• Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige liksom i övriga delar av världen. (vgregion.se)
 • Man räknar med att övervikt och fetma kostar ungefär tre miljarder kronor per år i form av sjukhusvård i Sverige. (vgregion.se)
 • Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat i Sverige och världen. (uppsatser.se)
 • Syfte Antalet överviktiga människor har ökat i Sverige och Folkhälsomyndigheten har bekräftat att vi idag har över 50 procent med övervikt eller fetma. (uppsatser.se)
 • I dagsläget uppskattas nära hälften av alla människor i Sverige lida av fetma eller övervikt vilket utgör cirka 58 procent av männen och 56 procent av kvinnorna. (healthexpress.eu)
 • Att prata om övervikt och fetma är laddat i vårt samhälle, trots att så många som en halv miljon är feta och två och en halv miljon människor är överviktiga i Sverige. (doktorn.com)
 • På bara tjugo år har fetma fördubblats i Sverige. (doktorn.com)
 • I Sverige lider cirka 14 procent av befolkningen av fetma och löper därmed en ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. (tlv.se)
 • Den vanligaste metoden för kirurgisk behandling av fetma i Sverige är gastric bypass utförd med så kallad Roux-slynga genom titthålskirurgi (GBP). (tlv.se)
 • Behandlingen av barn med övervikt och fetma sker vid barnmottagningar och barnkliniker, där resultatet av behandlingen följs upp i det nationella kvalitetsregistret BORIS (Barn Obesitas Register i Sverige). (vgregion.se)
 • I Sverige och de flesta höginkomstländer ser vi en stark social skillnad i osunda matvanor och risk för fetma, där grupper med låg utbildning och inkomst har störst risk, och skillnaden beror sannolikt inte på genetiska faktorer eller miljön. (sll.se)
 • I Sverige har fetma bland pojkar blivit mer än tre gånger så vanligt de senaste 40 åren, och bland flickor har fetman blivit dubbelt så vanlig under samma period. (gu.se)
 • 1975 hade bara 2,3 procent av flickorna i Sverige fetma, i dag är det 4,7 procent. (gu.se)
 • Nu visar en studie genomförd i Sverige att fetma kanske också ökar risken för hudcancer. (annfernholm.se)
 • Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige och i Värmland är 26% av tioåringarna överviktiga. (forshaga.se)
 • Fetma och övervikt åtföljs av en rad hälsoproblem med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen och vissa cancerformer, bland annat tjocktarmscancer. (vgregion.se)
 • Personer med fetma får oftare högt blodtryck, åderförkalkningssjukdomar med proppar i hjärta och hjärna, typ 2 diabetes, gallsten, vissa cancersjukdomar, sjukdomar i rörelseapparaten, och de löper också högre risk att dö för tidigt. (netdoktor.se)
 • För många sjukdomar är det fördelaktigt att behandla tidigt, men individer med tidigt utvecklad fetma har ofta haft sin sjukdom under lång tid när man överväger kirurgisk behandling. (gu.se)
 • Utöver allmänt obehag och värk i kroppen, kan fetma leda till en rad allvarliga sjukdomar och komplikationer. (healthexpress.eu)
 • Man ser att det är framförallt afroamerikaner, latinamerikaner och polynesier som är mer känsliga för sjukdomar som övervikt och fetma drar med sig. (du.se)
 • Européer löper mindre risk att få sjukdomar som har med övervikt och fetma att göra, men ökar självfallet vid dessa grupper också. (du.se)
 • De som lider av fetma kan få andra sjukdomar och kan utsättas för högt blodtryck, diabetes eller astma. (inspio.se)
 • Obehandlad fetma har en tendens att försämras och kan då leda till livshotande sjukdomar såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, vissa cancerformer, höga kolesterolvärden och sömnapné 2 . (kirurgkliniken.se)
