• Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018" är en del av Finlands havsförvaltningsplan. (helsinki.fi)
 • Huvudstad i Finland är Helsingfors, tillika landets största stad med 650 272 invånare 2018. (wikipedia.org)
 • Ett beslag av en paketbil med 175 kilo snus i april 2018 som var på väg till södra Finland ledde till utredningen av snus-nätverket. (drugnews.nu)
 • President Putin besökte Finland senast den 16 juli 2018 med anledning av mötet #HELSINKI2018. (sttinfo.fi)
 • Enligt den senaste uppskattningen av beståndet fanns det totalt 20 vargflockar i Finland i mars 2018. (suurpedot.fi)
 • Finlands Akademi offentliggjorde idag 2018 års utvärderingsrapport om vetenskapens tillstånd i Finland. (aka.fi)
 • Finlands ambassad I Tokyo främjar ömsesidigt samarbete mellan Finland och Japan och bevakar Finlands politiska och ekonomiska intressen i Japan. (or.jp)
 • Visionen om en fast förbindelse mellan Finland och Sverige via Åland presenterades och diskuterades under ett seminarium på Finlands ambassad i Stockholm tidigare i dag. (hbl.fi)
 • Excellence in Finland -nätverket och kongressen som ordnas i slutet av 2017 för samman finländska toppförmågor och skapar en ny verksamhetsmodell för kunskapsutveckling i Finland. (helsinki.fi)
 • Utgående från de material och teman som lyfts fram i acceleratorerna ordnas i slutet av 2017 kongressen Excellence in Finland, som är den första i sitt slag och riktar sig till en bredare publik. (helsinki.fi)
 • Lonely Planet har valt Finland till trea i världen i Best in Travel 2017- rankingen. (finlandsinstitutet.se)
 • I år, 2017, firar Finland 100 år och Finlandsinstitutet har tillsammans med Kulturfonden för Sverige och Finland och tankesmedjan Magma tagit hjälp av Novus för genomförande av undersökning om svenska allmänhetens bild av Finland. (finlandsinstitutet.se)
 • Med Finlands 100-årsfirande är Finland nu i fokus vid många utställningar runt om i Sverige under sommaren och hösten 2017. (finlandsinstitutet.se)
 • År 2017 firar Finland hundra år av självständighet. (wikipedia.org)
 • Hertigen av Cambridge, prins William, avlägger ett besök i Finland den 29-30 november 2017. (sttinfo.fi)
 • De flesta vargpar som kommit till västra Finland har fått ungar våren 2017. (suurpedot.fi)
 • År 2017 fyller det självständiga Finland hundra år. (or.jp)
 • Finland ( finska Suomi ( info ) ), officiellt Republiken Finland ( Suomen tasavalta ), är en republik i norra Europa . (wikipedia.org)
 • Mellan Finland och Estland ligger Finska viken . (wikipedia.org)
 • Finland är officiellt tvåspråkigt med finska och svenska som nationalspråk (finska omkring 90,0 procent, och svenska omkring 5,3 procent år 2013 [ 4 ] ). (wikipedia.org)
 • På finska heter Finland Suomi och varianter av detta namn används på de östersjöfinska språken , såsom estniska , samt på samiska , lettiska och litauiska . (wikipedia.org)
 • Den finska militären deltog aktivt i försvaret av Finland mot Frankrikes och Storbritanniens anfall under Krimkriget . (wikipedia.org)
 • Man skilde på den tiden mellan finska militären , ( Finskij (Финcкий) = finska) som uppsattes och finansierades av den finländska senaten och finländska militären ( Finljandskij (Финляндский = finländska) som var benämningen på de ryska trupperna i Finland. (wikipedia.org)
 • Finska tullen har nystat upp en omfattande smuggling av över tolv ton snus från Sverige till Finland. (drugnews.nu)
 • Konferensen arrangeras av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet i samverkan med Institutet för de inhemska språken och Svenska litteratursällskapet i Finland. (helsinki.fi)
 • I september 2002 ordnade organisationen för universitet och högskolor i Kanada (Association of Universities and Colleges in Canada, AUCC), finska ambassaden i Ottawa och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete i Finland (CIMO) ett seminarium gällande universitets- och högskoleundervisning och student och praktikant utbytesprogram i Finland. (finland.ca)
