• Fladdermöss (Chiroptera) är efter gnagare den artrikaste däggdjursgruppen på jorden, med mer än 1 000 arter, vilka alla kan flyga. (wikipedia.org)
 • Allmänt har fladdermöss päls på buken och på ryggen, och hos några arter täcker den även delar av flygmembranet. (wikipedia.org)
 • Vi har hittat tre arter av fladdermöss i inventeringsområdet. (trafikverket.se)
 • Fladdermöss utgör en av de artrikaste grupperna av Sveriges däggdjur med 19 arter i landet. (trafikverket.se)
 • fladdermöss, Chiroʹptera , ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroʹptera ) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroʹptera ) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige. (ne.se)
 • Flertalet arter är insektsätare, men några har specialiserat sig på bl.a. fisk (se fiskande fladdermöss ), grodor och smådäggdjur. (ne.se)
 • Lophostoma är ett släkte fladdermöss i familjen bladnäsor (Phyllostomidae) med arter som förekommer i Central- och Sydamerika. (wikipedia.org)
 • Totalt hittades 21 fladdermöss av fem olika arter. (vaxholm.se)
 • Totalt hittades 21 övervintrande fladdermöss av fem olika arter. (vaxholm.se)
 • Frisvansade fladdermöss lever ofta i grupper som letar tillsammans efter föda men hos några arter lever individerna ensamma. (wikipedia.org)
 • Sugskålsvingade fladdermöss (Thyropteridae) är en familj i ordningen fladdermöss som består av ett enda släkte, Thyroptera , med tre arter. (wikipedia.org)
 • I rapporten dras slutsatsen att antalet noterade arter och individer av fladdermöss är överraskande stort, med tanke på att Malmö är en storstad. (malmo.se)
 • Redovisning av förekomsten av fladdermus i Kalmarsund hösten 2005, samt metoder för att studera fladdermöss över hav. (naturvardsverket.se)
 • Läser man vidare i artikeln framgår det att man har hittat rabiessmitta hos sex fladdermöss i Kalmar området och läser man lite till står det att det inte rör sig om sjuka fladdermöss utan fladdermöss som bär på antikroppar i blodet mot fladdermus rabies. (myotis.se)
 • Fladdermössen är som regel tysta djur och många vet ofta inte om att de har fladdermöss i sitt hus. (naturvardsverket.se)
 • Fladdermöss äter fröväxter, täcker stora områden under sina nattliga flygturer och har tvärtemot många andra lokala djur inget emot att bo i avskogade områden. (sverigesradio.se)
 • Egentligen är ju fladdermöss rätt söta djur, i alla fall vissa. (blogspot.com)
 • Fladdermöss är häftiga djur! (dewide.se)
 • Boken Fladdermöss - i en värld av ekon av Johan Eklöf och Jens Rydell, Hirschfeld förlag, omnämndes såhär i Naturmorgon av reporter Lisa Henkow. (sverigesradio.se)
 • Vanligen har fladdermöss som lever i fuktiga regioner en mörkare päls. (wikipedia.org)
 • Fladdermöss påverkas i hög grad av väg- och järnvägsbyggen, eftersom de har en direkt påverkan på landskapstyper där fladdermössen lever. (trafikverket.se)
 • När Trafikverket bygger tillfälliga spår genom Åkarp och Hjärup påverkas dammen och parken i Åkarp där fladdermöss lever och bor. (trafikverket.se)
 • Men vilka är de och hur lever de?Fladdermöss - i en värld av ekon är den första svenska boken om fladdermössens liv. (adlibris.com)
 • Eftersom de lever i varma zoner behöver de inte gå i idé till skillnad från våra svenska fladdermöss. (omnibat.se)
 • De allra flesta fladdermöss, runt sjuttio procent, lever på insekter, och en del på frukt. (omnibat.se)
 • Fladdermöss lever främst på insekter, och letar sig fram främst med hjälp av ekolod, men de är inte alls blinda som en vanlig myt säger (de flesta arterna ser dock mycket dåligt). (nordenfur.se)
 • Ja, det är sant att fladdermöss kan sprida rabies. (blogspot.com)
 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tar nu prover på fladdermöss i Skåne för att undersöka förekomsten av rabies. (medicin24.se)
 • Rabies hos fladdermöss är en dödlig sjukdom för oss människor och måste tas på stort allvar. (myotis.se)
 • Förekommer lyssavirus (rabies) hos svenska fladdermöss? (myotis.se)
 • Frisvansade fladdermöss (Emballonuridae) är en familj i ordningen fladdermöss (Chiroptera). (wikipedia.org)
