund, beteende och samhällsvetenskapliga perspektiv, vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, hörselsystemens uppbyggnad och funktion samt psykoakustik, akustisk fonetik och talperception. (oru.se)
 • I kurserna studerar du engelskans struktur i tal och i skrift genom fonetik och uttalsträning samt grammatik och skriftlig språkfärdighet. (his.se)
 • Du hittar även ljudfiler, ordlistor med fonetik samt litteratur- och filmtips. (ordochbok.se)
 • lingvistik och fonetik (17,5 hp), medicin (15,5 hp) samt vetenskaplig metod (11 hp). (studera.nu)
 • Du får även djupare kunskaper i fonetik då grunderna i talets akustik, prosodi samt fonologisk analys ingår i kursen. (lu.se)
 • Det är ett populärt ämne här i Polen", säger hallänningen Andreas Jönsson, specialiserad på att lära ut svensk fonetik till polacker. (gp.se)
 • Elert, Claes-Christian: Allmän och svensk fonetik. (umu.se)
 • Fonetik nämns inte specifikt i kursplanerna för engelska och moderna språk i Lgr11, men i det centrala innehållet finns en punkt som lyder "Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. (pearltrees.com)
 • Utöver lektionerna ges 3 extra fördjupningslektioner per vecka i konversation, grammatik och fonetik/uttal. (folkuniversitetet.se)
 • För dessa 10 extra lektioner väljer du inriktning bland något av de fyra ämnesområdena allmän tyska, affärstyska, fonetik eller examensförberedande kurs. (folkuniversitetet.se)
 • Logopedprogrammet passar dig med många intressen som till exempel medicin, språk (lingvistik och fonetik) och psykologi. (uu.se)
 • Lingvistik och fonetik handlar om hur språket och språkljuden är uppbyggda, vilket är kunskap som är viktig vid tal- och språkbedömningar. (uu.se)
 • Logopedutbildningen är fyraårig och du läser ämnena logopedi, lingvistik och fonetik, medicin och psykologi. (uu.se)
 • Paralingvistisk fonetik handlar om de fenomen i talet som ligger vid sidan om språket, men som ändå är grundläggande för talkommunikationen som biologiskt och socialt fenomen. (wikipedia.org)
 • Boken handlar mycket om fonetik med tillhörande fackuttryck, skrivet på ett populärvetenskapligt tillgängligt sätt. (forum.se)
 • Den ägnar sig åt att beskriva språkljud bland annat hur de bildas (talproduktion), deras fysikaliska egenskaper (akustisk fonetik) och hur de uppfattas och förstås (talperception). (wikipedia.org)
 • Till skillnad från traditionell transkription av subjektiva hörselintryck används vid akustisk fonetik datorer eller maskiner för att spela in och analysera ljudsignalen. (wikipedia.org)
 • Två professorer i fonetik, Francisco Lacerda vid Stockholms universitet och Anders Eriksson vid Göteborgs universitet, publicerade tillsammans en artikel i Journal of Speech Language and the Law, en vetenskaplig tidskrift som kommer ut två gånger per år i en tryckt upplaga på 500 exemplar. (fof.se)
 • I kursen ingår grundläggande studier i rysk fonetik. (umu.se)
 • Fonetik Light, Lund: Studentlitteratur Engstrand, Olle (2004). (wikipedia.org)
 • Undervisning i fonetik bedrivs på alla nivåer och inom flera utbildningsprogram. (mynetworkglobal.com)
 • Huruvida den är kapabel att hantera den franske säkerhetschefens fonetik får vi inget svar på. (teknikensvarld.se)
 • Fonetik light: kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning. (wikipedia.org)
 • Några exempel på kurser jag undervisar i är grammatik, skriftlig språkfärdighet och fonetik men också kurser inom kulturområdet om kopplingen mellan språk, kultur och samhälle. (gu.se)
 • Akustiskt fonetik är det experimentella studiet av talet som fysikalisk process, främst mätningar och beskrivningar av de ljudvågor som produceras vid tal. (wikipedia.org)
 • Du får även prova på experimentella metoder inom fonetik, psykolingvistik och neurolingvistik. (su.se)
 • Hartmut Traunmüller (2000) Viskningar och rop - paralingvistisk fonetik i Att förstå det mänskliga. (wikipedia.org)
 • Detta r k rnan i boken och svarar mot det inneh ll som man av erfarenhet vet att f rberedande kurser i allm n fonetik brukar ha. (bokextra.se)
 • Professorn i fonetik, Henry Higgins, slår vad om att han kan slipa bort blomsterflickan Elizas gräsliga cockneydialekt så att hon i stället talar belevat. (svenskfilmdatabas.se)
 • På Institutionen för Lingvistik i Uppsala studerade och undervisade jag i fonetik, läran om språkljud. (sanomautbildning.se)
 • Susanne Schötz är docent i fonetik vid Lunds universitet. (forum.se)
 • Susanne Schötz är docent i fonetik vid Lunds universitet och leder projektet. (doktorn.com)
 • Tänk allt från ungens mjäkiga lilla pip till hur den vuxna katten i en transportbur kan låta, säger Susanne Schötz som är docent i Fonetik vid Lunds universitet till ELLE . (nyheter24.se)
 • Det er i orden, at en forpustet cykelrytter, der får stukket en mikrofon i n sen, siger nogle sv rt forståelige ord, men iscenesatte debatter og andre programmer, der har en klart oplysende funktion, b r optages med mere fokus på klar udtale og tydelige pauser. (bloggagratis.se)
 • Undervisar i fonetik. (smi.se)
 • Lund, 2004 Steensland, Lars: Rysk praktisk fonetik. (umu.se)