 • Finska produkter importerades till Kanada under 2008 till ett sammanlagt värde av 854 miljoner kanadensiska dollar medan Kanada exporterade produkter till Finland för över en miljard kanadensiska dollar. (finland.ca)
 • Som jämförelse framgår det från finska tullens statistik att kanadensiska produkter importerades till Finland till ett värde av 673 miljoner euro 2008 (1.1% av totala importen) medan Finland exporterade varor till Kanada för 461 miljoner euro under samma tidsperiod (0,7% av totala värdet av exporten). (finland.ca)
 • Finska direktinvesteringar i Kanada utgjorde 776 miljoner kanadensiska dollar år 2007 i jämförelse med kanadensiska investeringar i Finland på 238 miljoner. (finland.ca)
 • Business Finland är en nationell organisation som främjar export och internationalisering av finska företag samt utländska investeringar i Finland. (or.jp)
 • Business Finland stöder de finska företagens tillväxt och framgång i Japan genom att hjälpa dem nå rätt marknad vid rätt tillfälle med konkurrenskraftiga produkter, tjänster och koncept. (or.jp)
 • Majoriteten av medlemmarna utgörs av finska företag som fungerar i Japan samt japanska företag som redan har aktiv verksamhet i Finland eller vill utvidga sin verksamhet till Finland. (or.jp)
 • Sendai-Finland Wellbeing Center som öppnades 2005 är ett ålderdomshem samt forskningscenter vars verksamhet bygger på finska metoder. (or.jp)
 • Till centret hör finsk kunskap och finska rehabiliterande vårdmetoder samt forskning inom åldrande och stödande av finska bolag och samarbete mellan Finland och Japan inom vårdbranchen. (or.jp)
 • Närmare information hittar du här (Business Finland, på finska) eller här (Enterprise Europe Network). (finland.fi)
 • FKP:s utlandsbyrå kallade Finlands folk till revolution för att störta den finska cajanderregeringen och samtidigt bildades i staden Terijoki (dagens Zelenogorsk) en folkregering för Finland med Otto Wille Kuusinen som sttasminister. (kommak.org)
 • Den av N. F. S. Grundtvig utvecklade fria skolans principer införlivades också i det finska skoleväsendet och även i Finland började man grunda folkhögskolor av samma typ som Grundtvig hade varit med om att grunda i Danmark. (finland.dk)
 • Huvudstad i Finland är Helsingfors , tillika landets största stad med omkring 630 000 invånare 2015. (wikipedia.org)
 • På den här sidan hittar du information om Helsingfors universitets program under jubileumsåret Finland 100. (helsinki.fi)
 • Övriga misstänkta i härvan bor i Kajanaland, östra Finland, och i Helsingfors-området. (drugnews.nu)
 • Invigningsfesten ordnades som ett samarbete mellan Finland 100, Helsingfors stad och Yle samt en bred skara aktörer kring Tölöviken. (or.jp)
 • För Helsingfors var det en stor ära att förverkliga jubileumsårets öppning tillsammans med Finland 100. (or.jp)
 • Efter den första halvleken på på Myyrmäen jalkapallostadion i Vantaa utanför Helsingfors var Finland i ledningen med 14-6 och i början av den tredje kvarten gick hemmanationen upp till 21-6. (amerikanskfotboll.com)
 • Hufvudstadsbladet är den största finlandssvenska dagstidningen i Finland och utkommer i Helsingfors. (hbl.fi)
 • Ministrarna Stubb och Häkämies upplyste beskickningscheferna om Team Finland på ambassadörsdagarna i Helsingfors. (finland.org.eg)
 • Pressattachén upprätthåller medierelationer, deltar i Team Finland-verksamheten och arbetar i nära samarbete med Business Finland och Finlands Londoninstitut. (finemb.org.uk)
 • Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna. (or.jp)
 • Business Finland ger företaget information om potentiella branscher och kunder på målmarknaden, arbetssätt, lagar och bestämmelser såsom godkännandepraxis samt finansieringskällor. (finland.fi)
