• Den erforderliga sp nningen r direkt relaterat till f rgen, se l nk 1. (fysik.org)
  • Jag tittar nu p en plastkort fr n en Coca Cola-flaska(r d) lyser upp men blir ven helt m rk i samband med att f rgen i slingan ndras. (fysik.org)
  • Den h r f rgen r avsedd f r genomskinlig epoxiharts. (kinn.com)
  • Har h rt att det g r t mycket energi f r att t nda ett lysr r s man sparar p att inte sl cka. (fysik.org)
  • S min fr ga r hur det fungerar, hur kan plastkorken bli n stan sj lvlysande av det r da ljuset och alla dess f rgkombinationer? (fysik.org)
  • Som j mf relse kan n mnas att det f r m nniskan synliga ljuset ligger mellan 380-780 nm. (fysik.org)
  • Se l nk 1 och 2 f r mer n du n gonsin vill veta om lysr r - du f r nog ta hj lp av n gon ldre med engelskan. (fysik.org)