• Är det möjligt att få tillräckligt med kalcium från mat eller är det bättre att ta ytterligare speciella preparat? (shepherdsfoldchildcare.com)
 • Detta innebär att apotekarna i dessa anläggningar spenderar mest eller hela sin tid med att sammanställa speciella preparat för patienter. (inbetweenerz.com)
 • Läkemedel mot sura uppstötningar skrivs i dag ut i stora mängder och de är för den farmaceutiska industrin en inkomstbringande kassako. (2000tv.se)
 • Sinatinee har arbetat på forsknings- och utvecklingsavdelningen (R&D) inom den farmaceutiska industrin i över 10 år. (albarla.com)
 • Kom särskilt ihåg att det är också läkemedelsindustrin som står för fortbildning av läkare, där industrin givetvis säljer in sina preparat till just dessa läkare. (newsvoice.se)
 • Genom att försökta använda hela djuret och inte kasta bort delar kom många produkter att innehålla ämnen som härrör från djur, tex. margarin, tvål, lim och farmaceutiska preparat. (wikipedia.org)
 • Men om nu dessa injektioner skulle kallas för vad de är, ett genterapeutiskt experiment, så gäller samma regler som för övriga farmaceutiska produkter. (bloggproffs.se)
 • De har ett stort antal produkter, inklusive läkemedel, farmaceutiska preparat, medicintekniska produkter och kosmetika. (victusclinic.se)
 • De här skräddarsydda läkemedlen hjälper patienter när det inte går att hitta ett färdigt preparat bland läkemedelsföretagens produkter. (helsinki.fi)
 • Där har hon skapat och utvecklat farmaceutiska produkter. (albarla.com)
 • Kreglinger Europe är en distributör av specialingredienser, anskaffar produkter från Amerika till Australien och från Kina till Chile, erbjuder lösningar inom olika typer av industrier som mat, dryck, farmaceutiska preparat och kosttillskott, kosmetik, agronomi och en mängd andra tekniska branscher. (europages.se)
 • Den destillerade oljan används i farmaceutiska och kosmetiska preparat och inom livsmedelsindustrin. (alternativ.nu)
 • 1948 konstaterades det att acetanilidens farmaceutiska verkan berodde på att det metaboliserades till paracetamol. (wikipedia.org)
 • Därmed sjösattes den s.k. allopatiska medicinen som är baserad på för människokroppen främmande kemiska preparat med medicinsk verkan. (metabolhalsa.se)
 • Sativex som nyligen godkändes för marknadsföring i Sverige är ju väldefinierat i sitt kemiska och farmaceutiska innehåll. (lakemedelsvarlden.se)
 • Inte, som vår farmaceutiska skolmedicin, begränsa sig till att med giftiga kemiska preparat försöka dämpa symtom. (newsvoice.se)
 • Forskarna från Monash university i Australien och Umeå universitet i Sverige genomförde den hittills mest omfattande provtagning som gjorts och letade efter 98 farmaceutiska föreningar. (lakemedelsvarlden.se)
 • Fresenius Kabi har dessutom en omfattande kompetens inom sammansättningen av farmaceutiska preparat för dem som söker det bästa inom detta område. (unitedforclinicalnutrition.com)
 • Detta tycks huvudsakligen bero på, att forskningen ensidigt inriktar sig på att hitta farmaceutiska lösningar - att hitta patenterbara preparat, som skall "bota" dessa sjukdomar (och inbringa Big Pharma miljardinkomster). (kostdemokrati.se)
 • Exempel på farmaceutiska preparat som har sin grund i växter är substansen paklitaxel (i läkemedlet Taxol®), som hämtats från en idegransart (Taxus brevifolius) och i dag används för vissa former av cancer. (beatricewicklund.se)
 • I vävnadsanalyser av spindlarna upptäcktes sammanlagt 66 olika läkemedel, bland andra antibiotika, antidepressiva medel, antihistaminer och smärtstillande och antiinflammatoriska NSAID-preparat. (lakemedelsvarlden.se)
 • Många farmaceutiska medel har växtbaserade förlagor som sedan kopieras. (beatricewicklund.se)
 • Enligt WHO förlitar sig cirka 80 % av alla människor sig på jorden av traditionell naturmedicin istället för skolmedicinens farmaceutiska medel (så kallade läkemedel). (beatricewicklund.se)