 • Business Finland ordnar också nätverksevenemang där företaget får information om internationalisering och tillfälle att föra fram sitt eget företag. (finland.fi)
 • Enterprise Europe Network, som koordineras av Business Finland, hjälper företag att hitta samarbetspartner inom handel, teknik och forskning genom att utnyttja Företagskontaktbörsen och ordna Matchmaking-evenemang och Company Mission-resor. (finland.fi)
 • Du kan också ta kontakt direkt med Business Finland tfn 029 50 55000. (finland.fi)
 • Business Finland letar fram kunniga och pålitliga tjänsteleverantörer på målmarknaden. (finland.fi)
 • Business Finland marknadsför produkter och tjänster som tillhandahålls av de över 900 finländska exportföretagen i databasen, kostnadseffektivt och direkt till utländska köpare. (finland.fi)
 • Business Finland marknadsför företagens produkter och tjänster till potentiella utländska köpare. (finland.fi)
 • Du kan också ta kontakt direkt med Business Finland, Jaana Vaara, tfn 040 3433 300 eller jaana.vaara(at)businessfinland.fi. (finland.fi)
 • Favorittippade Finland och Sverige togs sig båda till final i Nordiska mästerskapen för herrarnas U19-landslag genom att under fredagen besegra Danmark med 39-6 respektive Norge med 38-0. (amerikanskfotboll.com)
 • Finland och Danmark var först ut på ett soligt Kristianstad IP, och det smällde inledningsvis på rejält när ett engagerat danskt försvar, med stöd från en högljudd sidlinje, spelade bra. (amerikanskfotboll.com)
 • Finland undertecknade ett avtal om anslutning till Schengen i december 1996 tillsammans med Sverige och Danmark. (edelkey.net)
 • Casinots storlek till ytan är relativt stort, om man jämför med de landbaserade casinon som förekommer i Sverige, Finland och Danmark. (riniaif.se)
 • På basen av fornfynd vet man att de vikingar som besökte Finland främst kom från Sverige, men det är inte otänkbart att en del av besökarna kom från det område som nu är Danmark. (finland.dk)
 • Efter det att Finland anslutits till det svenska riket på 1100-talet blev kontakterna med Danmark livligare. (finland.dk)
 • I det för vårt lands nationella identitets utveckling viktiga skedet på 1800-talet intensifierades de kulturella kontakterna mellan Finland och Danmark. (finland.dk)
 • Det är inte förvånande att Finland och Kanada arbetar tillsammans på många områden, inklusive inom multilaterala organisationer som Förenta Nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). (finland.ca)
 • Finlands institut i japan är ett kultur- och vetenskapsinstitut som stöder samarbete mellan Finland coh japan inom forskning, högre utbildning och kultur. (or.jp)
 • Också japaner intresserade av samarbete med institutioner in Finland betjänas. (or.jp)
 • i samarbete med de övriga aktörerna i Team Finland såklart. (finland.org.eg)
 • Placeringen av labbet i Finland har planerats i samarbete med Finlands regering. (finlande.fr)
 • Mellersta Finland ( finsk Keski-Suomi ) høyrer til Västra Finlands län . (wikipedia.org)
 • Hyvä Suomi - heja Finland! (aka.fi)
 • Jakt i stamvårdande syfte riktades till östra Finland och områden med skogsvildrenar. (riista.fi)
 • Stammen har ökat i synnerhet i östra Finland. (riista.fi)
 • Näringssituationen är också avsevärt bättre för vargarna i västra Finland än i östra Finland. (suurpedot.fi)
 • De faktiska orsakerna till att vargbeståndet minskat i östra Finland är inte kända. (suurpedot.fi)
 • Termen Finland syftade från början på Egentliga Finland , och användes officiellt första gången år 1419 som beteckning på hela den östra delen av dåvarande Sverige. (wikipedia.org)
 • På 1100- och 1200-talen syftade ordet Finland på trakten kring Åbo , landskapet som sedan fick heta Egentliga Finland , medan övriga delar av landet kallades Tavastland , Lappland och Karelen . (wikipedia.org)
