• Flunitrazepam, also known as Rohypnol among other names is an intermediate-acting benzodiazepine used in some countries to treat severe insomnia and in fewer, early in anesthesia. (lookformedical.com)
 • Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) har vært et mye omtalt og myteomspunnet benzodiazepin. (tidsskriftet.no)
 • Tidigare fanns flunitrazepam i flera preparat som Rohypnol, Flupam och Fluscand, som alla numera är avregistrerade preparat. (internetmedicin.se)
 • I en färsk studie utförd av Rättsmedicinalverket, Rättskemiska avdelningen och Rättsmedicinska avdelningen i Linköping framgår att flunitrazepam, den kemiska substansen i Rohypnol, är den bensodiazepin som orsakar flest dödsfall genom förgiftning. (lakemedelsvarlden.se)
 • Pojkvännen och kretsen kring honom använder narkotika, i förhör talas det om cannabis och lugnande som rohypnol och flunitrazepam. (expressen.se)
 • En av den mest av media uppmärksammade bensodiazepin genom åren är Rohypnol , som numera går under namnen Flunitrazepam och Fluscand. (drugwiki.net)
 • Många tror, vilket också visar sig i medierna, att det inte är möjligt att spåra rester av Rohypnol (flunitrazepam), speciellt i förbindelse med "Drugrape" mer än ca. 12 timmar efter intag. (ferle.se)
 • Flunitrazepam är ett lugnande och ångestdämpande medel som är mer känt under sitt tidigare produktnamn, Rohypnol. (somnupplysningen.se)
 • Köp Rohypnol (Flunitrazepam) online för snabb lindring av sömnlöshet och sömnlöshet. (njuablaapotek.com)
 • Valium blev företagets verkliga storsäljare och 1975 introducerades Rohypnol ( flunitrazepam ), som kom att ytterligare förbättra företagets vinster. (drugwiki.net)
 • Kända preparat inom denna typ av droger inkluderar Diazepam (Vailum), Alprazolam (Xanor) och Flunitrazepam (Rohypnol). (nyttigt.eu)
 • Sublingvalt administreret flunitrazepam (Rohypnol) og lorazepam (Temesta) til praemedicinering. (ki.se)
 • Sublingual administration of flunitrazepam (Rohypnol) and lorazepam (Temesta) for premedication. (ki.se)
 • Flunitrazepam (Mylan, tidigare: Rohypnol), samt andra bensodiazepiner som alprazolam (Xanor) eller diazepam (Diazepam, Stesolid) skrivs ut av läkare. (slideplayer.se)
 • Flunitrazepam Mylan verkar sömngivande och lugnande. (apoteket.se)
 • Flunitrazepam Mylan används för korttidsbehandling av sömnbesvär samt som lugnande medel inför operationer och mindre ingrepp. (apoteket.se)
 • Flunitrazepam som finns i Flunitrazepam Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. (apoteket.se)
 • Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda Flunitrazepam Mylan. (apoteket.se)
 • Observera: Risk för vanebildning finns med Flunitrazepam Mylan. (apoteket.se)
 • Effekten av Flunitrazepam Mylan kan minska efter upprepad dosering under ett antal veckor. (apoteket.se)
 • Rådgör med din läkare om du upplever att effekten av Flunitrazepam Mylan minskar. (apoteket.se)
 • Efter att behandlingen med Flunitrazepam Mylan avslutats kan tillfällig sömnlöshet återkomma i en mer allvarlig form. (apoteket.se)
 • För att minska risken för detta bör du se till att få sova ostört i 7 till 8 timmar efter intag av Flunitrazepam Mylan. (apoteket.se)
 • Om du upplever något av symtomen ovan ska du sluta ta Flunitrazepam Mylan och kontakta din läkare för råd. (apoteket.se)
 • Användning av läkemedel som Flunitrazepam Mylan kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. (apoteket.se)