 • Tumlösa fladdermöss (Furipteridae) är en familj i ordningen fladdermöss som består av två släkten med var sin art. (wikipedia.org)
 • Att det ibland är gott om fladdermöss även i tät villabebyggelse beror främst på att gatubelysningen drar till sig mycket insekter. (naturvardsverket.se)
 • Resultatet visade ett tydligt samband mellan vindhastighet och förekomst av insekter, och även ett samband mellan insektsförekomst och aktivitet av fladdermöss. (naturvardsverket.se)
 • Forskarna har prövat om ny färgsättning på vindkraftverk och hinderbelysning kan minska förekomsten av insekter, och därmed dödligheten av fladdermöss runt vindkraftverk. (naturvardsverket.se)
 • En uppskattning är att de runt 20 miljoner fladdermöss som bor i den tillsammans glufsar i sig otroliga tvåhundra ton insekter under en natt. (omnibat.se)
 • Fladdermöss är fantastiska nyttodjur som jagar tusentals insekter varje natt. (expressionumea.se)
 • Värmevågor är ett annat hot - under en enda extremt het dag 2014 beräknar forskare att 45.000 fladdermöss dog i delstaten Queensland. (svt.se)
 • För att få fart på den naturliga planteringen av träd i tropikerna ska tyska forskare använda sig av en lite speciell metod - nämligen fladdermöss. (sverigesradio.se)
 • Under 80- och 90-talet var det en del forskare som tvistade om de verkligen var fladdermöss och inte primater, men senare DNA-studier stödjer uppfattningen att de verkligen är fladdermöss. (omnibat.se)
 • Dock vill jag understryka att handskar alltid ska användas i kontakt med fladdermöss . (myotis.se)
 • Tumlösa fladdermöss använder grottor, håligheter i träd eller människans byggnader som bon. (wikipedia.org)
 • I februari 2014 reste undertecknade norrut för att räkna fladdermöss i småländska grottor. (myotis.se)
 • Har även besökt både grottor och träffat på en massa fladdermöss under tidigare resor. (29grader.se)
 • För dig som är intresserad av att hitta fladdermöss kan dock en detektor fånga upp deras skrik. (omnibat.se)
 • Totalt har vi fått 530 registreringar av fladdermöss, fördelat på 9 boxar och 2 nätter. (trafikverket.se)
 • Med planering och kunskap går det att minimera riskerna för fåglar och fladdermöss kring vindkraftverk. (naturvardsverket.se)
 • Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien. (naturvardsverket.se)
 • Svarta ballonger med guldiga fladdermöss tryckt runt hela ballongen. (festligheter.se)
 • Inventeringen görs varje år för att få en bild av hur många fladdermöss som stannar kvar och övervintrar i de gamla fästningarna. (vaxholm.se)
 • Rapporten " Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - Uppdaterad syntesrapport 2017 " (rapportnr 6740) ger en aktuell bild av kunskapsläget vad gäller vindkraft, fåglar och fladdermöss. (naturvardsverket.se)
 • Den är också en perfekt bostad för fladdermöss om vintern. (fladdermus.net)
 • Fladdermöss och fisk inventeras på uppdrag av Malmö stad medan fåglar inventeras av Skånes ornitologiska förening. (malmo.se)
 • Vi har en årlig inventering av fladdermöss i gruvan, i syfte att få en långsiktig miljöövervakning, säger Dag Fredriksson, kommunekolog på Jönköpings kommun. (svt.se)
 • Den här gången hittade man 517 övervintrande fladdermöss i gruvan. (jkpgnews.se)
 • Mycket spännande att krypa omkring med pannlampa och leta fladdermöss. (myotis.se)
 • Två fladdermöss på jakt och en som sover skönhetssömn ingår. (kulform.se)
 • Fladdermöss är en annan grupp i naturens djurliv som påverkas av vindkraftverken. (nordex.nu)
 • Bilder från hjälporganisationen Help Save the Wildlife and Bushlands in Campbelltown visar högar med döda fladdermöss som samlats ihop sedan de fallit döda från träden. (svt.se)
 • Vi tittar på hur antalet fladdermöss och artsammansättningar förändras över tid. (svt.se)
 • Rekordmånga fladdermöss hittades i Tabergs gruva vid den årliga fladdermusinventeringen, som ägde rum för drygt en vecka sedan. (jkpgnews.se)
 • Om du tycker att det är spännande med fladdermöss så har du nu chans att följa med på Bat tour 2020. (naturkartan.se)
 • Ju blåsigare det är, desto färre fladdermöss är ute och jagar. (nordex.nu)