• Inga tillsatta fluorider eller tensider. (vitaminvaruhuset.se)
 • Tandkrämen är utvecklad i samarbete med tandläkare och innehåller inga tillsatta fluorider eller tensider. (mabrapostorder.se)
 • Fri från tensider & syntetiska fluorider. (eleven.se)
 • Tandkräm för vuxna från Weleda som är flour- och mentolfri utan tensider och syntetiska fluorider. (goodforkids.fi)
 • Tandkräm för vuxna utvecklad i samarbete med tandläkare, helt fri från fluorider och tensider. (goodforkids.se)
 • Således bildar fluorider av alkalimetaller basiska lösningar. (wikipedia.org)
 • Vätefluorid är den syra som bildar fluorider. (wikipedia.org)
 • I oxiderande medier innehållande klorider och fluorider t.ex. (bbshalmstad.se)
 • Tillverkat av specialstål med hög kromhalt som motstår angrepp av klorider och fluorider i rökgaserna vid förbränning av olja, naturgas samt propan/luft. (sjokvistmurnings.se)
 • Halider eller halogenider är ett sammanfattande namn på fluorider , klorider , bromider , jodider och astatider . (wikipedia.org)
 • Har du aldrig testat ditt vatten tidigare, ska du låta göra en analys som omfattar både bakterier och kemiska ämnen som till exempel metaller, fluorider och pH-värde, säger Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelsverket. (villaagarna.se)
 • Alla dessa "extra" beståndsdelar blandas med mycket fina partiklar av metalloxider, fluorider och metaller. (plymovent.se)
 • Bland de giftiga ämnen som hittats i jorden finns arsenik, rester av kolväteprodukter, flera tunga metaller samt fluorider i mängder som är upp till hundra gånger högre än vad som är tillåtet. (va-i-tiden.se)
 • Flockning med Antox flockningsmedel Häll i Antox Flockningsmedel för att samla upp och dra till sig fluorider och tungmetaller. (docplayer.se)
 • Företaget sade sig sälja ofarligt, godkänt slam - men egentligen innehöll det höga halter av arsenik, tungmetaller och fluorider. (va-i-tiden.se)
 • Intressant, och vill bara tillägga att fler bisfenoler tycks vara farliga samt även flamskyddsmedel/polyklorerade bifenyler), triklosan , fluorider i tandkräm mm. (kurera.se)
 • Fluorider bildas i jordskorpan främst i vattenkanaler där vatten rör sig från en plats till en annan. (econaturshop.se)
 • Tandpelser, dentifrices och geler består i de fyra huvudkomponenterna i vatten, slipmedel, fluorider och rengöringsmedel. (hielscher.com)
 • Forskning tyder på att fluorider kan orsaka såväl allergier, benskörhet, dental fluoros som neurologiska skador (det senare har bl.a. dr. (blogspot.com)
 • Den ökande skepsis mot användning av fluorider, som ses bland annat i flöden i sociala medier kan i vissa fall förklaras av att fluorid förväxlas med den mycket reaktiva och giftiga gasen fluor. (srat.se)