• Fisk är nästan alltid bärare av olika fisksjukdomar som bryter ut när förutsättningarna är de rätta, t ex dålig vattenkvalité eller häftiga temperatursvängningar. (dammtrivsel.se)
 • I syfte att förhindra spridningen av fisksjukdomar har man infört begränsningar gällande utplanteringar och förflyttningar av levande fisk. (ely-keskus.fi)
 • Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten. (lansstyrelsen.se)
 • Stress hos fisk är den vanligaste orsaken till fisksjukdomar! (cyberzoo.se)
 • Fiskar är nästan alltid bärare av olika fisksjukdomar som bryter ut när förutsättningarna är de rätta t.ex. (vattenliv.se)
 • Dessutom innehåller boken en rätt stor allmän del där det bl.a. behandlas - Akvariet, Teknik och tillbehör, Växter (bl.a. förökningssätt, skötsel), Fiskar, Hur man håller och sköter fiskar (bl.a. foder, skötseln, fisksjukdomar). (bokborsen.se)
 • Vi vill i det här sammanhanget påpeka att det alltid är säkrast att ha nya fiskar i karantän innan de sätts ut i en befintlig damm.Fiskar är nästan alltid bärare av olika fisksjukdomar som bryter ut när förutsättningarna är de rätta tex. dålig vattenkvalite eller häftiga temperatursvängningar. (vesielama.fi)
 • Eviras undersökningar med tanke på fisksjukdomar omfattar såväl bakteriella som virala sjukdomar och också parasitundersökningar. (evira.fi)
 • Liknande symptom orsakar också andra fisksjukdomar och en diagnos kan inte göras enbart på basen av fiskens symptom eller konstaterade förändringar. (evira.fi)
 • Detta innebär stor risk för spridning av kräftpest och andra fisksjukdomar då man flyttar redskap mellan fiskevatten. (xn--ljungandalsvgen-clb.se)
 • Vanliga fisksjukdomar. (skolverket.se)
 • Dessutom beskriver eleven översiktligt vanliga fisksjukdomar samt redogör översiktligt för vattnets kretslopp, vattenkvalitet och biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. (skolverket.se)
 • Möjligheten att använda bakteriedödande virus i behandlingen av två mycket vanliga fisksjukdomar undersöks. (abo.fi)
 • Vissa fisksjukdomar och parasiter orsakar problem för fiskodlingen, laxparasiten Gyrodactylus salaris utgör ett hot för laxstammarna i Tana älv och Näätämöjoki. (ely-keskus.fi)
 • Ett kapitel ägnas åt hantera av bakteriella fisksjukdomar av antimikrobiella föreningar. (partyvarning.nu)
 • Tveksam kvalitet: Magnesiumsulfat för trädgårdsbruk (lite epsomsalt vid omplantering befrämjar rottillväxt) och akvariebruk (används mot vissa fisksjukdomar). (shenet.se)
 • För uppföljningen och undersökningen av fisksjukdomar i Finland och Sverige ansvarar veterinärmyndigheterna (Evira och Statens veterinärmedicinska anstalt). (sttinfo.fi)
 • problem i ett tidigt stadium och få bättre möjlighet att förebygga problem med alger eller fisksjukdomar. (bluedart-tracking.info)