 • I Egentliga Finland vann kristendomen snabbare terräng än i Tavastland där hedendomen envist levde kvar. (hbl.fi)
 • Egentliga Finland har det ståtliga trädet Ek som landskapsblomma. (grundskoleboken.se)
 • Egentliga Finland har räv som landskapsdjur. (grundskoleboken.se)
 • Klimatet tillsammans med jordmånen har gjort Egentliga Finland till en kornbod för resten av Finland. (grundskoleboken.se)
 • Riksdagsvalet 2019 ruskade om det politiska spelfältet i Egentliga Finland. (abounderrattelser.fi)
 • Sandra Bergqvist är partiets nya riksdagsledamot i Egentliga Finland. (abounderrattelser.fi)
 • Nätverket Team Finland främjar Finlands externa ekonomiska relationer, Finlandsbilden, företagens internationalisering och utländska investeringar i Finland. (finland.org.sg)
 • Team Finland-modellen grundar sig på handlingsprogrammet för externa ekonomiska förbindelser, vars mål är att främja sysselsättning och stödja särskilt små och medelstora företags internationalisering. (finland.org.eg)
 • År 1973 ingick Finland ett frihandelsavtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och blev fullvärdig medlem av Efta 1986. (edelkey.net)
 • Finland hörde till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) från 1 januari 1994 till utgången av samma år. (edelkey.net)
 • Det framgick under veckan att det ekonomiska ansvar Finland påtagit sig när det gäller stödpaket till ekonomiskt svaga EU-länder, stabiliseringsinstrumentet och stabiliseringsmekanismen rent teoretisk kan uppgå till över 30 miljarder euro. (finland.eu)
 • Finlands avsikt är att koncentrera sina resurser till de länder vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att växa. (finland.eu)
 • Webbkameror i Finland Köläget vid finsk/ryska gränsen. (wikipedia.org)
 • Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe. (migri.fi)
 • Under 1400-talet blev Finland en vanlig benämning på hela landet öster om Bottenhavet , möjligen till och med inklusive Åland , då ögruppen placerats under Åbo stift. (wikipedia.org)
 • I serien Så formades Finland som pågått under hela året har journalisten och författaren Staffan Bruun gått igenom och rangordnat händelser och fenomen som har format Finland. (hbl.fi)
 • 1784 - 1797 var i Gamla Finland gällande den av kejsarinnan Katarina II för hela ryska riket införda s.k. ståthållarskapsförfattningen, men 1797 - 1811 ägde delvis en återgång rum till de äldre förhållandena. (wikipedia.org)
 • På det stora hela har handel och investeringar mellan Kanada och Finland utvecklats positivt under de senaste åren. (finland.ca)
 • Enligt de första uppskattningarna deltog över totalt 130 000 besökare under hela dagen i Finland 100-invigningsfesten. (or.jp)
 • Ytterligare något som talar för Finland är att Sverige i gruppfinalen mot Österrike inte alls var med i matchen och förlorade med hela 3-41, medan Finland å sin sida visade sisu och gav Frankrike en riktig match om finalplatsen. (amerikanskfotboll.com)
 • Åbo hamn är en av de bästa i Östersjön och hamnen hanterar mest gods i hela Finland. (grundskoleboken.se)
 • Flaggor har genomförts runt hela Finland under hela året och de frånstöter Finland-anda och dessutom glädje och mod att kasta in sig för att fira våran gemensamma fosterland. (luma.fi)
 • Resultaten innebär att det är Österrike och Frankrike som ikväll gör upp om EM-guldet, medan Sverige och Finland ikväll gör upp om bronsmedaljen. (amerikanskfotboll.com)
 • 7 miljoner passagerare reser med färja mellan Sverige och Finland årligen. (hbl.fi)
 • Vi i Sverige och Finland är bland dem som spelar mest casino online per capita. (riniaif.se)
 • Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. (or.jp)
 • Genom investeringen håller Finland det löfte som gavs under klimatmötet i Paris, nämligen att styra en betydande del av sina utvecklingspolitiska investeringar till klimatåtgärder. (um.fi)