 • Fetma är tillstånd där kroppen har lagrat så mycket fett att det ger stora påfrestningar på kroppen och risken för sjukdomar ökar betydligt. (fetma.se)
 • Att ha fetma ger stora påfrestningar på kroppen och ökar riskerna för att få andra sjukdomar väldigt mycket. (fetma.se)
 • Några enkla exempel på vad fetma kan ge för sjukdomar är högt blodtryck och diabetes typ 2. (fetma.se)
 • De sjukdomar som överviktiga personer riskerar att drabbas av, hade de flesta förmodligen kunnat slippa eftersom 44 % av alla fall av diabetes, 23 % av hjärtsjukdomarna och kring 7-14 % av en del cancersjukdomar är kopplade till fetma och övervikt enligt WHOs undersökningar. (aktionforsverige.se)
 • Medan organisationen fortsätter att hantera problem med infektionssjukdomar och undernäring upplever den en våg av kroniska sjukdomar som övervikt och fetma. (aktionforsverige.se)
 • Fetma kan påverka både fysiskt och mentalt och leda till kroniska sjukdomar: hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, artros, sömnapné, stroke och vissa typer av cancer. (food-programme.eu)
 • Fetma och dess relaterade sjukdomar är mer vanligt förekommande i grupper med låg socioekonomisk status. (food-programme.eu)
 • Du har fetma definitionsmässigt men det är väldigt individuellt om du behöver gå ner i vikt* för att undvika sjukdomar som förhöjda blodfetter, diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar eller om du kan vara fullt frisk trots fetma. (aftonbladet.se)
 • Har du ett normalt BMI men mycket fett runt magen kan du alltså ändå befinna dig i riskzonen för att drabbas av sjukdomar kopplade till övervikt och fetma. (aftonbladet.se)
 • Fetma leder till sjukdomar, oförmåga att leva aktivt samt matthet. (ketostix.se)
 • Arbetet är organiserat i fyra arbetsområden: Psykosociala faktorer och hjärt-kärlsjukdomar, Psykiska sjukdomar under livscykeln, Övervikt och fetma under livscykeln samt Kognitiv funktion - från normalitet till demens. (gu.se)
 • En ökad risk för följdsjukdomar till fetma uppkommer vid ett midjemått på mer än 102 centimeter hos män och mer än 88 centimeter hos kvinnor. (netdoktor.se)
 • Personer med dålig kondition eller fetma i övre tonåren, har en ökad risk för svår hjärt-kärlsjukdom som vuxna. (doktorn.com)
 • Övervikt och fetma är inte sällan ett problem för patienten i form av psykosociala problemen, men också på grund av de medicinska konsekvenser det på sikt kan innebära med bland annat ökad risk för diabetes, förhöjt blodtryck och ledbesvär. (vgregion.se)
 • I den hittills största kartläggningen av gener kopplade till fetma har forskare från Umeå universitet och Lunds universitet i samarbete med ett stort internationellt forskarnätverk, funnit flera hittills okända riskgener och molekylära mekanismer som kopplar ihop risken för fetma med risk för sjukdom. (matfrisk.com)
 • Stillasittande normalviktiga personer har samma risk att dö i förtid som personer som lider av fetma men som är fysiskt aktiva. (healthcare.se)
 • Om mamman har fetma, tredubblas barnets risk att få övervikt, enligt vissa studier. (ettsotareblod.se)
 • Anledningen är att man löper större risk att drabbas av fetma och få följdsjukdomar. (aftonbladet.se)
 • Och med ett BMI över 30 lider du av fetma. (vgregion.se)
 • Lider du av fetma? (fetma.se)
 • Ett sätt att räkna ut om du lider av fetma är genom Body Mass Index, BMI . (fetma.se)
 • Har du ett BMI över 30 lider du av fetma och har du ett BMI över 35 lider du av svår fetma. (fetma.se)
 • För den som ännu inte lider av fetma är det viktigt att se till att hålla en hälsosam vikt genom att äta bra mat. (innate.se)
 • Enligt ny statistik är nu runt var sjätte vuxen människa, dvs en miljard av världens ca sex miljarder människor överviktiga, varav minst 400 miljoner är drabbade och lider av fetma. (aktionforsverige.se)
