• 4. I bägaren hällde vi i 20,0 cm3 ättiksyra och tre droppar Fenolftalein. (studienet.se)
  • F r att indikera ekvivalenspunkten anv nds droppar av indikatorn fenolftalein. (pluggakuten.se)
  • Fenolftalein användes även som huvudbeståndsdel i laxeringsmedel under större delen av 1900-talet, tills forskning visade på carcinogen effekt. (wikipedia.org)
  • I ett modernare recept från mitten av 1900-talet ingår en mindre mängd fenolftalein som mögelförebyggande medel. (wikipedia.org)
  • Lackmus samt syra-bas-indikator är fenolftalein, som är en svaga organiska syror, köpa magnus online recept. (sverige-apotek.life)
  • Läkemedelsverkets analys visade förutom sibutramin också innehåll av fenolftalein, ett ämne som tidigare använts som laxermedel men som misstänks orsaka cancer. (dinamediciner.se)
  • Fenolftalein är en pH-indikator som blir rosa i närvaron av baser som ammoniak. (wikipedia.org)
  • Om man istället för tymolftalein tar ganska mycket fenolftalein får man en rosa färg. (su.se)