• 1. Koagulationssystemet: primär hemostas, plasmakoagulation och fibrinolys. (socialstyrelsen.se)
 • Blodets funktionella system omfattar primär/sekundär hemostas och fibrinolys samt blödningssjukdomar, trombossjukdomar och behandling inom respektive system. (ki.se)
 • Vid fibrinolys frigörs D-dimerer och förhöjd plasmakoncentration visar att koagulation i blodet har ägt rum och att nedbrytning av fibrin pågår. (regionblekinge.se)
 • Det handlar om transkript för gener kodande för proteiner involverade i trombocytsignalering, endotelcellfunktion, koagulation och fibrinolys. (researchweb.org)
 • Normal nivå vid samtidig inflammation tyder på ökad omsättning, d v s koagulation och/eller fibrinolys, eftersom syntesen är stegrad vid alla typer av inflammation. (regionkalmar.se)
 • 4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. (docplayer.se)
 • Koagulationsaktiverande faktorer ökar samtidigt som koagulationshämmande faktorer och fibrinolys minskar. (lakartidningen.se)
 • Bara cirka en tredjedel av ventromboserna löses upp av kroppens fibrinolys, och beaktande riskerna bör tillståndet behandlas, vilket vanligen sker med blodförtunnande medicin, motion, samt bland blodförtunnande, medicin som minskar halten vitamin K. Djupa ventromboser kan också embolisera eller fastna i kärlväggen. (wikipedia.org)
 • Tranexamsyra är ett effektivt läkemedel för att hämma fibrinolys. (lakartidningen.se)
 • Den motsatta processen kallas fibrinolys. (oyedany.com)
 • Kroppens förmåga att lösa upp små blodproppar av sig själv (så kallad fibrinolys) är nedsatt på grund av nikotinet och tjäran i röken. (netdoktor.se)
 • På grund av lättillgänglighet är tills vidare fibrinolys att betrakta som standardbehandling. (sverige-apotek.life)
 • Den nya forskningen visar att de med ångest och panikångest har en mer aktiv koagulationssystem med fibrinolys inhiberas. (oyedany.com)
 • Tre huvudorsaker: Nedsatt blodflöde, skada på kärlväggens endotel samt obalans mellan koagulation och fibrinolys. (carolineroxy.se)
 • Analysutrustning för fibrinolys- och hemostasvariabler har införskaffats och finansierats med MFR-anslag samt stora frysutrymmen med egna frysar. (medforskskelet.se)