• Observera att falskt negativ mikroskopi inte är ovanlig (10-25%), och att preliminära resultat kan vara falskt positiva om färgning/mikroskopi/bedömning ej är optimal. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Inom KBT pratar man därför istället om hjälpsamma kontra icke-hjälpsamma känslor, istället för positiva eller negativa. (lagereld.com)
 • Ibland får barn allergiska reaktioner av födoämnen, trots att de inte ger något utslag på blodprov eller pricktest. (allergia.se)
 • Mest känt för att orsaka icke-IgE-medi-erade allergiska reaktioner är ko-mjölk, menar Thomas Casswall. (allergia.se)
 • Fruktskal orsakar fler allergiska reaktioner än själva fruktköttet. (allergia.se)
 • Provokation 1-2 gånger per år, om allvarliga reaktioner i historiken görs provokationen på sjukhus. (praktiskmedicin.se)
 • Lindriga reaktioner efter insektsstick är vanliga men allvarliga reaktioner är sällsynta. (netdoktorpro.se)
 • Det hade givit svaga positiva reaktioner på antikroppar mot HIV. (almanova.eu)
 • Kraftigt utslag i många/alla pollengrupper kan vara falskt positiva prover. (drbaddaky.com)
 • Artikeln är både missledande och innehåller flera fel , men har hittills fått nästan 500 000 reaktioner på Facebook och lett till att medier över hela världen skriver om hur Sveriges strategi bygger på ekonomiska incitament. (emanuelkarlsten.se)
 • Orsaken till falskt positiva kan vara: Bakteriell kontamination. (drbaddaky.com)
 • Här borde orsaken stå att finna i att vissa omgångar av ett poliovaccin var tillverkade utifrån SV-40-infekterade apceller. (almanova.eu)
 • Reaktioner som uppstår då det allergiframkallande ämnet möter kroppens eget immunförsvar i närvaro av olika äggviteämnen i kroppen s k Immunkomplexmedierade reaktioner. (doktorn.com)
 • Försäkringsbolag ska inte få ha högre premie för riskgrupper om riskgruppen är kvinnor (s. 11) (Falskt. (vardagsrasismen.com)
 • De inre psykologiska motstånden är scheman som är övertygelser du håller om dig själv och dina vanliga reaktioner på erfarenheter som bildades under dina första år. (vicente.se)
 • Det kan leda till ett falskt positivt testresultat. (osapen.eu)
 • SVT:s program "Sant eller falskt" har premiär i januari, men utannonserades med en trailer redan i början av oktober. (kwasbeb.se)
 • Den positiva utvecklingen av verksamheten har också uppmärksammats av Postkod Lotteriet, som ökade sin tilldelning till NHR till 7 miljoner kronor. (docplayer.se)
 • Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. (nordnet.se)
 • Vad som är sant och vad som är falskt i hennes nya film, X&Y är inte heller så lätt att säga. (modernpsykologi.se)
 • Doktor Soo Aleman menar att Sveriges positiva trend just nu beror på flockimmunitet. (emanuelkarlsten.se)
 • Varje gång någon kommer och klagar hos mig, kan jag välja att acceptera deras klagan eller jag kan välja att peka på de positiva sidorna i livet. (blogspot.com)
 • Jag väljer de positiva sidorna i livet. (blogspot.com)
 • Sertralin kan leda till att du har ett falskt positiva drogscreeningtest. (medikament.se)
 • Men för Sverige ger detta ett genomsnittligt årsvärde på strax under 8 000 positiva beslut, vilket ligger i linje med hur storleken på asylinvandringen till Sverige brukar anges. (inslag.se)
 • Det är väldigt vanligt att barn får den här typen av reaktioner av just mjölkprotein. (allergia.se)
 • Det indikerar att Sverige hade en slags kö av svenskar som väntade på att få testa sig vilket skapade en puckel av positiva andel tester. (emanuelkarlsten.se)