• I syfte att förenkla för företag att lyssna till kunder, medarbetare och marknad lanserar Questback Orbit och Portals, två nya moduler i Questbacks Enterprise Feedback Suite. (mynewsdesk.com)
 • Netigate är en ledande europeisk leverantör av molntjänster för webbaserade undersökningar som primärt används för att hantera och agera på feedback från kunder och medarbetare. (mynewsdesk.com)
 • Ju mer feedback vi får på jobbet, desto högre motivation, större effektivitet, gladare medarbetare och bättre prestation. (forum.se)
 • En del medarbetare kanske förtjänar mer positiv feedback än andra och då blir det fel att gå efter en siffra. (chef.se)
 • Med BizWizard Feedback utformar du enkelt formulär för undersökningar, enkäter, utvärderingar och inbjudningar för att få återkoppling från dina kunder, prospekts, besökare och medarbetare. (bizwizard.se)
 • Extra svårt kan det vara att som medarbetare ge feedback till chefer och ledningsgrupp. (kvalitetsmagasinet.se)
 • En bra chef agerar föredöme genom att själv både ge feedback och efterfråga feedback från sina medarbetare. (kvalitetsmagasinet.se)
 • För ett tag sen gav jag en kund i uppdrag att ge positiv och bekräftande feedback till tre av sina kollegor/medarbetare. (vargkask.se)
 • Att kunna ge feedback, eller återkoppling, är en viktig förmåga för den ledare som vill ha medarbetare som utvecklas och är engagerade i sina arbetsuppgifter. (dalecarnegie.se)
 • Men en studie gjord av industriforskaren Simon Elvnäs visar att chefers uppfattning om hur bra de är på att ge sina medarbetare feedback ligger långt ifrån verkligheten. (dalecarnegie.se)
 • Vissa chefer trodde att de ägnade hela 40 % av sin tid till att ge feedback, men i själva verket lade de bara ner 0-2 % av sin tid till att ge sina medarbetare återkoppling om vad de gör bra och vad som kan fungera bättre. (dalecarnegie.se)
 • En viktig del i att vara en ledare är att ge medarbetare som inte presterar på en tillfredsställande nivå konstruktiv feedback, men även att uppmuntra och visa uppskattning för saker som fungerar väl. (dalecarnegie.se)
 • Hon behöver ge sin medarbetare kvalificerad och välunderbyggd feedback på hur han uppfattas, hans prestationer (sakligt underbyggt), hans beteende och inte minst bekräfta honom för det som gör honom intressant och viktig. (ledarstudion.se)
 • Att du som chef ger positiv feedback till dina medarbetare är jätteviktigt för att de ska trivas och engagera sig i jobbet. (framfot.se)
 • Att få feedback från personer på olika nivåer ger en bred helhetsbild av vilka egenskaper dina medarbetare besitter. (netigate.net)
 • Målet med 360° feedback är att hjälpa medarbetare och chefer att förstå styrkor och svagheter, så att man får rätt underlag för att bli bättre och prestera på en högre nivå. (netigate.net)
 • Interante Feedback App är ett verktyg för att medarbetare enkelt och på språng ska kunna ge varandra feedback. (mobilapp.nu)
 • Man går direkt i försvar vid kritik: "Det var inte mitt fel" och får man bekräftelse svarar man: "Det var väl ingenting…" Genom Framgång med feedback vill Elizabeth Kuylenstierna visa hur du ger och tar emot korrigerande och bekräftande feedback. (forum.se)
 • Våga efterfråga och ta emot feedback från andra. (kvalitetsmagasinet.se)
 • Jag vet att det är svårt och att det är jobbigt att ge feedback av det korrigerande slaget, just för att det är så jobbigt att få den, ta emot den och lära av den. (vargkask.se)
 • Jag VET att det inte går att dra en exakt parallell med att ta emot feedback i ett samtal, men om vi jobbar på att vara medveten om och acceptera våra försvarsmekanismer, och förstå hur vi kan träna på att "sänka" dem, så ÄR feedback ett av våra mest värdefulla utvecklingsverktyg. (vargkask.se)
 • Min kund hade trott att samtalet skulle bli jobbigt, att feedbacken inte skulle tas emot, men där hen ändå valde att vara riktigt rak i sin feedback . (vargkask.se)
 • I boken Professionell feedback får du nya infallsvinklar och konkreta tips på hur du kan bli bättre på att både ge, be om och ta emot feedback. (feedbackakademin.se)