 • Om personen har BMI på över 30 lider den av fetma, och om BMI är 25 eller mer definieras personen som överviktig. (aktionforsverige.se)
 • Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det fortfarande är fler barn som lider av svår eller måttlig undervikt, än de som har fetma. (gu.se)
 • Bland de många personer som anser att Dukans diet inte är för alla, oavsett om de lider av fetma eller inte, är en forskare från universitetet i Navarra (Spanien). (stegforhalsa.se)
 • Människor som lider av fetma eller från en kronisk sjukdom är även oftare frånvarande från arbetet på grund av dålig hälsa. (food-programme.eu)
 • Den mätmetod som tydligast visar om du är överviktig eller lider av fetma går ut på att räkna ut sitt BMI ( Body Mass Index ). (aftonbladet.se)
 • Den som lider av fetma är också överviktig, men den som lider av övervikt är däremot inte fet. (aftonbladet.se)
 • Det bästa är att den kan behandla fetma utan kirurgi. (stegforhalsa.se)
 • Läkemedlet Xenical används för att behandla övervikt och fetma och det innehåller den aktiva substansen orlistat . (healthexpress.eu)
 • Det är enklare att behandla övervikt bland barn då det ger en bättre prognos än att behandla barn som redan har fetma. (skane.se)
 • Övervikt och fetma kan ge upphov till en rad psykiska problem, som till exempel mindervärdeskomplex, och åtföljs ibland av mobbning och diskriminering. (netdoktor.se)
 • Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem som är förknippat med en stillasittande livsstil. (uppsatser.se)
 • Hur kommer det då att USA är det land som har flest överviktiga och det land som har problem med fetma? (du.se)
 • Fetma kan även påverka ens hälsa, fysiskt och kan leda till problem för knän och leder. (inspio.se)
 • Världshälsoorganisationen (WHO) har klassificerat fetma som en kronisk sjukdom utifrån att det är problem som inte självläker, som i hög utsträckning beror på biologiska, hormonella och genetiska faktorer som inte låter sig påverkas av beteende och livsstil. (kbt-konsulterna.se)
 • Människors övervikt och fetma är enligt WHO nu inte endast ett problem för främst de rika länderna i världen, utan snart lika utbrett i både mellan- och låginkomstländer. (aktionforsverige.se)
 • Övervikt och fetma hos vuxna och barn är både ett komplext och ständigt växande problem inom alla samhällsklasser. (uppsatser.se)
 • Fetma är ett kumulativ problem, i bägge andemeningarna. (ketostix.se)
 • Och fetma är betydligt vanligare bland arbetare än tjänstemän, samt bland människor med ekonomiska problem. (aftonbladet.se)
 • Kraftig övervikt är ett lika delar fysiskt som psykologiskt bekymmer Fetma är ett kumulativ problem, i bägge andemeningarna. (ketostix.se)
 • Många studier har visat att både fetma och rökning är skadligt, men för första gången har forskare nu undersökt hur hälsan påverkas om man slutar röka, men samtidigt går upp i vikt, skriver Svenska Dagbladet. (aftonbladet.se)
 • För att ta reda på om du har fetma, kan du använda dig av måttet Body Mass Index (BMI) som fungerar på så sätt att det mäter förhållandet mellan din längd och vikt. (healthexpress.eu)
 • Men personer med en ärftligt benägenhet för övervikt och fetma kan lägga på sig lättare vikt av en stillasittande livsstil och dåliga matvanor. (inspio.se)
 • Studien visar att personer med svår fetma ständigt försöker minska eller kontrollera sin vikt och detta under lång tid. (dietistaktuellt.com)
 • Personer med fetma behöver först och främst få bättre hjälp att gå ner i vikt med bra mat. (annfernholm.se)
 • Patienter med kraftig fetma kommer kunna använda tekniken för att återfå sin normala vikt. (stegforhalsa.se)
