• En tropisk fisk kläckeri är en tank, eller större anläggning där tropiska fiskar kläcks och får växa i en kontrollerad miljö. (threebackyards.com)
 • Avelsbestånd är en grupp av lekmogen fisk valts speciellt för avel och för att återbefolka tropiska fiskar kläckeriet. (threebackyards.com)
 • Fiskar du med tyngre beten påverkar inte haken betet på samma sätt, så i de fallen väljer jag krok upp massor av fisk. (bangkokhealhapplication.com)
 • Oroa dig inte det är inte magnetisk fisk som vi fiskar efter. (bangkokhealhapplication.com)
 • När jag gör mina fiskar, utgår jag från en mall men varje fisk har unik prägel och en egen personlighet. (art-by-anne.com)
 • I fiskodling världen, tropiska fiskar är de som kan leva i ett akvarium med färskvatten, i motsats till havsfisk, som behöver salt vatten i deras akvarium. (threebackyards.com)
 • Kläckeriet producerar larver för tropiska fiskar industrin. (threebackyards.com)
 • Vissa tropiska fiskar har olika lek- och fortplantningsvanor. (threebackyards.com)
 • Ihållande utfodring varannan eller tre timmar ger vanligtvis den härdigaste och mest levande färgade tropiska fiskar. (threebackyards.com)
 • Efter många förändringar av tank vatten, de unga fiskar börjar manifestera sina tropiska färger. (threebackyards.com)
 • Jag gör levnadsglada fiskar eftersom det är så jag vill att vi människor ska se dem, som medvetna djur och inte enbart en middag på bordet. (art-by-anne.com)
 • Fiskar är vattenlevande ryggradsdjur. (ahven.net)
 • Hur man fiskar med Circle Krokar Circle krokar är en typ av För att undvika att lägga massor av kalorier och fett, smak din Vad är bra kristen dejtingsajter med örter, kryddor och. (bangkokhealhapplication.com)
 • Du som har en damm med fiskar, du måste se till att ge dem rätt sorts fiskmat. (fiskelankar.se)
 • Vid denna punkt de starkare och större fiskar överförs till en annan tank för att låta den svagare fiskar en rättvis chans att utvecklas. (threebackyards.com)
 • Fototapeter med foto-realistiska fiskar kan bli ett trevligt komplement till en dekor med en redan lugnande effekt. (photowall.se)
 • Frågan har aktualiserats, eftersom vissa fiskare vill använda levande fiskar som agn. (aftonbladet.se)
 • Fr gan har aktualiserats, eftersom vissa fiskare vill anv nda levande fiskar som agn. (dykarna.nu)
 • Det är helt klart att fiskar är kännande varelser, säger Mats Sjöquist, föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd i Uppsala. (aftonbladet.se)
 • Det är helt klart att fiskar är kännande varelser, att de kan känna smärta och att de kan lida, säger Mats Sjöquist. (aftonbladet.se)
 • Det r helt klart att fiskar r k nnande varelser, s ger Mats Sj quist, f rest ndare f r Nationellt centrum f r djurv lf rd i Uppsala. (dykarna.nu)
 • Det r helt klart att fiskar r k nnande varelser, att de kan k nna sm rta och att de kan lida, s ger Mats Sj quist. (dykarna.nu)
 • Läs mer om smärta hos fiskar på fishpain.com (engelska). (djurensratt.se)
 • Hittills har den förklaringen varit svår att testa med experiment - men nu har ett forskarteam med svenska deltagare lyckats, genom att studera fiskar och fiskätande. (fof.se)
 • Goulds bok om fiskar" är den första som översatts till svenska. (dagensbok.com)
 • Såväl EU:s expertmyndighet i djurskyddsfrågor (1) och det svenska centrumet för djurvälfärd (2) har under de senaste åren kommit med rapporter som säger att forskningen tyder på att fiskar kan uppleva smärta och annat lidande. (djurensratt.se)
 • Sjuka fiskar skickas helst levande i syrepåsar. (evira.fi)
