• Faktor V (5) är ett protein som är viktigt för blodkoagulationen. (wikipedia.org)
 • Protein C bryter ner faktor V och som därmed hämmar hela koagulationen. (wikipedia.org)
 • Nu har jag inte haft n n dom n med mina keywords i, men min erfarenhet av dom ner som inte inneh ller keywords s ger mig att det i dagsl get spelar v ldigt liten roll om man har keywords i namnet eller inte. (seo-forum.se)
 • Som innes ljare hos oss kommer du att arbeta i projekt med f retag som r verksamma p konsultmarknaden och boka bes k kring dess tj nster och produkter.Du kommer att ing i ett glatt och fram t f rs ljningsteam p ett mycket expansivt f retag, med v ldigt goda f rtj nst- och karri rm jligheter. (vakanser.se)
 • r du en person med karri rambitioner r m jligheterna v ldigt stora hos oss. (vakanser.se)
 • Att din powerbank r helt s ker r d rf r en v ldigt viktig faktor. (iphonebutiken.se)
 • om din powerbank bara kan ge 1 ampere och din mobil kan ta emot mer n 1 ampere kommer den inte att laddas alls eller v ldigt l ngsamt d den inte f r tillr ckligt med str m. (iphonebutiken.se)
 • Min h gst personliga spaning r att m nga (i ala fall turpaddlare) g tt fr n v ldigt stor vinkel (kanske inte riktigt 90 grade men dit t) d jag b rjade paddla, till numera l gre och l gre vinkel mellan bladen. (utsidan.se)
 • Med l ttare beten s blir det v ldigt annorlunda resultat. (fiskesnack.com)
 • Verksamheten l ter ju v ldigt lik scouting s jag tror en scoutk r har det mesta du beh ver. (utsidan.se)
 • Inte vet jag, men det r udda och faktiskt v ldigt coolt. (russin.nu)
 • M nga g nger l ter det ju v ldigt bra och precis som det man letar efter. (horseway.se)
 • Han kan kommandon som "v nd", d v nder han helt om. (hippson.se)
 • nnu en faktor r vilket sort man anv nder. (alternativ.nu)
 • I alla v rldens l nder r dessa f rh llanden kapitalistiska p grund av att de baseras p l neslaveri. (marxists.org)
 • Ja, det kanske den r om oljepriset v nder ned t och stannar p 50 dollar per fat de n rmaste 40 ren. (ecoprofile.se)
 • Monstret, som b rjar som en liten maskliknande sak med t nder, v xer snabbt och blir en drygt mansh g historia, konstruerad enbart f r att d da andra och sj lv verleva. (russin.nu)
 • Han terv nde efter krigsslutet till Leipzig och tog d r en doktorsexamen i psykologi (2007), det enda st lle i v rlden d r man kunde g ra det. (psykologiguiden.se)
 • F rs ken att p ett utt mmande s tt f rklara TV:s funktion, eller v r uppfattning om v rlden, r d mda att misslyckas. (kaapeli.fi)
 • Vi f rs ker f rklara v rlden med ord. (kaapeli.fi)
 • Open source har blivit alltmer uppm rksammat i bredare kretsar inom IT-v rlden, s v l av teknikleverant rer som av teknikanv ndare. (w3c.se)
 • Den inneh ller 17 globala m l med 169 delm l med syfte att stadkomma l ngsiktig h llbar ekonomisk, social och milj m ssig utveckling f r att utrota extrem fattigdom, minska oj mlikheter och or ttvisor i v rlden och att bek mpa klimatf r ndringen. (handelsbanken.se)
 • I det inre systemet sker aktiveringen av aktiverad faktor XIII tillsammans med aktiverad faktor IX. (wikipedia.org)
 • Aktiverer faktor XIII som øker stabiliteten hos koaglet. (wikipedia.org)
 • P v rvintern f r bina n ring, allts mest proteiner, till ynglet fr n lagret i den egna kroppen, fetkroppen, vitellogenin, och fr n eventuellt lagrat pollen i ramar, och ocks fr n eventuellt tidigt pollen som kommer in. (alternativ.nu)
 • Ocks en faktor. (wn.se)
 • V rvete r generellt b ttre n h stvete men sk rdebetingelserna spelar ocks in. (alternativ.nu)
