• Tidigare erfarenhet av flödescytometri, allmän hematologi och ackrediterat laboratoriearbete i klinisk miljö är meriterande, men inte ett krav. (varbi.com)
 • Erfarenhet av att arbeta med qPCR och flödescytometri krävs. (uu.se)
 • Vi ser också gärna att du har erfarenhet av flödescytometri. (manpower.se)
 • God erfarenhet av avancerad flödescytometri med flertalet flurochromer och sortering med FACS Aria. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet av laborativt sterilarbet, såsom isolering av primära celler från blod och buffy coat blod, infrysning av celler i flytande kväve, uppsättning av cellkulturer samt efterföljande analysarbete med hjälp flödescytometri och immunoassayer av olika slag. (arbetsgivarverket.se)
 • Erfarenhet från arbete på djurmodeller och/eller flödescytometri (FACs) är meriterande, liksom erfarenhet från arbete med bindväv och celler av fibroblastfenotyp liksom stamceller. (umu.se)
 • Goda kunskaper inom och erfarenhet av flödescytometri, immunohistokemi, intracellulär färgning, ELISA, multiplex ELISA, hantering av humana prover, regulatoriska T-celler och regulatoriska B-celler, tolerogena antigenpresenterande celler, in vitro-immunosuppressionsanalyser, vävnadsinbäddning och vävnadssnittning för histologiska undersökningar samt bildhanteringsprogram som t ex Adobe illustrator. (uu.se)
 • Erfarenhet av flerfärgad flödescytometri och fluorescens-aktiverad-cellsortering är också ett krav. (varbi.com)
 • Kunskap och erfarenhet i flödescytometri program (FlowJo) och immunologiska analyser är mycket önskvärt. (varbi.com)
 • Erfarenhet av flödescytometri/FACS, cellanalys, rekombinant proteinproduktion och proteinrening (inklusive affinitetskromatografi och HPLC), och därtill metodik för proteinkaraktärisering som t.ex. (mynetworkglobal.com)
 • Den sökande skall kunna ha erfarenhet av arbete med metoderna: flödescytometri, immunhistokemi, metyleringsanalyser, RNA sekvensering, kultivering av 3D organoider. (varbi.com)
 • Meriterande är tidigare publikationer inom ämnet, stor erfarenhet av flödescytometri och immunohistokemi, arbete med försöksdjursmodeller för cancer, god samarbetsförmåga samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. (reachmee.com)
 • Flow cytometry översätts med flödescytometri och är en metod för analys och sortering av celler. (tnc.se)
 • Här visar vi en metod för oral intubation av vuxen zebrafiskar och en uppsättning förfaranden att dissekera och förbereda tarmen för flödescytometri, konfokalmikroskopi och kvantitativa polymerasen kedjar reaktion (qPCR) analys. (jove.com)
 • Här presenterar vi en metod för oral intubation av vuxen zebrafiskar byggnad på Collymore o.a. 4 vi ytterligare omfattar utarbetandet av tarmen för relevanta efterföljande analys av flödescytometri, konfokalmikroskopi och qPCR. (jove.com)
 • Alternativt sökord: Granulocyter, neutrofila: Rapportnamn: B-Neutrofila granulo Metod: Flödescytometri (mikroskopi/visuell. (foreslar-vart.xyz)
 • En variant av flödescytometri och som felaktigt används som synonym för flödescytometri är Fluorescence activated cell sorting som går under förkortningen FACS, men detta är en mycket specifik och relativt sällan använd tillämpning inom flödescytometrin. (wikipedia.org)
 • 9.00-14.00 Cellseparation/FACS Laboration (flödescytometri). (ki.se)
 • Inom avancerad flödescytometri kan man sätta till antikroppar som binder till specifika proteiner, eller sådana ämnen som binder in till DNA. (wikipedia.org)
 • Laboratoriet utvecklar och använder genetiska musmodeller i kombination med olika molekylära och cellbiologiska metoder (inklusive avancerad mikroskopi, flödescytometri och (singelcell) RNA-sekvensering) för att studera hur endotelceller kommunicerar med vävnadsmiljön för att samordna morfogenes och funktionell specialisering av vaskulaturen. (uu.se)
 • Mycket starkt meriterande är forskningserfarenhet beträffande virusbaserad cancerterapi, avancerad flödescytometri och konfokalmikroskopi. (varbi.com)
 • Arbetsuppgifter som ingår är avancerad flödescytometri och immunohistokemi samt arbete och odling av primära celler. (reachmee.com)
 • Isolering och hantering av RNA och genomiskt DNA från vävnad och blodprover och efterföljande analys av proteiner och mRNA med gängse metodik såsom RT-PCR, flödescytometri och immunoassayer. (arbetsgivarverket.se)
