• Du leder de medarbetare som verkar i funktionerna teknisk tjänst, försörjning, transporttjänst och försvarsmedicin. (arbetsgivarverket.se)
  • Lika so inom området Försvarsmedicin där det verkar vara många kockar i syltburken av tyckare och tänkare. (blogspot.com)