 • Inte enbart detta, utan de b r ocks vara v gledande och byggas vidare p , med tanke p de progressiva ekosystemid er som f resl s. punkt 73, sid. (wwf.se)
 • En faktor som ocks b r kunna p verka betydelsen av ldre avg randen r att skattesystemet ndrats under ren. (notisum.se)
 • Men hur h ller man en v rldsh st i form en h st som vunnit allt som g r att vinna? (hippson.se)
 • Det viktiga r att han har normal muskelfunktion, terh mtar sig v l och beh ller sin topline. (hippson.se)
 • F r alla utvalda m l g ller att Handelsbanken har en m jlighet att bidra s v l genom den egna verksamheten som genom v ra aff rsrelationer. (handelsbanken.se)
 • Med en stor utl ning till fastighetssektorn har vi ett s rskilt ansvar vad g ller h llbara st der och i v r f retagsutl ning vill vi bidra genom att minska v r indirekta p verkan p klimatet och finansiera framtidens vinnare i omst llning till en mer h llbar ekonomi. (handelsbanken.se)
 • best ller v nnen faktor Hjalmar Svensson, Oskarshamns-Bladet, ett stort antal skulpturer, bl.a. (enigma.se)
 • N r det g ller den senare typen av bullerremsor, p v gkanten, s p verkas cyklister. (ecoprofile.se)
 • Sammanfattningsvis: Om man inte har absolut j rnkoll p vad man h ller p med s r det klokaste p alla s tt att f lja tillverkarens rekommendationer, och inte v lja h gre oktantal n s om det inte r n dv ndigt. (faktoider.nu)
 • Bra id att v va in fysik/kemi kring k ken! (utsidan.se)
 • FV-genen kodar för koagulationsfaktor V Leiden. (sahlgrenska.se)
 • Vid provtagning för trombosutredning där APC-resistens ingår tas ett EDTA rör för bestämning av DNA-paktetet B-Faktor V genotyp (FV-Leiden mutation = APC-resistens) samt B-Faktor II genotyp (protrombingenmutation). (sahlgrenska.se)
 • Den vanligaste bland dessa är faktor V Leiden som förekommer hos cirka 5-15% av befolkningen och leder till APC-resistens. (lakemedelsverket.se)
 • Faktor V Leiden (heterozygot form) har förknippats med en sjufaldig och p-piller med en fyrfaldig riskökning för venös trombos (1). (lakemedelsverket.se)
 • I homozygot form (det vill säga dubbel genuppsättning) förknippas faktor V Leiden med en 80-faldig riskökning för venös trombos (1). (lakemedelsverket.se)
 • Studiedeltagarna får också lämna ett blodprov för analys av kända mutationer i koagulationssystemet (totalt 19 mutationer) av vilka ett fåtal (faktor V Leiden, protrombin, homocystein) redan är kända riskfaktorer för venös trombos. (lakemedelsverket.se)
 • Godis har varit en bidragande faktor till att han faktiskt kommer n r man kallar. (hippson.se)
 • En annan betydande faktor för filmens dippande kvalité är faktiskt hjälten själv. (moviezine.se)
 • Om jag skulle inv nda n got r det faktiskt att monstret syns lite f r v l ibland, trots detta. (russin.nu)
 • I en artikel i tidningen publicerad den 9:e februari 2000 i DN, skrev journalisten Thomas Michélsen om Alcalás påstådda bakgrund där Michélsen avslöjade att trots att Alcalás farfader skulle ha varit en fin demokrat, så var faktiskt Alcalás egen far , d.v.s. den som står honom biologiskt närmare, en fascist som "valde den andra sidan och gick in i Francos fascistiska Armé" . (radioislam.org)
 • Graden av riskökning beror på om mutationen föreligger i homo- eller heterozygot form samt på genotyp av faktor II-genen. (sahlgrenska.se)
 • Enk ping-Uppsala ger b ttre m jligheter att ansluta M lardalen till Arlanda, och Nobelbanan rebro-Karlskoga-Karlstad ger b ttre f rbindelser mellan M lardalen och V rmland samt eventuellt mellan Stockholm och Oslo. (ecoprofile.se)