 • Det finns inget recept - istället måste feedback omfatta "vart härnäst" eller informera om förbättring och inriktning, måste vara på rätt nivå för självreglering, måste tas emot, bli förstådd och vara möjlig att agera utifrån. (skolaochsamhalle.se)
 • Vi har studerat idrottscoaching på elitnivå och våra senaste studier visar att 90% av den feedback tränare ger inte tas emot eller ens förstås eller ageras på. (skolaochsamhalle.se)
 • När vi ger optimal feedback vid rätt tidpunkt i instruktionscykeln - som tas emot, förstås och går att agera på - så är det är ett av de mest kraftfulla sätt att påverka vi känner till. (skolaochsamhalle.se)
 • Menar bara att ber man om feedback så får man ta emot det också. (w3sidan.se)
 • 8 Att ta emot feedback Förändra Förstå Förkasta Försvara Förklara Dialog Argumentation Källa: Ledtrådar till ett moget ledarskap av Agnete Nilsson och Helen Carlson Missförstånd? (docplayer.se)
 • Ju mer god vilja och önskan om det bästa för mottagaren du kan ladda din feedback med, desto troligare att den tas emot som värdefull och användbar. (arbetsgladje.se)
 • När ni ger och tar emot feedback på smarta sätt skapar ni en arbetsmiljö där ni hjälps åt att lyfta varandra och utvecklas tillsammans i en positiv, uppåtgående spiral. (framfot.se)
 • Både på att ge feedback och på att ta emot den. (framfot.se)
 • I intervjun delar hon med sig av sina misstag och värdet av att få feedback av chefer som "vågar" ge den. (vargkask.se)
 • Högt upp på agendan bland många företag idag står temat feedback och många chefer vittnar om att det ibland kan vara en utmaning. (motivation.se)
 • Chefer vill ge feedback och tror att de gör det. (akademikern.se)
 • Han leder en forskningsgrupp som undersöker hur chefer ger feedback. (akademikern.se)
 • Många chefer och ledare tänker sällan på att de behöver utveckla förmågan att ge konstruktiv feedback - man ser helt enkelt inte potentialen i det. (dalecarnegie.se)
 • Ledningen i organisationen önskade bli bättre på feedback eftersom det är något de i sina roller som chefer måste ge. (fridasandegard.se)
 • Det här är ett sätt att beskriva 360°feedback feedback , att få feedback om dig och dina prestationer från flera olika källor som dina kollegor, chefer eller kunder. (netigate.net)
 • Feedback om chefer blir lätt full av floskler eller fokuserar på fel saker, konstaterar ledarutvecklaren Jennifer Porter. (vdtidningen.se)
 • Om du har en text du vill ha feedback på, en idé du vill utveckla eller en form du vill fördjupa dig i kan Labbet erbjuda dig att arbeta tillsammans med en dramaturg. (google.com)
 • Jag har fått en idé som jag gärna vill ha feedback på. (foretagande.se)
 • Säg den människa som inte vill ha feedback? (hb.se)
 • Välj vilken typ av presentation du vill ha feedback på. (pik.nu)
 • Till feedbacken förbereder du med ett arbete du vill ha feedback på. (centrumforfotografi.se)
 • Klicka på den här texten om du vill veta hur arbetsflöden för insamling av feedback fungerar och hur de hjälper dig att snabbt bli effektivare. (office.com)
 • Vi blir såklart extra glada om du vill veta mer om vad Saga Feedback kan bidra med och hur det fungerar, kontakta då oss så berättar vi mer. (sagafeedback.se)
 • Vi har nyligen avslutat en ny, uppdaterad metaanalys om feedback och den genomsnittliga effekten har minskat till 0.48, men det visar samtidigt på det stora problemet med feedback - den otroliga variationen i effekterna - bland mycket annat att samma feedback fungerar med en elev men inte en annan. (skolaochsamhalle.se)
 • Vill också här öppna upp för feedback, berätta gärna hur det fungerar och vad ni tycker. (sweclockers.com)
 • Positiv feedback på beteenden du vill se mer av fungerar mycket bättre som förändringsagent än negativ återkoppling som kritik och straff. (framfot.se)
 • En annan viktig del i förklaringen till varför gamification fungerar, och kanske det som skiljer spel mest från verkligheten, är den korta, exakta och konkreta feedback-loopen som existerar i spel. (citynetwork.se)
