• Brist på Faktor VIII ses vid Hemofili A. Låga nivåer uppmäts även vid bärarskap av Hemofili A samt vid von Willebrands Sjukdom. (karolinska.se)
 • I vissa fall (enstaka mild hemofili A patienter, behandling med några nya långverkande Faktor VIII koncentrater) kan diskrepans mellan kromogen och koagulation metod observeras och analys av P-Faktor VIII (koag) rekommenderas som del av utredning. (karolinska.se)
 • Ved faktor VIII vil faktornivået etter to døgn være halvert fire ganger til 1/16 av de 50%, dvs. (fbin.no)
 • Nye faktor preparater med lenger halveringstid er på vei. (fbin.no)
 • For faktor IX opptil 6 ganger lenger, for faktor IIV opptil 5 ganger lenger, men for faktor VIII bare opptil 1,7 ganger lenger. (fbin.no)
 • Mange er faktor konsentratorer som settes intravenøst på vanlig måte, men har lenger varighet før kroppen bryter de ned. (fbin.no)
 • Länge trodde man att sjukdomen berodde på brist på faktor VIII (FVIII), men på 1950-talet insåg man att orsaken hade att göra med en faktor som var skild från hemofilifaktorn, von Willebrand-faktorn (vWF), och att denna nyupptäckta faktor, förutom att ha trombocytaktiv förmåga, även är bärare av FVIII [5]. (lakartidningen.se)
 • Vid brist på ADAMTS13 föreligger abnormt högmolekylära multimerer, som kan orsaka trombocytaggregation med sjukdomen trombotisk trombocytopen purpura som följd [8, 9]. (lakartidningen.se)
 • Symtomen orsakas av brist på eller defekt von Willebrand faktor (vWF). (socialstyrelsen.se)
 • Jo, ett protein som heter koagulations-faktor VIII hade ökat i testpersonernas kroppar till en överflödig mängd och när detta sker så ökar risken för att man ska få en blodpropp. (nyheter24.se)
 • Elocta utvecklades genom att slå samman faktor VIII med borttagen B-domän med Fc-delen av immunoglobulin G, subgrupp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). (mynewsdesk.com)
 • De innehåller även faktor VIII som är ett annat protein som gör att blodet ska kunna koagulera. (tlv.se)
 • Kunskapsluckor inom vården är en bidragande faktor. (expressen.se)
 • Erik Hulegårdh, AT-läkarchef på Sahlgrenska, menar att Sahlgrenskas storlek kan vara en bidragande faktor till att man har tappat på rankningen. (gp.se)
 • Att "World of Warcraft" numera har hela tolv miljoner betalande spelare var med största sannolikhet också en bidragande faktor. (aftonbladet.se)
 • Postat den 8 augusti, 2011 kl 08:56. (body.se)
 • Postat den 8 augusti, 2018 kl 13:45. (body.se)
 • Vid vissa behandlingar med Veyvondi kan rekombinant faktor VIII behöva läggas till. (tlv.se)
 • Vid medelsvår form har man 1-5 procent av respektive faktor och vid lindrig form 5-30 procent. (socialstyrelsen.se)
 • För personer med Sepsis eller benägenhet för trombos kan faktor VIII förekomst vara högre än normalt. (wikipedia.org)
 • Under 2015 och 2016 har O-Ringen AB i genomsnitt fördelat 8,1 miljoner kr per år. (oringen.se)
 • Postat den 8 juli, 2018 kl 09:40. (body.se)
 • Eikesdalsvatnet till Skorgedalsbu - Onsdag 26e juli Distans: ca. 8 mil (inkl. (utsidan.se)
 • På den första upplagan av Arnold Classic Europe den 7-8 oktober i Madrid, Spanien tävlade amatörer i Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Fitness, Bodyfitness och Bikini samt proffsen i Bodybuilding och Fitness. (body.se)
 • Marknaden för faktor VIII-läkemedel uppgick till 583 miljoner kronor 2017, varav 571 miljoner kronor inom högkostnadsskyddet. (tlv.se)
 • Den andra expansionen, "Wrath of the Lich King", hade det tidigare rekordet med 2,8 miljoner sålda exemplar dag ett. (aftonbladet.se)
 • Samtliga faktor VIII-läkemedel bedöms ha jämförbar effekt på gruppnivå. (tlv.se)
 • Samtliga faktor VIII-läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet omfattas av omprövningen. (tlv.se)
 • Plasma får ej förvaras i 2-8 °C då faktor VII kan aktiveras av kallikrein i det temperaturområdet. (vgregion.se)
 • Den 8 februari presenterade Skogsindustrierna tillsammans med representanter från institut och skogsindustrin den agenda som tagits fram i syfte att tydliggöra de forskningsområden som är viktigast för bioekonomin och den svenska skogsindustrins framtida konkurrenskraft. (iva.se)
 • Vid den svåra formen är också halten av faktor VIII kraftigt sänkt. (socialstyrelsen.se)
 • i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL), 8 § 1 mom. (vero.fi)
 • Lindriga sjukdomsformer behandlas med desmopressin och tranexamsyra, vid svårare former används koncentrat av von Willebrand-faktor och faktor VIII. (lakartidningen.se)
 • Patienterna behandlas med läkemedel som innehåller faktor VIII-koncentrat. (tlv.se)
 • Diskussion i ' Moto X (2015) - Allmänt ' startad av Bell , 8 dec 2015 . (swedroid.se)
 • Det där KAN-et är givetvis en central faktor i det här syndromet. (wordpress.com)
 • I genomsnitt tar det upp 7-8 år att få en diagnos. (expressen.se)
 • Sahlgrenska får i år 4,3 i betyg vilket är strax under rikssnittet på 4,8. (gp.se)
 • Alla dessa framtidsdrömmar, vars enda gemensamma faktor är att jag är lycklig. (yle.fi)
 • Veyvondi är det enda von Willebrandfaktorkoncentrat som inte innehåller faktor VIII. (tlv.se)
 • VIII Skogsnäringens teknik diskuterade Skogforsks strategier och kopplingar till Skogsindustriernas forskningsagenda. (iva.se)
 • Faktor VIII behövs för att blodet ska koagulera och stoppa blödning. (apoteket.se)
 • Ett exempel på en sådan faktor är hur bra läkemedlet binder till en viss struktur i kroppen. (fass.se)
 • Jämför Mosebok 22:26 med vers 8 till exempel, och Jeremia 11:21 med vers 12. (mb-soft.com)
 • Jag har inte heller hittat solskydd med h g faktor (35+) enbart med fysikaliskt skydd. (shenet.se)
 • Utredaren skulle också utreda arbetstidsbanker, arbetstid som faktor för attraktiv arbetsmiljö, arbetstagares skydd mot förändrade anställningsförhållanden i samband med omreglering av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till en sysselsättningsgrad som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar. (lagen.nu)
 • Ytterligare en faktor är människors ökade förväntningar på vården. (lagen.nu)
 • den utkom den 8-10 juni p ryska och n stan samtidigt, i juni, p tyska, franska och engelska. (marxists.org)
 • Permitterade som har återgått i jobb är en faktor som bidrar till den positiva utvecklingen, enligt den norska välfärdsmyndigheten Nav. (dn.se)