• Högupplösande fluorescensmikroskopi, den teknik som kammade hem årets Nobelpris i kemi, gör det möjligt att studera vad som händer i levande celler med en upplösning på tio till tjugo nanometer. (arbetarskydd.se)
 • Karaktärisera virusinträde med hjälp av fluorescensmikroskopi med levande celler och single particle tracking. (varbi.com)
 • Signalen från biosensorn mäts med fluorescensmikroskopi i enskilda celler på ett icke-invasivt sätt i det levande djuret. (ki.se)
 • Publicerat onsdag 8 oktober kl 11:09 Dela De tre forskarna får priset för utvecklingen av superupplöst fluorescensmikroskopi, en teknik som används i många laboratorier världen över och som ersätter och kompletterar ljusmikroskopet. (cogninova.com)
 • Metoden som använts för att såväl studera som fotografera på cellnivå är fluorescensmikroskopi, en teknik som förenklat innebär att objektet som ska studeras utsätts för högfrekvent ljus (till exempel UV-strålning), vilket får det att återutsända ljus som gör att det tydligt framträder från omgivande materia. (stockholmsfria.se)
 • Avancerad fluorescensmikroskopi, framförallt med avseende på realtidsavbildning och kvantitativ bildanalys. (varbi.com)
 • Expertis antingen i virologi eller i fluorescensmikroskopi, single partcle/molecule tracking och bildanalys är starkt meriterande. (varbi.com)
 • Studierna är baserade på optiska tekniker som möjliggör registrering av koncentrationen av budbärarämnen och lokalisationen och aktiviteten av signal-proteiner i realtid med avancerad fluorescensmikroskopi, såsom konfokal- och totalreflexions-mikroskopi. (uu.se)
 • Eric Betzig, Stefan Hell och William E. Moerner tilldelas Nobelpriset i kemi för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi. (wikipedia.org)
 • Stefan W. Hell är föreståndare för Max Planck-institutet för biofysikalisk kemi i Göttingen, och mottog 2014 års Nobelpris i kemi för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi. (chalmers.se)
 • Bland annat har forskarna vid avdelningen för medicinsk kemi och biofysik använt fluorescensmikroskopi för att kunna studera lokaliseringen av RNR-subenheter inuti en cell. (umu.se)
 • Årets kemipris går till Eric Betzig, Stefan W Hell och William E Moerner för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi. (cogninova.com)
 • För att göra det kommer vi att kombinera klassiska virologiska experiment med avancerade biofysikaliska analyser som bygger på fluorescensmikroskopi och "single particle tracking" för att studera virusbindning till värdcellen och virusupptagningen. (varbi.com)
 • Tidigare kunskap och erfarenhet inom fluorescensmikroskopi, epidemiologi, bioinformatik, programmering eller bildbaserade analyser är meriterande. (uu.se)
 • Vi kommer att använda kvantitativ fluorescensmikroskopi på både sterilkulturer och fältprov. (mynetworkglobal.com)
 • Balanserad reglering med kinesin-14 Pkll och kinesin-5 Cut7 genererar optimal mitotisk trohet, även om båda proteinerna är samutdelbara enligt bestämning genom genetisk analys av enstaka och dubbla mutanter, biokemiska metoder och timelapse fluorescensmikroskopi. (mediatekstore.com)