 • Du blir alltså först överviktig och om du fortsätter gå upp i vikt kan du drabbas av fetma. (aftonbladet.se)
 • En viktnedgång på 5 till 10 kilo har hos patienter med fetma en markant positiv påverkan på riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar, som till exempel blodtryck och blod-kolesterol, men också på eventuella följdsjukdomar. (netdoktor.se)
 • Övervikt och fetma ökar risken för att man ska drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och åldersdiabetes. (doktorn.com)
 • Övervikt är vanligare bland män än bland kvinnor, medan fetma är lika vanligt. (vgregion.se)
 • Fetma förekommer hos cirka 10-15 procent av Sveriges vuxna befolkning och är lite vanligare bland män än bland kvinnor. (netdoktor.se)
 • Fetma är den vanligaste näringsrubbningen i de flesta av världens länder, vanligare än till exempel vitaminbrist eller undernäring . (ne.se)
 • Övervikt och fetma har under senaste decennierna blivit vanligare eftersom människor rör sig mindre och har ett met stillasittande arbete. (inspio.se)
 • Ett annat sätt att mäta fetma som vanligtvis är vanligare är att beräkna BMI (Body Mass Index). (threebackyards.com)
 • Fetma bland barn och ungdomar i världen har blivit tio gånger vanligare de senaste fyrtio åren. (gu.se)
 • Om trenden fortsätter kommer fetma att bli vanligare än undervikt i världen inom bara några år. (gu.se)
 • Även förekomsten av kvinnor i reproduktiv ålder med fetma har blivit vanligare. (uppsatser.se)
 • Gruppen som hade fetma vid 20 års ålder hade tvärtom något större viktnedgång efter kirurgi och det var ingen skillnad i effekterna på diabetes, diabeteskomplikationer, hjärt-kärlsjukdom eller cancer, jämfört med individer som utvecklade fetma senare i livet. (gu.se)
 • Per-Arne forskar inom områdena fetma, diabetes och kardiovaskulär sjukdom. (gu.se)
 • Vårdriktlinjer för medicinska området endokrina organ, fetma och diabetes. (skane.se)
 • Matvanorna påverkar risken att drabbas av folksjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, benskörhet och vissa cancersjukdomar. (nusjukvarden.se)
 • För Thomaz Wiberg ledde en osund kost- och livsstil fram till fetma och diabetes. (kirurgkliniken.se)
 • Fetma är en sjukdom och uppstår när man äter mer än vad man bränner. (inspio.se)
 • WHO (World Health Organisation) klassificerar fetma som en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan 1. . (kirurgkliniken.se)
 • Fetma är en kronisk sjukdom och dess symtom och följdsjukdomar utvecklas successivt. (kirurgkliniken.se)
 • WHO hävdade något liknande 1997 då den beskrev fetma som en kronisk sjukdom. (stegforhalsa.se)
 • Världshälsoorganisationen WHO, har klassat fetma som en sjukdom. (kirurgkliniken.se)
 • Den nu aktuella studien omfattar uppgifter om totalt 4 026 vuxna individer som utvecklat fetma. (gu.se)
 • Motiverande samtal som del av behandling för övervikt och fetma hos vuxna. (uppsatser.se)
 • Bakgrund: Mer än 1.9 miljarder vuxna människor beräknas lida av övervikt eller fetma. (uppsatser.se)
 • Gränsen för övervikt hos vuxna är ett BMI mellan 25 till 29.9 och gränsen för fetma är ett BMI ≥ 30. (uppsatser.se)
 • Under de senaste decennierna har övervikt och fetma ökat avsevärt i världen, både bland vuxna och barn. (healthexpress.eu)
 • Hos vuxna används ofta graderingen övervikt vid Body Mass Index (BMI) 25, fetma vid BMI 30 och svår fetma vid BMI 35. (vgregion.se)
 • Andelen vuxna med övervikt ska vara mindre än 25 procent och andelen med fetma ska vara mindre än sju procent. (sll.se)
 • Upp till 6 % av sjukvårdskostnaderna i WHO:s europeiska region kommer från fetma hos vuxna. (food-programme.eu)
 • Mer än hälften av landets vuxna befolkning beräknas i dag ha övervikt eller fetma. (eatit.io)