 • Till exempel utveckling av nya separationsmetoder såsom kapillärelektrofores, kvantitativ flödescytometri, elektrokemiska metoder med prober i mikro- och nanoskala för analys i celler eller i kapillärer, kemiska avbildningsmetoder med hjälp av masspektrometri, och ultrakänsliga spektroskopiska mätningar. (chalmers.se)
 • Forskningen som bedrivs där kring karakterisering av extracellulära vesiklar är världsledande och de inblandade forskarna har i många år arbetat för att förbättra och standardisera provhantering och analys, framför allt med fokus på flödescytometri. (aktiespararna.se)
 • Det aktuella protokollet baseras huvudsakligen på terapirespons (minimal residual disease (MRD)-analys med flödescytometri). (sfmg.se)
 • Du kommer att utföra självständigt laborativt arbete med flödescytometri (immunofenotypning). (varbi.com)
 • När jag började mitt arbete med flödescytometri under mina doktorandstudier (år 1983) gjordes de flesta analyser med en eller två färger (fluorokromer). (vetenskaphalsa.se)
 • Metoderna som används är flödescytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fiber knob assay och protein-inbindings assays. (mau.se)
 • Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus. (wikipedia.org)
 • Tekniker kommer att vara följande: Flödescytometri för bestämning av lymfocytsubpopulationer, NK-celler och NK-receptorer. (researchweb.org)
 • Mitt huvudsakliga intresseområde inom hematopatologi är att anpassa och förbättra nya tekniker inom flödescytometri - en laserbaserad teknik som mäter optiska egenskaper samt fluorescens (ljusutsläpp) hos enskilda celler efter att de har inmärkts med antikroppar kopplade till s.k. fluorokromer. (vetenskaphalsa.se)
 • 10.00-12.00 Föreläsning om flödescytometri, en teknik där man kan undersöka en viss typ av celler ur en cellsuspension. (ki.se)
 • Antikropparna kan användas i så kallad flödescytometri, en vanlig laborotorieteknik för att sortera celler. (ki.se)
 • Meriterande i övrigt: Tidigare praktiska erfarenheter av FlowSight flödescytometri och multiplexcytokinanalys. (arbetsgivarverket.se)
 • Det är även meriterande med bakgrund inom flödescytometri, histologi och lenti- och retrovirustekniker. (varbi.com)
 • är en ledande leverantör av produkter och tjänster för biovetenskaplig forskning och biofarmaceutisk tillverkning, erbjuder en rad analyser, kit och lösning för flödescytometri anpassade till Euroflow. (xboxlab.se)
 • Analyser utförs med flödescytometri av oberoende laboratorier vilket garanterar oskadade och livskraftiga mjölksyrabakterier. (shopping4net.se)
 • Analyser utförs med flödescytometri av oberoende laboratorier. (dcg.se)
 • Kontinuerlig metodutveckling sker inom immunhistokemi, flödescytometri samt molekylärgenetiska analyser, Adcirca (tadalafil) 20mg. (soundthief.com)
 • Du kommer att studera det kinetiska svaret hos regulatoriska immunceller i djurmodeller för typ 1 diabetes och humana prover från diabetespatienter med hjälp av flödescytometri, immunhistokemi och andra immunologiska in vitro-analysmetoder. (uu.se)
 • sedan dissekera och förbereder tarmen för flödescytometri, konfokalmikroskopi och qPCR. (jove.com)
 • Genom att kombinera nedströms metoder såsom flödescytometri, histologi, qPCR och konfokalmikroskopi av intestinal vävnad, kan vi förstå hur immunstimulatorer eller vacciner ska kunna passera intestinal mucosal hindren, passera genom lamina propria, och nå muskeln, att utöva en effekt på tarmens slemhinnor immunsystemet. (jove.com)
 • Vi söker dig som vill medverka i driften och tillsammans med dina kollegor utveckla sektionen för flödescytometri för Klinisk kemi. (varbi.com)
 • Inom laboratoriet finns även hematologi och flödescytometri. (ltkalmar.se)
 • Utöver dessa rum finns rum för flödescytometri/sortering, konfokalmikroskopi och kryostat (ca 200 kvm). (ki.se)
 • Tack Svensk förening för flödescytometri och Beckman Coulter för stipendiet. (sfff.se)
 • Flödescytometri alt Sökord: blodstatus-neutrofila granulocyter cytostatikabehandling. (foreslar-vart.xyz)
 • Med basofilaktiveringstest (BAT) mäts andelen aktiverade basofila granulocyter i blodet med hjälp av flödescytometri efter att patienten utsatts för allergiframkallande ämnen. (allergia.se)
 • Den har möjliggjort en unik biofilmsstudie i distributionssystemet, en studie som även visar att flödescytometri har den enkelhet och precision som krävs för att effektivt övervaka de mikrobiologiska processerna i ledningsnätet. (mynewsdesk.com)
 • Vi bedriver även verksamhet med nyttjande av metoder inom flödescytometri och genetik. (unilabs.se)