 • Finland behöver investeringar och vi har goda förutsättningar att locka sådana. (finland.org.eg)
 • Antalet dispenser i Finland utanför renskötselområdet var 170 och bytet 164 björnar. (riista.fi)
 • Flera faktorer har bidragit till att antalet vargar ökat i västra Finland. (suurpedot.fi)
 • I Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning bedömdes antalet lodjur i Finland uppgå till 2 490-2 560 över ett år gamla individer. (suurpedot.fi)
 • Antalet vetenskapliga publikationer per capita är högt i Finland. (aka.fi)
 • Planeringen av WIFIUS-institutets verksamhet samordnas i Finland av professor Matti Latva-aho vid Uleåborgs universitets Centre for Wireless Communications (CWC). (aka.fi)
 • Finland har landgränser till Norge , Sverige och Ryssland samt i söder havsgräns mot Estland . (wikipedia.org)
 • Finland var i över 600 år en del av Sverige , som 1809 förlorade området till Ryssland . (wikipedia.org)
 • Eftersom Tyskland hade ingått i ett fredsavtal med den bolsjevistiska regeringen, hade också Finland ett relativt fredligt förhållande med Ryssland fastän ett krigstillstånd varade tekniskt sett mellan båda länderna. (wikipedia.org)
 • Gamla Finland , Ryska Finland , kallades den östligaste delen ( Viborgs län ) av storfurstendömet Finland , som avträddes till Ryssland genom freden i Nystad 1721 och freden i Åbo 1743 som 1812 återförenades med det övriga Finland , det s.k. (wikipedia.org)
 • Genom manifestet 11 (23) december 1811 skildes Viborgs län från kejsardömet Ryssland samt "införlivades med storfurstendömet Finland", och genom en förordning 31 december s.å. (wikipedia.org)
 • Förutom de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland diskuteras även regionala och internationella frågor. (sttinfo.fi)
 • Dessutom fanns det fem flockar som rörde sig på båda sidor av gränsen mellan Finland och Ryssland. (suurpedot.fi)
 • Politiska relationer mellan Kanada och Finland har varit goda med talrika statsbesök av ministrar mellan länderna varje år. (finland.ca)
 • Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. (finlandia.org.mx)
 • Kvinnorna i Finland fick som de första i världen fullständiga politiska rättigheter. (finlande.fr)
 • Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: tjanster.team.finland.fi. (or.jp)
 • Oberoende av hur mycket som är sant av Lallimyten så anser historiker i dag inte att svenska korståg hade någon avgörande betydelse för att Finland blev svenskt. (hbl.fi)
 • Vem har haft större betydelse för Finland, Gustav Vasa? (hbl.fi)
 • Bland annat längden på vistelsen utomlands och speciellt huruvida du flyttar permanent eller tillfälligt från Finland inverkar på beskattningen. (vero.fi)
 • Om du är en finländsk medborgare och du är utomlands tillfälligt eller under en kort tid, inverkar inte vistelsen på din beskattning i Finland. (vero.fi)
 • Om du flyttar utomlands permanent är du allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och de tre följande åren (den s.k. treårsregeln). (vero.fi)
 • Om du däremot är utomlands endast tillfälligt, påverkas inte din beskattning i Finland. (vero.fi)
 • Faderskapet eller den icke-födande moderns moderskap ska vara bekräftat utomlands eller i Finland innan anmälan lämnas in. (migri.fi)
 • Din utomlands bosatta förälder har gett sitt samtycke till att du flyttar till Finland. (migri.fi)
 • Om dina föräldrar har gemensam vårdnad om dig och en av dem bor utomlands, måste han eller hon ge sitt samtycke till att du flyttar till Finland. (migri.fi)
 • Ett sådant utlåtande ger inte tjänstebehörighet i Finland, men det kan ändå vara till hjälp när man ansöker om ett arbete eller en studieplats, eftersom det beskriver innehållet i och nivån på utbildningen som man har avlagt utomlands. (infopankki.fi)
 • Om du vill fortsätta dina studier i Finland kan de studier som du avlagt utomlands tillgodoräknas med hjälp av akademiskt erkännande. (infopankki.fi)
