• Vilma drabbades för ett par år sedan av stroke och förlamning. (konstakning.se)
 • Jag är en 22-årig tjej med myror i brallan som har överlevt en stroke & förlamning vid 17-års ålder. (blogspot.com)
 • Ibland kan en förlamning vara resultatet av flera andra sjukdomstillstånd, såsom cerebral pares och Guillain-Barrés syndrom. (wikipedia.org)
 • Schaffelhuber föddes med pares (delvis förlamning) och hon behöver en rullstol. (wikipedia.org)
 • Förlamning (också paralys), tillstånd då muskel eller muskelgrupp är satt helt ur funktion, varvid delar av eller hela kroppen blir orörlig. (wikipedia.org)
 • Mannen har en förlamning på ena sidan av kroppen samt vissa talsvårigheter. (varbi.com)
 • Över lag så lever patienterna med ALS upp till fyra år men det finns många exempel på personer som levt mycket längre, till exempel Stephen Hawking som hade sjukdomen i 55 år och trots en hel förlamning av kroppen var mycket aktiv intellektuellt. (vitaenova.se)
 • Cindy drabbades också av en fästingsjukdom med förlamning som följd. (bokardalen.se)
 • Förlamning är också ett symtom av Miller-Fischer syndrom. (wikipedia.org)
 • Ett vanligt symtom är förlamning av ben och/eller vingar. (sva.se)
 • Hästen kan uppvisa allt från milda symtom till allvarlig sjukdom med vinglig gång och till och med förlamning. (sva.se)
 • Blyförgiftade havsörnar har svåra allmänna symtom, till exempel förlamning och andningssvårigheter. (riista.fi)
 • Vid partiell eller delvis förlamning kan den röra sig men släpar ett eller flera ben efter sig. (anicura.se)
 • Vid partiell eller delvis förlamning kan den röra sig men beroende på vilken kroppsdel som är förlamad kan den släpa ett eller flera ben efter sig, ha ansiktsförlamning (oftast bara ena sidan), inte kunna tugga mm. (anicura.se)
 • Pares betyder delvis förlamning. (netdoktor.se)
 • Hel eller delvis förlamning i arm eller ben. (regionhalland.se)
 • Schaffelhuber föddes med pares (delvis förlamning) och hon behöver en rullstol. (wikipedia.org)
 • Kanske kan man entra vattnet utan att det känns som att man drabbas av förlamning pga smärta när man kravlat sig upp på land? (vk.se)
 • Personer som drabbas av ALS förlorar förmågan att initiera och styra muskelrörelserna, vilket ofta leder till total förlamning och död inom två till fem år efter diagnos. (mynewsdesk.com)
 • Innan detta drabbas man dock av huvudvärk, illamående, smärta och förlamning, skriver The Australian Museum . (nyheter24.se)
 • Trycksår är de vanligaste komplikationerna när man har en förlamning/nedsatt känsel. (abfstockholm.se)
 • Det kan till exempel handla om kronisk smärta, nedsatt hörsel eller förlamning. (av.se)
 • I extrema fall orsakar viruset hög feber, synbortfall och förlamning hos de insjuknade. (aftonbladet.se)
 • I de allra flesta fall är orsakerna till förlamning bristande blodtillförsel till delar av hjärnan på grund av en blodpropp eller blödning i blodkärl i hjärnan. (netdoktor.se)
 • Cyanväte är ett mycket potent gift som i allvarliga fall ger förlamning av andningsvägarna, med dödlig utgång som följd. (mynewsdesk.com)
 • Om masken går av kan resterna orsaka förlamning. (fof.se)
 • Omfattande förlamning är ett plågsamt tillstånd för katten oavsett om den har smärta eller ej, eftersom den inte kan utföra sina naturliga beteenden och även kan få problem med att kissa och bajsa, vilket leder till följdproblem. (anicura.se)
 • Det leder till förlamning. (aftonbladet.se)
 • Detta leder till muskelförtvining och förlamning. (mynewsdesk.com)
 • Guillian-Barrés syndrom är en neurologisk sjukdom som leder till förlamning. (kostdemokrati.se)
 • Nervceller som styr kroppensmuskulatur förtvinas och leder till förlamning. (uppsatser.se)
 • En kvinna i 30-årsåldern har drabbats av förlamning och kan nu inte gå utan hjälpmedel. (expressen.se)
 • Domen avsåg en ko som kalvat och drabbats av förlamning. (corren.se)
 • När teamet behandlar en tonårspojke som drabbats av förlamning uppdagas en familjehemlighet. (tv.nu)
 • hjärnhinneinflammation, utstrålande smärtor, förlamning (främst i ansiktet). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Då kan man lida av förlamning i ansiktet mm. (kissies.se)
 • Andra symptom är också viktnedgång (check), feber (check) ledvärk och tillfällig förlamning i ansiktet. (kissies.se)
 • Förlamning i benen. (1177.se)
 • Absolut vanligast är förlamning i benen. (mimersbrunn.se)
 • Då var han svag i båda benen och hade en förlamning i höger arm. (hd.se)
 • Vanligaste orsaken till förlamning är skada i ryggraden. (wikipedia.org)
 • Sjukdomen orsakar tilltagande kraftnedsättning följt av borttynande muskler (muskelatrofi) och slutligen generell förlamning. (bt.se)
 • Förlamning är sannolikt toppen på ett isberg, där smärre neurologiska skador inte märks med en gång. (kostdemokrati.se)
 • Förlamning (också paralys), tillstånd då muskel eller muskelgrupp är satt helt ur funktion, varvid delar av eller hela kroppen blir orörlig. (wikipedia.org)
 • Symtomen vid hyperkalemisk periodisk paralys är tillstånd med muskelsvaghet som övergår i förlamning. (socialstyrelsen.se)
 • Hypokalemisk periodisk paralys (HypoPP) tillhör en grupp ärftliga sjukdomar som kännetecknas av tillfällig (periodisk) muskelsvaghet eller förlamning (paralys). (socialstyrelsen.se)
 • Det kan göra muskelcellen ännu mindre retbar och leda till förlamning. (socialstyrelsen.se)
 • Botulism ger upphov till förlamning hos människor och djur. (helsinki.fi)
 • Viruset ger upphov till hjärninflammation, och orsakar förlamning i 10 % av fallen. (sverigesradio.se)
 • De sa att det är mycket smärtsamt för hunden såväl som dyrt och även då kanske de inte vet orsaken till hennes plötsliga förlamning. (nzymes.com)
 • Symtomen brukar visa sig under barndomen eller uppväxtåren i form av plötsliga attacker eller längre episoder av muskelsvaghet eller förlamning. (socialstyrelsen.se)
 • En akut förlamning i ett ben som orsakats av fraktur brukar ha god prognos om katten får rätt behandling. (anicura.se)
 • Stelkramp ger stelhet och förlamning. (sva.se)
 • Förlamning av bakbenen vid neurologisk form av virusabort. (sva.se)
 • Många får även kataplexier, en slags temporär förlamning som uppstår vid starka känslor som skratt eller rädsla. (svt.se)
 • I alla händelser ett ord för det slags förlamning som under vissa omständigheter tycks kunna drabba hela samhällen och civilisationer och för vilken det är på sin plats att hitta ett uttryck som utan omsvep klargör vad det hela handlar om. (rosenberg.se)
 • Vid total eller partiell förlamning kan katten inte röra hela eller delar av kroppen. (anicura.se)
 • Trots att jag var rädd intill förlamning fascinerade de mig. (catahya.net)