 • Sedan 2006 har andelen med övervikt i den vuxna befolkningen ökat med två procentenheter, från 34 till 36 procent och andelen med fetma med tre procentenheter, från 12 till 15 procent. (eatit.io)
 • Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för individer som utvecklat sjukdomen tidigt, före 20 års ålder, som för dem som utvecklat fetma senare i livet, visar en studie från Göteborgs universitet. (gu.se)
 • Här visar vi att så inte är fallet, och vi tycker att det är viktigt att informationen når både de som överväger kirurgisk fetmabehandling och till sjukvårdspersonal som behandlar patienter med fetma, säger Johanna Andersson Assarsson. (gu.se)
 • Nu visar en svensk studie att fetma också verkar vara en riskfaktor för denna cancersjukdom. (annfernholm.se)
 • Många studier visar att när man väl utvecklat allvarlig fetma, är det svårt att åstadkomma en betydande viktminskning på längre sikt med hjälp av kost- och motionsprogram. (kirurgkliniken.se)
 • Övervikt och fetma beror på att vi äter mer än vad kroppen hinner förbränna. (doktorn.com)
 • Kraftig fetma beror inte bara på att man äter för mycket, har bristande viljestyrka eller för att man använder mat som en känslomässig krycka. (stegforhalsa.se)
 • Den globala epidemin av ökad fetma hos barn som observerats sedan 1980-talet beror bland annat på förändrade matvanor och livsstil. (gu.se)
 • Fetma tredubblar också risken för kronisk njursvikt, vilket visades av forskare i Uppsala alldeles nyligen. (doktorn.com)
 • Forskare tror sig ha listat ut varför personer som bär på en viss genvariant oftare drabbas av fetma. (matfrisk.com)
 • För patienter med fetma, som inte uppnår en tillfredsställande viktförlust genom kost och motion, kan medicinsk eller kirurgisk behandling komma i fråga. (netdoktor.se)
 • Behandling av svår fetma (fetma grad 2, BMI ≥35,0 kg/m 2 ) skiljer sig från behandling av övervikt (25,0-29,9 kg/m 2 ) och fetma grad 1 (BMI 30,0-34,9 kg/m 2 ) på så sätt att patienter med fetma grad 2 med fetma-relaterad samsjuklighet och fetma grad 3 (BMI ≥40,0 kg/m 2 ) är potentiella kandidater för kirurgisk viktminskningsbehandling. (vgregion.se)
 • Hur vanligt är fetma? (netdoktor.se)
 • Psykiska besvär som depressioner är också vanligt vid övervikt och fetma. (doktorn.com)
 • Även den så kallade COMPASS-studien visade att fetma var dubbelt så vanligt bland pojkar och tre gånger så vanligt bland flickor med lågutbildade mödrar. (aftonbladet.se)
 • Fetma är ett folkhälsoproblem som enligt 2015 års undersökning omfattar drygt 14 procent av befolkningen 16-84 år. (vgregion.se)
 • Mer än hälften av den manliga befolkningen har övervikt eller fetma. (vgregion.se)
 • Men nu vänder det plötsligt, trots att problemet med fetma fortfarande är stort bland befolkningen. (kostdemokrati.se)
 • Även om förekomsten av fetma fortfarande stiger i befolkningen, är "bara" ungefär hälften av befolkningen överviktiga eller feta. (sll.se)
 • Halva den svenska befolkningen har nu övervikt eller fetma, och många med normalt bmi har ändå fett insprängt i kroppens organ vilket kan ge insulinresistens och ökad cancerrisk. (annfernholm.se)
 • Fetma beskrivs även som obesitas som betyder abnorm anhopning av fett i kroppens fettceller, till den grad att det väsentligt ökar risken för följdsjukdomar och för tidig död. (netdoktor.se)
 • Forskare försöker hela tiden komma fram till lösningar som kan motverka fetma, och nyligen gjordes en mycket oväntad upptäckt. (innate.se)
 • Då, 1994, beskrev amerikanska forskare proteinet leptin, som krävs för normal reglering av fettmassa, men som troligen inte ensamt kommer att kunna bli en behandling mot fetma. (dietistaktuellt.com)
