• Med andre ord fikk vi med tre nye fiskerier, sier Tor Bjørklund Larsen som er miljørådgiver og arbeider med sertifiseringen av norske fiskerier. (fiskbranschen.se)
 • Avklaringen fra MSC vil jeg beskrive som en god avklaring for norske fiskerier. (fiskbranschen.se)
 • Rapporten er det nærmeste en kommer en autoritativ fremstilling av tilstand og utvikling i verdens fiskerier og akvakultur (« fisk» inkluderer her også skalldyr, etc. (fiskbranschen.se)
 • Resursmarginalfrågan fick särskild aktualitet när en vän och styrelsekollega berättade att fiskerier drabbas hårt när tillgången på resursen fisk sviktar: Vad gör man om man står med en produktion för ett visst flöde och så förlorar man råvaran halva året? (miljo-utveckling.se)
 • Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter. (sfpo.se)
 • Brexit bety at Norge-UK, Norge-EU og UK-EU må bli enige om fiskeriforvaltningen og kvotespørsmål i fellesområdene i Nordsjøen og andre områder hvor de tre partene har fiskerier. (ntbinfo.no)
 • Det kan gjelde rekefisket, både kystnært og til havs, fisket etter snabeluer, fisket etter øyepål, deler av seifisket, og en rekke andre fiskerier. (nordnorskdebatt.no)
 • Det er ganske enkelt sunn fornuft at to sertifiserte fiskerier, som har lovlig bifangst av hverandres arter, kan omsette denne fisken som sertifisert. (fiskbranschen.se)
 • Sertifiserte fiskerier får anledning til å benytte MSCs miljømerke på produkter. (fiskbranschen.se)
 • Deres målsetning er å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier, og bidra til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked. (fiskehav.no)
 • I en utvidelse av mandatet er styrken også gitt i oppdrag å bidra til overvåking av fiskerier i området. (snl.no)
 • 7 ] deremot är afgången på ungdom och medelåldern större i Norge: emedan så väl olyckshändelser, som det hårda arbetet vid sjöfart, fiskerier, bergshantering m. m., medtaga en mängd människor. (wikisource.org)
 • Enligt honom borde jämlikhetslagen också tillämpas på statliga företag och viktiga ekonomiska sektorer, som jordbruk och fiskerier, för att se till att resurser fördelas jämlikt mellan män och kvinnor. (fria.nu)
 • Alla norrmän lassade upp mängder och satte igång att skala som om de jobbat på fiskerier i hela sina liv. (vagabond.se)