 • Fördelen med att använda medicinalväxter framför farmaceutiska medel (så kallade läkemedel) är att man löper betydligt mindre risk för biverkningar, under förutsättning att de används på ett korrekt sätt. (beatricewicklund.se)
 • Att vår farmaceutiska kompetens bättre ska tas tillvara på framför allt apotek är något vi driver mot regeringen. (svenskfarmaci.se)
 • Läkare noterar att farmaceutiska preparat gör sitt jobb ganska bra i början av manifestationen av åderbråck. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Inom myndigheter och inom läkemedelsindustrin är färdvägen ganska självklar, då farmaceutiska kunskaper förstås är fortsatt nödvändiga i framtagandet av nya läkemedel - även om konkurrensen ökar från kemister som utredare och från sjuksköterskor inom klinisk forskning. (svenskfarmaci.se)
 • Läkemedelsverkets tolkning är att även av nederländska staten lagligt tillverkad cannabis tillhör gruppen narkotiska preparat och får inte enligt svensk lag föras in i Sverige. (lakemedelsvarlden.se)
 • Ett preparat här i Sverige som är ett av de mest utskrivna på recept heter Kalcipos-D eller Kalcipos-D mite. (annikadahlqvist.com)
 • Dessa läkare försöker sedan sälja in dessa preparat till sina patienter, t.ex. (newsvoice.se)
 • Koncentrationen av den aktiva substansen i sådana preparat är lägre, vilket gör dem säkrare men minskar inte den terapeutiska effekten. (primaryeyecaretroy.com)
 • De preparat som erbjuds av dessa sammansatta apotek kan vara nonsterile (salvor, krämer, vätskor eller kapslar som används i delar av kroppen där absolut sterilitet inte är nödvändigt) eller steril (vanligtvis avsedd för ögat eller injektion i kroppsvävnader eller blodet). (inbetweenerz.com)
 • Preparat som tillverkas i dessa apotek är mer benägna att inkludera både sterila och icke-sterila doseringsformer. (inbetweenerz.com)
 • i läkemedelslagen (395/1987) ska apotekets farmaceutiska personal när läkemedel expedieras från apotek och filialapotek om möjligt med råd och handledning säkerställa att den som ska använda läkemedlet känner till hur det ska användas på ett riktigt och tryggt sätt för att läkemedelsbehandlingen med säkerhet ska lyckas. (fimea.fi)
 • Med sådana verktyg och genom att tillämpa sin kunskap förbereder alla apotekare rutinmässigt icke-sterila sammansatta preparat på begäran av förskrivare. (inbetweenerz.com)
 • I sitt arbete tillämpar Sinatinee både sin farmaceutiska kunskap och sin djupa kunskap om österländsk medicin. (albarla.com)
 • Hon förenar förstklassiga asiatiska naturpreparat med högteknologiska preparat från väst och med kunskap som gått från generation till generation skapar hon hudvårdsprodukter av bästa kvalitet. (albarla.com)
 • Syftet var att stoppa den dåvarande floran av gamla folkmediciner och beprövade medicinska naturpreparat, så att de skulle kunna bygga upp sin farmaceutiska investeringsaffär utan störande konkurrens. (metabolhalsa.se)
 • Jag deltog också i ett spännande interaktivt seminarium om egenvård och det var intressant att höra hur kollegorna från Sydafrika, Tanzania och Kanada hanterar egenvårdskunderna (vissa preparat är s k "Pharmacist Only") och hur man strukturerat följer upp hur behandlingen fungerar. (svenskfarmaci.se)
 • Den farmaceutiska utvecklingen av det här började på 1980-talet och ledde till ett Nobelpris i fysiologi och medicin 1998. (elinor.se)
 • Jag skulle definitivt misstänka att dessa människor går på stark farmaceutiska preparat, men vad vet jag. (aia.nu)
 • Med en låg koncentration av viruset visar externa preparat en bra terapeutisk effekt. (health-ranch.com)
 • Ett horribelt pris som visar vilken avskyvärd girighet som det farmaceutiska läkemedelskomplexet verkar köra med. (lookgood.se)
 • Farmaceutiska framställningsmetoder och processer samt produktionshygien, aseptik och steriliseringstekniker. (sverige-apotek.life)
 • I kursen studeras smärtlindrande och kramplösande läkemedel, NSAID -preparat samt läkemedel som används vid behandling av epilepsi och diabetes. (ki.se)