 • Analysen har skett utifr n perspektiven p verkansgrad, b de indirekt och direkt, identifierade risker och m jligheter samt utifr n bankens mest v sentliga h llbarhetsfr gor. (handelsbanken.se)
 • WorkNordic r ett snabbt v xande f retag inom marknadsf ring av platsannonser, rekrytering och bemanning. (vakanser.se)
 • Man v ljer oftare att jobba in sitt unika varum rke, eller skapa ett nytt och sprida detta. (wn.se)
 • Om elskling.se - Sveriges ledande tj nst f r j mf relse och byte av elavtal elskling.se erbjuder privatpersoner och f retag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underl ttar kr ngliga j mf relser och bytesf rfaranden och d rmed stimulerar och kar antalet som aktivt v ljer elhandelsbolag. (elskling.se)
 • Har du m jlighet anv nd g rna kontakter, v nner bekanta som kanske rekommenderar n gon h st! (horseway.se)
 • Han som kollat p s kerhetsb lten heter John Adams och r professor i geografi p University College London och fd styrelseledamot i Jordens V nner. (ecoprofile.se)
 • Soligt och torrt v der vid sk rden r en f ruts ttning. (alternativ.nu)
 • En skillnad i det rättsliga regelverket kring anställningsskyddet baserat på företagsstorlek som förekommit i debatten skulle innebära en ytterligare negativ faktor. (riksdagen.se)
 • Då fanns det dock ytterligare ett par avgörande faktor för maktövertaget. (vk.se)
 • N jda g ster r v r m ls ttning. (vakanser.se)
 • Vi erbjuder v ra g ster b de frukost, lunch och la cart i en vacker milj vid havet. (vakanser.se)
 • D derhultar-vecka i V ster s 1977. (enigma.se)
 • Battericeller av l g kvalitet kan explodera eller generera en stor m ngd v rme p grund av t.ex verladdning. (iphonebutiken.se)
 • V lj en powerbank med h g kvalitet p battericellerna. (iphonebutiken.se)
 • Han f reslog bland annat att ingen skulle f v ljas in i Parlamentet utan att f rst genomg intelligensprov. (psykologiguiden.se)
 • F r att hitta s l gt antal d dade i v gtrafiken som 2009 m ste man g tillbaka till 1940-talet. (ecoprofile.se)
 • Magsäcken producerar samtidigt en faktor som kallas Intrinsic Factor (IF). (mynewsdesk.com)
 • men v ga samtidigt v lja den glada och pigga h sten f r oftast har de en bra arbetsvilja och vill l ra sig saker. (horseway.se)
 • Det r en faktor, som rubbar samh llsformationens inre balans, som underminerar den msesidiga anpassningen av dess komponenter och som bryter formationen i stycken. (marxists.org)
 • Om priset inre r en faktor skulle jag satsa p t lt av modernare snitt n milit rt lt, typ Helsport. (utsidan.se)
 • Trots att det totala antalet bokade .se kar varje r verkar v rdet generellt s nkts. (wn.se)
 • Generaliserad herpes zoster, d v s vesikler som sprider sig generellt på kroppen utanför dermatomet, är en mycket allvarlig komplikation hos patienter med grav immunbrist, t ex efter cytostatikabehandlingar. (internetmedicin.se)
 • Priset r s klart en faktor men l ngt ifr n den enda. (iphonebutiken.se)
 • Oktantalet anger en enda faktor, n mligen hur motst ndskraftig bensinen r mot sj lvant ndning. (faktoider.nu)
 • Punkt 13: Vi v lkomnar den l ngre texten som tar upp viktiga fr gor om livsmedel och vatten, avfallshantering, transporter osv. (konsumentsamverkan.se)
 • V lj en powerbank med s h g mAh du tror dig beh va, ju h gre mAh desto l ngre kan du ladda med den. (iphonebutiken.se)
 • Ju l ngre ut vi fl g desto v rre blev det. (fotosidan.se)