 • I studien har forskare jämfört 2000 personer som har genomgått fetmakirurgi, med lika många personer med fetma, men som inte har genomgått någon operation. (annfernholm.se)
 • Vad orsakar fetma? (netdoktor.se)
 • Vid det laget vet man kanske att det inte är mättat fett som orsakar fetma, utan snarare socker och stärkelse. (annikadahlqvist.com)
 • Studien ger ett långsiktigt och globalt perspektiv på utvecklingen av fetma bland barn och ungdomar över hela världen, från 1975 till 2016. (gu.se)
 • Fetma utvecklas framför allt hos personer med en stark ärftlig disposition för fetma, dock endast när vissa bestämda miljöfaktorer förekommer. (netdoktor.se)
 • I vissa fall förekommer också ätstörningar, depression, ångest och ADHD tillsammans med övervikt eller fetma. (kbt-konsulterna.se)
 • Såväl ärftliga som inlärda faktorer bidrar till att vissa människor drabbas av sjuklig fetma. (docplayer.se)
 • I vissa önationer i Stilla havet har förekomsten av fetma mer än tiofaldigats de senaste 40 åren. (gu.se)
 • Vissa anser att detta är den perfekta dieten för personer med fetma . (stegforhalsa.se)
 • Både övervikt och fetma ökar i sin tur även risken för ledförslitning, vissa cancerformer och sömnapné. (aftonbladet.se)
 • Sammantaget utgör de med fetma och övervikt 49 procent. (vgregion.se)
 • Bland pojkar hade 2,6 procent fetma 1975, en andel som nu ökat till 8,5 procent. (gu.se)
 • I länder som Nauru och Cooköarna har omkring sjuttio procent av barnen övervikt, och vart tredje barn har fetma. (gu.se)
 • Även i Kuwait och USA har en mycket stor andel barn och unga fetma, där omkring 40 procent har övervikt och 20 procent av barnen har fetma. (gu.se)
 • Runt 4 procent av alla cancerfall har en vetenskapligt klarlagd koppling till övervikt och fetma. (eatit.io)
 • Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de senaste åren väntas andelen med övervikt vara 39 procent inom en 15-årsperiod och andelen med fetma 19 procent. (eatit.io)
 • För äldre personer som har fetma är det bäst att kombinera både styrka och kondition för att behålla fysisk funktion vid viktnedgång. (doktorn.com)
 • Det har uppskattas att personer som har fetma eller är överviktiga har kunnat tappa 2,5 kg efter en månad med dukan-dieten. (stegforhalsa.se)
 • Det motsvarar ungefär vad all slutenvård för de 13 cancerdiagnoserna där övervikt och fetma är riskfaktorer kostade under 2017. (eatit.io)
 • Vad säger forskningen om orsaken till fetma? (liv.se)
 • Fetma är den främsta orsaken till cancer som går att förebygga, näst efter rökning. (dagenssamhalle.se)
 • Globalt är årets tema fetma, men njurförbundet har istället valt att slå ett slag för tidig upptäckt. (netdoktor.se)
 • Det är inte förrän i vår tid som fetma har blivit en epidemi och ett globalt hälsoproblem. (du.se)
 • Bakgrund: Fetma är ett globalt folkhälsoproblem som successivt ökar. (uppsatser.se)
 • TeleSOFT-projektet är ett av två projekt som arbetar med att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga. (skane.se)
 • Det är framför allt en kalorität kost, ett oregelbundet måltidsmönster och brist på daglig och regelbunden fysisk aktivitet, som påverkar den ärftliga dispositionen och resulterar i utvecklingen av fetma. (netdoktor.se)
 • Läkemedelsbehandling av fetma kan ge en mer uttalad viktnedgång än enbart livsstilsförändring, men det är minst lika viktigt med kostomläggning och fysisk aktivitet. (doktorn.com)
 • För att hitta den rätta balansen mellan individuella och samhälleliga åtgärder i kampen mot fetma och social ojämlikhet i hälsa är det nödvändigt att förstå individuella och miljömässiga bestämningsfaktorer för matvanor och fysisk aktivitet. (sll.se)