 • De främjar också handels- och kulturrelationer mellan Finlands och landet de är stationerade i samt deltar i att förstärka bilden av Finland utomlands. (or.jp)
 • Vi måste ha sätt att påverka verksamhetsförutsättningarna utomlands och kunna stödja sådana beslut som är fördelaktiga för Finland. (finland.org.sg)
 • Men säg den lycka som varar - Finland svarar direkt, går upp till 24-6 och maler på fram till slutresultatet 39-6. (amerikanskfotboll.com)
 • Svenskarnas bild av Finland är god, man är generellt positivt inställd och många instämmer i att Finland är ett land med välfungerande samhällsfunktioner, ett land där levnadsstandarden ligger på samma nivå som i Sverige och att Finland är ett modernt land som ligger i framkant. (finlandsinstitutet.se)
 • Samtidigt ser vi att kunskapen om Finland är låg, vilket gör att den bild svenskarna har av Finland i mångt och mycket baseras på känslor och till viss del fördomar. (finlandsinstitutet.se)
 • Syftet är att få en uppdaterad bild av svenskarnas syn på och kunskaper om Finland. (finlandsinstitutet.se)
 • Många faktorer inverkar på din beskattning om du flyttar från Finland till utlandet. (vero.fi)
 • Om du är utländsk medborgare och flyttar permanent från Finland, blir du vanligen begränsat skattskyldig från flyttningsdagen. (vero.fi)
 • När du flyttar från Finland ska du göra en adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom en vecka från flytten. (vero.fi)
 • Om du flyttar stadigvarande till Finland kan du vara sjukförsäkrad i Finland på basis av boende. (vero.fi)
 • För det regionala arbetet i landskapen ansvarar Finland 100-regionnätverket. (or.jp)
 • Finland är medlem i Europeiska unionen sedan 1995 och införde euro som sin valuta 2002 . (wikipedia.org)
 • Finland inledde medlemsförhandlingar med Europeiska gemenskaperna i februari 1993 samtidigt som Sverige och Österrike. (edelkey.net)
 • Vid ingången av 1995 anslöt sig Finland, Sverige och Österrike som medlemmar till gemenskapen, som i och med att Maastrichtfördraget trätt ikraft hade blivit Europeiska unionen. (edelkey.net)
 • Arbetstagare, företagare, studerande, återflyttare, flykting, asylsökande eller en familjemedlem till en person bosatt i Finland hittar information speciellt om sin egen situation på dessa sidor i Infobanken. (infopankki.fi)
 • Där hittar du verktyg för allmänt bruk, till exempel presentationer om Finland, bilder, infografik, videor och e-publikationer. (finemb.org.uk)
 • Sveriges försvar tvingar Finland att punta och med 44 sekunder kvar av samma kvar hittar Juhlin återigen fram med bollen för en TD, denna gången för 18 yards till RB Emil Knutsson. (amerikanskfotboll.com)
 • Det som överlämnades i freden 1809 var inte ett "Finland", utan sex län, Åland och en bit av Västerbotten. (wikipedia.org)
 • Författarna närmar sig det övergripande temat utifrån ämnena Lag och rätt fram till 1809, Svenska i juridiska kontexter sedan 1809, Texter för lagstiftning, rättskipning och rättsinformation, Språk, språkbruk och språkvård inom juridik, Författningsöversättning i Finland idag, Juristutbildning på svenska i Finland. (helsinki.fi)
 • Fram till år 1809 var Finland en del av Sverige, varefter det erövrades av Tsarryssland . (wikipedia.org)
 • Impuls: Ge Finland tillbaka! (hbl.fi)
 • Staden har en bra hamn och färjor mellan Sverige eller Åland, och Finland har Åbo som hemmahamn. (grundskoleboken.se)
 • Undantaget möjliggjorde skattefri försäljning i båttrafiken mellan Finland och Åland även efter det att skattefriheten i trafiken mellan EU:s medlemsstater upphörde 1999. (edelkey.net)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionsförsäkrade i Finland [e-publikation]. (tilastokeskus.fi)