 • ven om Svenska Shell kan styrka en viss accelerationsf rb ttring med V-Power s motsvarar den inte reklambudskapet, "som adrenalin f r din motor", anser KO. (faktoider.nu)
 • I dagsl get g r k rnkraften p 82 procent av full effekt d reaktorerna r under revision, men v ntas g p full effekt igen under juni m nad. (elskling.se)
 • I dagsl get g r k rnkraften p 90 procent av full effekt, men reaktor tv i Ringhals har en trasig generator och lagningsarbetet v ntas p g under april f r att starta 1 maj 2019. (elskling.se)
 • Den 25 juli fl g jag och en pilot ut ver stersj n utan att egentligen veta vad som v ntade, ber ttar Johan Hammar. (fotosidan.se)
 • F rhunden Eifur och Tullen lskar att t vla om vem som kan springa snabbast l ngs med v garna i skogen. (hippson.se)
 • Efter lagens inf rande i sterrike 2005 blev v garna farligare f r mjuka trafikanter. (ecoprofile.se)
 • Vid varmare v der f rbrukar vi mindre el f r uppv rmning och d sjunker priserna i takt med efterfr gan. (elskling.se)
 • 2019-04-04 12:59 Varmare v der gav l gre elpriser i mars. (elskling.se)
 • De uttalanden av Familjeberedningen ( SOU 1967:8 ) som ligger till grund f r Regeringsr ttens st llningstagande i R 1970 ref. 11 avser en avgiftstaxa som i flera v sentliga avseenden skiljer sig fr n den taxa som nu r f rem l f r pr vning. (notisum.se)
 • Handelsbankens h llbarhetsr d har d rf r under ret analyserat de 17 m len med tillh rande 169 delm l f r att best mma vilka av dem som vi ska fokusera p i v r verksamhet och hur vi kan integrera dem i verksamheten inom ramen f r tidigare beskrivna delomr den ver bankens v sentliga fr gor. (handelsbanken.se)
 • M let om fredliga och inkluderande samh llen omfattar m let om att avsev rt minska de olagliga finansiella fl dena och v sentligt minska alla former av korruption och mutor, ett omr de d r banker spelar en avg rande roll. (handelsbanken.se)
 • Jag passade på att kommentera vår gemensamma faktor d v s längden. (mynewsdesk.com)
 • De har v l f retr delsevis aktivitet p helger och ev kv llar s om du ska ut p vardagar med skolan tror jag ofta deras utrustning ligger oanv nd. (utsidan.se)
 • L nge har forskare r knat ut hur m nga timmar v ld som f rekommit, eller hur mycket folk tittar p TV. (kaapeli.fi)
 • Vi erbjuder ven v r personal kontinuerlig utbildning i f rs ljningsteknik, branschkunskap, mental tr ning etc. (vakanser.se)
 • Banans v stra del kallas G talandsbanan medan den stra delen via Nyk ping kallas Ostl nken. (ecoprofile.se)
 • 8-cells Smart Li-Ion batteri, 14.8V, 4400mAh. (ggsdata.se)
 • 6-cells Smart Li-Ion batteri, 10.8V, 3800mAh. (ggsdata.se)
 • En ny bana mellan Arvika och Lillestr m skulle kunna ge en betydligt genare v g mellan Stockholm och Oslo. (ecoprofile.se)
 • Häggsta ligger ca 2 mil SV om Stockholm vid Albysjöns östra strand. (sverigeforaren.se)
 • En djup V-ringning och en öppen rygg ger den en feminin look. (adidas.se)
 • I v rsta fall blir det sj lvuppfyllande tautologier utan inneh ll. (kaapeli.fi)
 • Bilarnas andel i stersj ns nedsmutsning r v l inte den st rsta. (fotosidan.se)
 • mycket sv rare f r man ser inte h len om man inte har n t ljust under. (nogg.se)
 • Men det kan finnas m ngder med scoutledare, l rare av olika slag mm som har massa v rdefull erfarenhet h r p Utsidan! (utsidan.se)
 • Utfr sningarna i asfalten r s pass djupa att det blir sv rare att ha kontroll p cykeln. (ecoprofile.se)
 • Om v ggrenen och k rf ltet skiljs t av en bullerremsa s blir det sv rare f r cyklisten att v xla mellan dem. (ecoprofile.se)