 • feedback på subjektiva områden som karaktär, hur man fungerar i grupp och ledaregenskaper. (netigate.net)
 • Dessutom kan kunderna ge er ovärderlig feedback om design och funktioner när ni håller på att utveckla en ny produkt eller uppdatera en befintlig. (surveymonkey.com)
 • utveckla sin förmåga att ge konstruktiv kritik, blir det lätt som en dans att ge konstruktiv feedback. (motivation.se)
 • Vi hoppas och önskar att du vill vara med och utveckla våra produkter och vi värdesätter din feedback högt. (lilyve.com)
 • Med Netigates nya enkätbibliotek kan användarna snabbt och effektivt samla in kundernas feedback och därmed få möjlighet att omedelbart agera på positiv och negativ kritik. (mynewsdesk.com)
 • När man får negativ kritik, är det feedback? (svt.se)
 • Som ledare är det din skyldighet att ge medarbetarna relevant och meningsfull feedback, vilket innefattar såväl beröm som konstruktiv kritik. (motivation.se)
 • Risken är alltså stor att den feedback du ger inte leder till någon förbättring om du inte först ser till att medarbetaren känner sig bekväm i situationen och mottaglig för konstruktiv kritik. (motivation.se)
 • När man ger feedback är det också väldigt viktigt att vara specifik, oavsett om det handlar om beröm eller kritik. (motivation.se)
 • QuestBack tillkännager att företagets plattform för medarbetarfeedback kommer att användas av försäkringsjätten RSA Group för att samla in och bearbeta feedback från de 23 000 medarbetarna världen över. (mynewsdesk.com)
 • Att ge medarbetarna meningsfull feedback är en av de viktigaste arbetsuppgifterna för en chef eller ledare. (motivation.se)
 • Upplever du att den feedback du ger medarbetarna inte ger det resultat du önskar? (mikaellundahl.se)
 • Jag erbjuder därför handledning för ledare och kompetensutvecklare i hur de kan arbeta med feedback och coachande feedback för att vidareutveckla sig själva och medarbetarna. (mikaellundahl.se)
 • Forskning visar att feedback (återkoppling) bygger engagemang hos medarbetarna vilket har en mängd positiva effekter både för de anställda och organisationen som helhet. (mobilapp.nu)
 • Kan man vända på det och låta medarbetarna ge feedback uppåt till cheferna? (lu.se)
 • Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer. (surveymonkey.com)
 • När du är klar med sången, dansandet eller vad du nu gör på scenen ger juryn sitt utlåtande och sin feedback på din uppvisning, på en och samma gång får du höra vad flera personer tycker och deras synvinklar. (netigate.net)
 • 88 procent anser att positiv feedback hjälper till att utvecklas ganska eller väldigt mycket. (kvalitetsmagasinet.se)
 • En organisation med svag feedback-kultur riskerar att stagnera och sluta att utvecklas. (motivation.se)
 • Ett bra sätt att utvecklas är att göra det med bekräftande feedback (beröm) och med korrigerande feedback. (vargkask.se)
 • Efter två dagar återkom min kund till mig och undrade om det var okej att ge motsvarande feedback till två personer till, när hen ändå var i gång. (vargkask.se)
 • Ett arbetsflöde för insamling av feedback är en funktion i SharePoint som dirigerar ett dokument eller ett annat objekt som lagras i en SharePoint-lista eller i ett SharePoint-bibliotek till en eller flera personer som ska lämna feedback om dokumentet eller objektet. (office.com)
 • Fasar du för att ge feedback till personer som kan reagera med gråt, ilsket skrikande eller nära på militant försvar? (framfot.se)
 • 2 Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande kommentar från Fairtrade Sverige: Stort grattis! (docplayer.se)
 • Här är sju tips om hur du skapar engagemang och ger konstruktiv feedback på ett positivt sätt. (dalecarnegie.se)
 • I videon bjuder vi på 3 tips för att du ska bli bäst på feedback. (framfot.se)
 • Därför bjuder vi i videon på 3 tips för dig som är chef och vill bli bättre på att ge feedback. (framfot.se)
 • Här visar hon vad hon menar och ger åtta snabba tips på hur feedback ska se ut för att göra nytta. (vdtidningen.se)
