• Vid nekrotiserande fasciit eller myosit krävs snabb handläggning, antibitika och kirurg. (medicinskapm.se)