• S.k. "trippeldiagnostik" d.v.s. klinisk undersökning, mammografi/ultraljud och finnålsbiopsi (se nedan). (doktorn.com)
 • Det gjordes ultraljud och först finnålsbiopsi sedan med grövre nål. (brostcancerforbundet.se)
 • 3. Finnålsbiopsi (Görs på de som har en palpabel resistens de som har en resistens upptäckt på mammografi som ej kan palperas ska genomgå finnålscytologi ledd av ultraljud eller stereotaktisk metod). (medinsikt.se)
 • Sixten Franzén utvecklar under 1950-talet punktionscytologin, att med hjälp av spruta och tunn nål (finnålsbiopsi) suga ut celler ur kroppens vävnader, s.k. cellprov eller cancerprov, en metod som fått stor internationell spridning. (ki.se)
 • Genom bl.a. finnålsbiopsi och imprintstämpling av objektsglas går det att undersöka enskilda celler från tumören. (sahlgrenska.se)
 • Råder tveksamhet vid den kliniska undersökningen kan en finnålsbiopsi göras, för att titta på celler i mikroskop. (netdoktor.se)
 • Detta innebär att läkaren letar efter diagnosen på tre olika sätt, som regel genom att känna på bröstet (palpation), röntgenundersökning (mammografi) och finnålsbiopsi (en undersökning där läkaren med hjälp av en spruta "suger ut" celler från det misstänkta området för att studera cellerna i mikroskop). (netdoktor.se)
 • Finnålsbiopsi av sköldkörteln (också kallad finnålspunktion eller finnålscytologi) kan visa om sköldkörteln är atrofisk (förtvinad), vilket av vissa anses kunna vara orsak till symtomen - oavsett om blodproven är avvikande eller ej. (hypotyreos.info)
 • I vissa fall kan man ta en biopsi på sköldkörteln, en så kallad finnålsbiopsi. (struma.se)
 • Finnålsbiopsi av sköldkörteln (också kallad finnålspunktion eller finnålscytologi) som kan skvallra om en atrofisk (förtvinad) sköldkörtel, vilken kan vara orsak till symtomen. (hypotyreos.info)
 • Jag kommer att remitteras till centralsjukhuset i Karlstad för scintigrafi samt finnålsbiopsi. (blogspot.com)
 • Vid misstanke om autoimmun sjkd men där biologiska parametrar inte ger entydigt resultat remitteras för finnålsbiopsi för att mikroskopiskt kunna diagnostisera autoimmun aktivitet. (praktiskmedicin.se)
 • Perkutan finnålsbiopsi eller aspirat ifrån lungvävnad för mikroskopisk undersökning utgör också värdefullt material. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Anaplastisk cancer och lymfom liknar varandra kliniskt, och cytologi från finnålsbiopsi måste göras för att särskilja dem. (wikipedia.org)
 • Jag har äntligen fått en kallelse till att få göra finnålsbiopsi på min knöl på halsen. (blogg.se)