 • Resultatet av 360° feedback ger dig insikt i områden som du kanske inte visste om var din starka sida, eller raka motsatsen. (netigate.net)
 • I studien har ett gäng ledarskapsforskare följt över 400 ledare ur olika branscher, och konstaterat att det finns stor skillnad mellan hur mycket av sin arbetstid cheferna tror att de lägger på feedback, och hur mycket tid de i själva verket lägger. (framfot.se)
 • Det är lätt att ge ledare feedback om specifika händelser, hur ett visst möte gick eller hur personen kommunicerar via mejl. (vdtidningen.se)
 • Samla in Feedback arbetsflöden ingår endast med SharePoint Server 2010 och SharePoint Online för Office 365 för företag. (office.com)
 • Då räcker det inte att endast "hjärnkontoret" vet vad feedback är. (fridasandegard.se)
 • Feedback är kostnadsfritt och riktar sig endast till CFF medlemmar. (centrumforfotografi.se)
 • På Trustpilot kan endast verifierade kunder lämna feedback. (121doc.com)
 • Försöksdeltagaren utrustas med ett headset och får endast feedback via lurarna. (lu.se)
 • Läs om Feedback och ta del av de artiklar om nyheter inom ämnet. (nyteknik.se)
 • Dessutom kan behovet av olika typer av feedback variera. (chef.se)
 • Ett annat sätt som man även kan utnyttja för att hitta synonymer till ordet är att leta efter antonymer till ge feedback , för att sedan göra eftersökningar på synonymer till de motsatsord man kan finna. (synonymerna.se)
 • Syftet med 360 graders feedback kräver att frågorna besvaras av kollegor med olika relationer till personen som är i fokus. (netigate.net)
 • Önskar feedback på vår planlösning! (byggahus.se)
 • Önskar dig en feedback-fylld dag! (vargkask.se)
 • Feedback på beteende Fokus på BETEENDE och förhållningssätt som man antingen vill uppmuntra eller önskar ändra. (docplayer.se)
 • Simon Elvnäs instämmer i att en chef i första hand bör fokusera på att ge feedback på medarbetarnas prestationer, snarare än deras egenskaper. (akademikern.se)
 • Feedback måste fokusera på rätt nivå (med något extra adderat inför nästa steg). (skolaochsamhalle.se)
 • 7 Feedback = Återkoppling Feedback olika områden och syften Feedback på uppgifter Fokus på UPPGIFTER, mål och resultat, på val som har tagits, alternativa vägval eller möjligheter. (docplayer.se)
 • Supplement II steget har omfattat både skriftlig feedback och fysiska möten med FDA med fokus på att hur klinisk validering av DiviTum® ska genomföras som del av 510(k) ansökan till FDA. (biovica.com)
 • Saga feedback är ett kreativt verktyg som bidrar till en öppen, oväntad och fördjupad dialog mellan människor. (sagafeedback.se)
 • Tyvärr har en del lärt sig att ge feedback på ett felaktigt sätt, mer som ett verktyg, än som ett förhållningssätt. (expandio.se)
 • En bra början kan vara att be medarbetaren om tillstånd att ge honom eller henne feedback: "Har du tid att komma in på mitt kontor en stund så att jag får ge dig lite feedback på ditt senaste projekt? (motivation.se)
 • Gör feedback till en löpande rutin och något som mer handlar om att lägga till en bisats, som du ändå tänker, snarare än att man behöver ha en perfekt samtalsmall eller metodik. (motivation.se)
 • Det handlar om den positiva spiralen, när jag ger beröm så får jag mer beröm och ger jag konstruktiv feedback så får jag mer av den varan. (motivation.se)
 • Feedback handlar om mod, omtanke och träning. (arbetsgladje.se)
 • Ett sätt att motverka detta är att bygga sin feedback på ren fakta, detta gör att återkopplingen per automatik blir ärlig, då den faktiskt är sann utifrån den fakta som den bygger på. (beteendebloggen.com)
 • Feedbacken är ytterst neutral - det finns inget dömande från basketkorgen, men dock - feedback. (vargkask.se)
 • Det finns inget som är så stärkande för någon som att efter genomförd förändring få bekräftande feedback på densamma! (vargkask.se)
 • Jag har en nystartad hemsida som jag gärna vill ha lite feedback på. (foretagande.se)
 • Vi får direkt feedback från korgen om vi behöver kasta med mer kraft, mindre kraft, högre, lägre. (vargkask.se)
 • Med hjälp av responsverktyg kan du få direkt feedback från dina elever. (kramfors.se)
