• Rekombinant faktor VIIa. (ki.se)
  • Du bör tala med läkare innan du använder NovoSeven om du även använder faktor VIII- eller IX-preparat. (apoteket.se)
  • Lindriga sjukdomsformer behandlas med desmopressin och tranexamsyra, vid svårare former används koncentrat av von Willebrand-faktor och faktor VIII. (lakartidningen.se)
  • Länge trodde man att sjukdomen berodde på brist på faktor VIII (FVIII), men på 1950-talet insåg man att orsaken hade att göra med en faktor som var skild från hemofilifaktorn, von Willebrand-faktorn (vWF), och att denna nyupptäckta faktor, förutom att ha trombocytaktiv förmåga, även är bärare av FVIII [5]. (lakartidningen.se)
  • Recombinant factor VIIa. (ki.se)
  • Bebulin används för att behandla eller förebygga blödningar hos människor med faktor IX-brist (hemofili B). (medikament.se)
  • Undsättning behandling med rekombinanta faktor viia är effektivt i patienter med livshotande bleedings sekundära till stora sår excision: en rapport om fyra fall, rufen kostar pris. (apotekvarer-pa-nettet.life)