 • Under seminariet den 18 maj diskuterar dr Kevin Hall och professor Ulf Ekelund rollen av matvanor och fysisk aktivitet för utveckling av fetma och möjligheter till förebyggande åtgärder från individ- till samhällsnivå. (sll.se)
 • Visste du att endast 50 kalorier mer än du gör av med i energi varje dag i fem år, räcker för att utveckla fetma? (aftonbladet.se)
 • Den samlande webbsidan för HPÖ presenterar fakta, information och rekommenderade åtgärder till aktörer med viktiga roller i arbetet med övervikt och fetma. (sll.se)
 • Fetma kan förkorta livslängden med från 6-7 år till 20 år för extrem fetma. (food-programme.eu)
 • Vår förflyttningsexpert Kicki Reifeldt berättar mer om sitt arbete kring Extrem fetma - förflyttning i Medtech Magazine! (hmcsverige.se)
 • Att vara överviktig eller lida av fetma ökar i sin tur risken för att drabbas av ytterligare ohälsa. (nusjukvarden.se)
 • I den kliniska studien ingick 69 personer, med kroppsmasseindex (BMI) på mellan 30 och 35, den lägsta graden av fetma. (gu.se)
 • För personer med övervikt eller fetma grad 1 (30.0-34.9 kg/m 2 ) som i övrigt är friska kan en genomarbetad rådgivning baserad på Livsmedelsverket råd om hälsosamma matvanor med ett reducerat energiintag vara tillräckligt. (vgregion.se)
 • Samhällets kostnader på grund av felaktiga matvanor, felaktig livsstil samt fetma är enorma. (food-programme.eu)
 • Ett samband mellan övervikt/fetma har också påvisats. (tlv.se)
 • Övervikt och fetma ökar dramatiskt, i samband med Covid-19 ökar det mer. (miaanemyr.se)
 • En systematisk översiktsartikelFörfattare: Pernilla Börjesson och Christine UllholmHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpDatum: 2019-05-29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bakgrund: En av grundstenarna i livsstilsintervention för behandling av fetma är energireducerad kost. (uppsatser.se)
 • En vanlig typ av fetma är bukfetma som orsakas av att fett lagras runt organen i buken och runt tarmarna. (healthexpress.eu)
 • Därför är bukfetma den typ av fetma som är farligast, den gör nämligen att fettet sätter sig på de inre vitala organen vilket ökar riskerna med hjärt-kärlsjukdomar. (fetma.se)
 • Fetma mer än fördubblar risken för hjärtinfarkt, bukfetma tycks allra värst. (doktorn.com)
 • Andelen människor med fetma har ökat de senaste decennierna. (healthexpress.eu)
 • Två oberoende DNA-analyser har lyckats koppla samma genområde till fetma. (wordpress.com)
 • Den mekanism som vi nu identifierat reglerar kroppsvikten oberoende av leptin och det är möjligt att en kombinerad behandling med leptin och aktivering av kroppsvågen kan bli en effektiv behandling mot fetma, säger professor Claes Ohlsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. (dietistaktuellt.com)
 • Personer med fetma identifieras nu som riskgrupp för covid-19 Citerat ur Socialstyrelsen "Rapporterade data talar för att kraftig övervikt och fetma är en oberoende riskfaktor för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. (miaanemyr.se)
 • Den sammanlagda kostnaden, exklusive palliativ vård, som uppstår när andelen med övervikt och fetma väntas öka i samma takt som i dag de kommande 25 åren uppgår till 2,68 miljarder kronor, jämfört med basscenariot. (eatit.io)
 • Kan livsstilsinterventioner hos gravida med fetma påverka fostrets gener? (doktorn.com)
 • Kopplingen till gener och ärftlighet kan resultera i gigantiska ekonomiska tillskott från medicinindustrin samtidigt som det lättar på den enskildes ansvar för sin egen övervikt/fetma. (matfrisk.com)
 • Fortsatt ökad trend, respektive minskad trend, av övervikt och fetma. (eatit.io)
 • Kostnad till följd av ökad trend, respektive besparing till förljd av minskad trend av övervikt och fetma. (eatit.io)