 • Men granarna har visat locka till sig fiskar, bland annat aborren. (svt.se)
 • Kronisk stress har bland annat setts hos små fiskar som trakasseras av större fiskar i fiskodlingar. (djurensratt.se)
 • Bland annat artbestäms, sorteras och mäts runt 2000 fiskar varje dag, för att föra statistik och hitta mönster. (boden.se)
 • Nu är det fastställt att fiskar kan känna smärta och lidande. (aftonbladet.se)
 • Jordbruksverket gav i fjol Nationellt centrum för djurvälfärd i uppdrag att utreda om fiskar kan känna lidande och smärta. (aftonbladet.se)
 • Fiskar som utsätts för lidande har blivit föremål för ett omedelbart omhändertagande. (stockholmdirekt.se)
 • Frågan om fiskars förmåga till lidande har väckt mycket debatt under lång tid, men numera råder en utbredd enighet om att fiskar kan känna smärta. (djurensratt.se)
 • Jalmlöv M., Steen M. & Röcklinsberg H. (2011) Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande? (djurensratt.se)
 • Nu r det fastst llt att fiskar kan k nna sm rta och lidande. (dykarna.nu)
 • Jordbruksverket gav i fjol Nationellt centrum f r djurv lf rd i uppdrag att utreda om fiskar kan k nna lidande och sm rta. (dykarna.nu)
 • Fiskar (Pisces) är en grupp vattenlevande ryggradsdjur med fenor, som indelas i benfiskar, broskfiskar och käklösa fiskar. (wikipedia.org)
 • Till fiskar räknas de lägre kraniedjuren, pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar, bland de senare också tofsstjärtfiskar och lungfiskar som tillhör fyrfotadjurens utvecklingslinje. (wikipedia.org)
 • Fiskar kan också precis som andra ryggradsdjur tillverka morfinliknande ämnen, s.k. kroppsegna opiater, och deras funktion är rimligtvis just att lindra smärta. (djurensratt.se)
 • Den fysiologiska stressreaktionen är i stort sett identisk hos alla ryggradsdjur, inklusive fiskar. (djurensratt.se)
 • Fiskar är trots allt levande varelser som äter och har ett matsmältningssystem. (nordichardware.se)
 • Riktigt små plastbitar påverkar fiskar betydligt mer än lite större bitar. (nyteknik.se)
 • Tjejerna fiskar riktigt bra! (cwcab.com)
 • Han jämför med Ätran där omfattande åtgärder med nya fiskvägar bidragit till att cirka 700 fiskar simmat förbi åns nedersta kraftverk i år. (partilletidning.se)
 • Det påverkar denna livsviktiga inlärningsmekanism hos unga fiskar, berättar Oona Lönnstedt, forskare i marin biologi på Uppsala universitet. (uu.se)
 • (6) Anledningen till att vissa forskare länge tvivlade på att fiskar kan känna smärta är att fiskarnas hjärnor är annorlunda uppbyggda än andra ryggradsdjurs. (djurensratt.se)
 • Genom experiment har forskare dragit slutsatsen att fiskar kan vara rädda. (djurensratt.se)
 • Djuphavsfiskar kallas de fiskar som lever på större djup än 100 meter. (wikipedia.org)
 • Hos fiskar som lever i stim, till exempel sill (Clupea harengus), är det vanligt med silverglittrande fjäll för att förstärka illusionen av att stimmet är en enhet, vilket dels kan skrämma ett rovdjur och dels göra det svårare att välja en enskild bytesfisk. (wikipedia.org)
 • Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever i Vättern. (havochvatten.se)
 • Om det är så att fiskar kan känna smärta och lida är det ett brott mot vår djurskyddslag. (aftonbladet.se)
 • Om det r s att fiskar kan k nna sm rta och lida r det ett brott mot v r djurskyddslag. (dykarna.nu)
 • 14. Är odlade fiskar stressade? (gu.se)
 • Samhällen har en tendens att, likt fiskar, ruttna från huvudet neråt. (blt.se)
 • Fiskaren skakar på huvudet. (tidsverkstaden.se)