 • Men som exempel är återkoppla synonymt med ge feedback , beroende på i vilket sammanhang orden används så klart. (synonymerna.se)
 • Situationen är ett klassiskt exempel på väldigt dålig och samtidigt en ganska bra feedback. (ledarstudion.se)
 • Vid klassrumsobservationer av lärare dominerar de första två, men när vi intervjuar eleverna är de tydliga - de vill veta vart de ska gå härnäst - baserat på feedback om de två första. (skolaochsamhalle.se)
 • Att lyssna och agera snabbt på feedback kan vara skillnaden mellan framgångsrik försäljning och tappade kunder. (mynewsdesk.com)
 • Mer frekvent feedback tillåter även specifika frågor som är relaterade till speciella projekt, kunder eller incidenter inom företaget - något som är mycket användbart. (netigate.net)
 • Trustpilot är en oberoende webbsida där våra kunder kan ge feedback på vår service. (121doc.com)
 • Vi vill - och behöver - bli sedda, inte minst av chefen, och få regelbunden feedback. (svt.se)
 • Siffrorna 5 och 1 återspeglar fördelningen mellan positiv och negativ feedback. (chef.se)
 • Se till att ge både positiv och negativ feedback. (vdtidningen.se)
 • Det kan vara lättare sagt än gjort att hålla koll på hur mycket positiv respektive negativ feedback du ger någon. (chef.se)
 • Forskningen är inspirerad av Aktionsforskning och interaktiv forskning, där en grupp genomgår en förändring i och med att gruppen lär sig om kulturella skillnader, grupputvecklingsteorier och feedback. (feedbackakademin.se)
 • Varje medlemsfotograf har 20 minuter vardera till sitt förfogande för så väl presentation av egna bilder som feedback från gruppen. (centrumforfotografi.se)
 • Lyckligtvis finns det bra sätt att ge konstruktiv feedback på, både för att korrigera misstag och uppmuntra till utveckling och fortsatt bra prestationer. (dalecarnegie.se)
 • 6 Varför konstruktiv feedback? (docplayer.se)
 • Många drar sig från att ge konstruktiv feedback på utvecklings- och förbättringsområden av rädsla för mottagarens reaktion. (kompetera.se)
 • Utbildningen är fördelad över två dagar bygger på teori varvat med praktiska övningar i positiv och konstruktiv feedback. (kompetera.se)
 • Kunskap om vad konstruktiv feedback är samt konsekvens och effekt. (kompetera.se)
 • Praktisk kunskap i att arbeta professionellt med konstruktiv feedback. (kompetera.se)
 • Bra feedback ska vara specifik och utmynna i ett konkret mål. (motivation.se)
 • Jag lyssnade på en podd häromdagen som skulle prata om specifik feedback. (fridasandegard.se)
 • De sa att feedback måste vara specifik, anges i rätt tid och vara i jag-form. (fridasandegard.se)
 • Men även negativ återkoppling har ett värde - 61 procent uppger att negativ feedback bidrar till utvecklingen ganska eller väldigt mycket. (kvalitetsmagasinet.se)
 • Att ge negativ feedback är dock mycket svårare att både ge och få, konstaterar Elisabeth Skol, HR-direktör på Manpower Group Sverige. (kvalitetsmagasinet.se)
 • 15 procent får lika mycket positiv som negativ feedback. (kvalitetsmagasinet.se)
 • och om hur min kund nyligen hade haft ett - som hen trodde att det skulle bli - lite jobbigt feedback-samtal. (vargkask.se)
 • Vi kontaktar dig och gör upp om en tid när vi kan ha ett feedback-samtal. (pik.nu)
 • Faktura skickas efter utfört feedback-samtal. (pik.nu)
 • Under en feedback deltar 5 medlemsfotografer i ett intimt samtal om varandras bilder. (centrumforfotografi.se)
 • Arbetsmiljö Att chefen ger feedback är en nyckelfaktor för medarbetarnas kompetensutveckling och arbetsglädje. (kvalitetsmagasinet.se)
 • Med Orbit och Portals kan organisationer samla in, koppla ihop och agera på feedback från olika målgrupper snabbare och effektivare än tidigare, vilket minskar kostnaden, komplexiteten och tiden kopplad till feedbackprojekt. (mynewsdesk.com)
 • Labbets feedback-service är tillbaka, men i något förändrad form. (google.com)
 • Majoriteten av de tillfrågade - 88 procent - anser att positiv feedback är det som ganska eller väldigt mycket är det som bäst hjälper oss framåt på jobbet. (kvalitetsmagasinet.se)