 • Huvudartikel: Riksväg 1, Finland Huvudartikel: Ring III Huvudartikel: Riksväg 7, Finland E18 E18 (Norge) E18 (Sverige) Lista över motorvägar i Finland Wikimedia Commons har media som rör E18 (Finland). (wikipedia.org)
 • En klar och övertygande seger för Finland följdes upp av att Sverige och Norge gjorde entré i turneringen för att göra upp om vilket lag som får möte Finland i söndagen final. (amerikanskfotboll.com)
 • I Finland är svenskan ett av landets två nationalspråk , officiellt jämställt med finskan, och talas av omkring 5,3 % av befolkningen. (wikipedia.org)
 • I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning. (um.fi)
 • Finlands Akademis utvärdering av vetenskapens tillstånd i Finland producerar material som stöder landets universitet och forskningsinstitut i deras utvecklingsarbete samt stärker kunskapsbasen för beslutsfattare. (aka.fi)
 • Snuset har köpts i svensk butik och körts över gränsen till Finland med personbilar med cirka 50-100 kilo vardera. (drugnews.nu)
 • i mars fanns cirka 70 procent av alla vargar i vårt land i västra Finland. (suurpedot.fi)
 • 12% av svenskarna svarar rätt i frågan om vilket årtal Finland blev självständigt. (finlandsinstitutet.se)
 • Samtidigt gled den inre utvecklingen i Finland mot en blodig kris. (wikipedia.org)
 • Men Finland är ett bra lag och i den fjärde kvarten kan inte Sverige stå emot längre, samtidigt som det momentum som lagets skapat rinner ut i sanden. (amerikanskfotboll.com)
 • Hur firar du Finland 100? (hbl.fi)
 • Team Finland samlar alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på internationella marknader. (finlande.fr)
 • På onsdag, den 6 december, när Finland fyller 100 år berättar vi vad som landar på första plats! (hbl.fi)
 • I norra Finland kan temperaturen vara till och med -30 grader. (infofinland.fi)
 • I norra Finland är det mörkare än i södra Finland. (infofinland.fi)
 • Trodde det var flygkrasch" En stor meteorit slog igår eftermiddag ned i norra Finland nära Enare träsk. (xn--fjllsj-cua2m.nu)
 • Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe. (migri.fi)
 • Finlands skiv- och videoproducenter SVP rf samt Finland Festivals. (stat.fi)
 • Webbtjänsten Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland innehåller information om ministrarnas karriär samt personalia, fotografier, videointervjuer och inspelningar. (finlande.fr)
 • Studentkårens standar ges till Föreningen för mental hälsa i Finland samt Lääketieteenkandidaattiseura, den 85-åriga föreningen för medicinstudenter. (helsinki.fi)
 • Finlands officiella namn på svenska är Republiken Finland . (wikipedia.org)
 • Finlands flagga-utmaningen är en del av den officiella Finland 100 -jubileumsårets program. (luma.fi)
 • Finland avverkar mer skog än någonsin, och den nationella skogsstrategins mål är att öka avverkningen ytterligare, från 65 miljoner till 80 miljoner kubikmeter till 2025. (hbl.fi)
 • Hans forskningsintressen hade också allt starkare förskjutits till Finland och utvecklingen av dess nationella identitet. (helsinki.fi)
 • Dessutom skulle medlemskapet garantera Finland en möjlighet att påverka sådana beslut som i vilket fall som helst skulle utforma innehållet i vår nationella politik. (edelkey.net)
 • Statistiken ver arbetspensionsf rs krade i Finland inneh ller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionsf rs krade i Finland efter arbetspensionssektor och -lag. (tilastokeskus.fi)
 • Du betalar skatt till Finland på dina inkomster från såväl Finland som utlandet. (vero.fi)
 • Dags att Finland tar strid mot drogliberaler! (drugnews.nu)
 • I så fall betalar du skatt till Finland endast på dina inkomster från Finland. (vero.fi)
 • Du kan endast få uppehållstillstånd om du har möjlighet att lagligen resa till och vistas i Finland. (migri.fi)
 • Det är otroligt enkelt och smidigt att endast ta färgan över till Finland och då kanske det är intressant att veta deras utbud av casino? (riniaif.se)