• ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. (aktiespararna.se)
 • Dessa immunkomplex visar sig aktivera smärtceller via en speciell typ av receptor, så kallade Fc-gamma-receptorer, som forskarna upptäckte fanns på smärtnerver i vävnaden. (ki.se)
 • Både 4-1BB och Fc-gamma-receptorer uttrycks i hög grad i vissa tumörer och skulle kunna användas som biomarkörer för effekt. (alligatorbioscience.se)
 • Närvaron av IL-4 eller IL-13 leder dessutom till fler receptorer på neutrofilernas yta som har en hämmande effekt på ledinflammation. (ki.se)
 • 2. Den immunaktiverande funktionen är beroende av bindning till Fc-gamma-receptorer på makrofager. (alligatorbioscience.se)
 • Den processen var beroende av Fc-gamma-receptorerna på nervcellerna, men krävde inte närvaro av immunceller. (ki.se)
 • De antivirala proteinerna (dvs antikropparna) fäster på antikroppens FC receptorer som vissa av dessa celler har i cellmembranet. (wikipedia.org)
 • Behandling med omalizumab leder till nedreglering av antalet FcεRI-receptorer på de basofila cellerna hos. (medhub.se)
 • Fc-receptorer, autofluorescens, ospecifika reaktioner med vita blodkroppar och andra celler samt närvaro av oönskade antikroppar i använda reagenser försvårar bedömningen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I de flesta fall hittas ingen bakomliggande utlösande faktor till kronisk urtikaria, men ibland kan det röra sig om autoantikroppar mot IgEs receptor FcεRI. (netdoktorpro.se)
 • Detta innebär att den måste binda till både 4-1BB och Fc-receptorer för full aktivering. (alligatorbioscience.se)
 • Xolair är ett anti-IgE-läkemedel som reducerar den allergiska kaskaden genom att binda sig till IgE, och förhindrar att IgE binds till FcεRI (högaffinitets-IgE-receptorn) 1 . (medhub.se)
 • Autoantikroppar, antingen anti-IgE eller anti- FcεRI, kan korsbinda med receptorn vilket inducerar degranulering av mastceller och basofiler. (netdoktorpro.se)