• Fenazocin är släkt med pentazocin, och är ett av ett antal besläktade läkemedelssubstanser som togs fram på 1950-talet i sökandet efter starka smärtstillande medel som var mindre beroendeframkallande än de då existerande. (wikipedia.org)
  • Fenazocin är smärtstillande precis som alla andra opioider, dock finns inte ämnet tillgängligt i Sverige för närvarande. (drugwiki.net)