 • Läkemedel som innehåller flunitrazepam: Flunitrazepam Mylan, on-line chloroptic danmark. (sverige-apotek.life)
 • flunitrazepam är främst ett insomningsmedel (sedativum, hypnotikum) men på grund av en betydande missbruksrisk förekommer det också illegalt i Sverige. (internetmedicin.se)
 • Flunitrazepam, C16H12FN3O3, är ett sömnmedel och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. (wikipedia.org)
 • Flunitrazepam är ett lugnande, muskelavslappnande och kramplösande preparat som skrivs ut av läkare till personer med sömnproblem. (wikipedia.org)
 • Uppflyttningen till förteckning II innebär rent praktiskt att alla preparat som innehåller flunitrazepam, t.ex. (drugwiki.net)
 • Som insomningstablett har flunitrazepam i stor utsträckning ersatts av de s k Z-drogerna zopiklon ( Imovane ) och zolpidem ( Stilnoct ). (internetmedicin.se)
 • Fall 1: En allmänläkare hade under ett år missbrukat Stilnoct, Citodon och flunitrazepam. (lakartidningen.se)
 • Hon ville ordinera Stilnoct i st llet f r Flunitrazepam som hon sa att hon absolut inte ville skriva ut. (oberoende.info)
 • Jag har tagit det för sömnsvårigheter kombinerat med Flunitrazepam och Stilnoct samt i perioder Heminevrin, dapoxetine to go generic . (timedmg.com)
 • Verksamheten inriktar sig på två områden, läkemedel och diagnostik, och företaget är känt för att ha utvecklat bland annat diazepam och flunitrazepam. (cdsnickeri.se)
 • Förutom försäljningsframgångarna har substanserna diazepam och flunitrazepam blivit världens i särklass mest missbrukade läkemedel. (drugwiki.net)
 • Jag har provat en uppsjö mediciner och får just nu följande: Efexor 150 mg på morgonen samt 10 mg Zyprexa, på kvällen tar jag 10 -20 mg stesolid samt ytterligare 10 mg Zyprexa och slutligen inför natten 1 mg Flunitrazepam. (netdoktor.se)
 • Fenemal Fentanyl Depotplåster Fentanyl Flunitrazepam Gemadol Halcion Heminevrin Iktorivil Imovane Instanyl Nässpray Ionsys. (web-apotek-sverige.life)
 • Som rusmedel kan de verka lugnande, men speciellt flunitrazepam har visat sig ge upprymdhet och aggressiva impulsgenombrott. (doktorn.com)
 • Intag av Flunitrazepam beror på läkemedelssituationen, reaktion på behandling och laboratorietester. (hopelandapotek.com)
 • Men jag har slutat med Citodon och Flunitrazepam också och dess biverkan har nog satt ner testosteronhalten. (bertssida.se)
 • Citodon och Flunitrazepam är ju starka mediciner så kan du slippa dom så var glad. (bertssida.se)
 • Har även ätit Flunitrazepam i åratal, kan inte sluta för då sover jag inte alls, var som längst vaken i 19 dygn, var som en zombie, slumrade till lite ngn timma / natt. (netdoktor.se)
 • Sedan den 1 maj 2001 är flunitrazepam flyttat till förteckning II och ses alltså som "tungnarkotika", bl.a. på grund av dess dokumenterade benägenhet att framkalla våldshandlingar vid missbruk. (drugwiki.net)
 • Mellan 1992 och 1995 konstaterade man 44 dödsfall som direkt orsakats med enbart flunitrazepam, och 139 där flunitrazepam i kombination med andra droger orsakat dödsfallen. (lakemedelsvarlden.se)
 • Missbruket av medlet har varit omfattande och på grund av att läkemedlet användes i strategiskt syfte för att begå brott gjorde Högsta domstolen ett beslut att sänka gränsen för grovt smugglingsbrott för flunitrazepam. (wikipedia.org)
 • Jag har oftast botat det med att röka en flunitrazepam på folie - det har tagit bort retursvängen. (drogfritt.nu)