• Anpassning på badstege för att underlätta förflyttning mellan rullstol och båt. (spinalistips.se)
 • Förflyttning av rullstol över till båt. (spinalistips.se)
 • Instruktionsfilm för förflyttning mellan rullstol och tandläkarstol med glidbräda. (mun-h-center.se)
 • Det som hela den sociala webben handlar om är en helt ny förflyttning av hela vår mänsklighet, säger han med risk för att låta pretentiös. (idg.se)
 • Ett av de största hindren mot att lyckas med en strategisk förflyttning handlar om organisationens, och dess medlemmars, complacency. (strategiexekvering.com)
 • STEP UP är ett EU-projekt om orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning och för barn och elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. (spsm.se)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten har deltagit i ett Comeniusprojekt om barn och ungdomars orientering och förflyttning. (spsm.se)
 • Vi kommer att anordna en kurs i Orientering och förflyttning 20hp vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, höstterminen 2018 och vårterminen 2019. (forumvision.se)
 • Förflyttar sig först till en teakplattform som är fäst på badstegen (se tillhörande tips) och sedan förflyttning ner till båtens aktersoffa. (spinalistips.se)
 • På slingan bestämmer jag själv" - Metodhandledning för slingstyrd förflyttning samt idéer och tips på hur användare kan få störst nytta av Akka Smart. (jcmelektronik.se)
 • Insatsen gäller hjälp med förflyttning i din bostad. (gislaved.se)
 • Att vara självständig i orientering och förflyttning är för de flesta naturligt, självklart och ingenting vi tänker på. (nkcdb.se)
 • Orientering och förflyttning är en av de åtgärder som gör det möjligt för människor med svår synnedsättning eller blindhet att åter bli självständiga aktörer. (nkcdb.se)
 • För att lära ut orientering och förflyttning med vit teknikkäpp krävs kunskap och erfarenhet. (nkcdb.se)
 • I Sverige antogs redan 2001 ett kvalitetsmål som säger att vi ska arbeta enligt en nationell standard för orientering och förflyttning. (nkcdb.se)
 • Projekt syftar inte till att ersätta professionellas roll och ansvar i förflyttning och orientering. (spsm.se)
 • Utifrån grundläggande kunskaper i förflyttning anpassa strategier och bemötande till en komplex kontext. (ki.se)
 • Jag måste också ha både vilja och förmåga att genomföra en förflyttning. (letthecatout.se)
 • Domstolen har funnit att kommunens åtgärd innebar en förflyttning i bestämmelsens mening men har ansett att det förelåg vägande skäl för åtgärden. (lagen.nu)
 • Arbetsdomstolens dom 2008 nr 40 om förflyttning av förste rektor innebar att han blivit skild från anställningen. (skr.se)
 • Bland annat verkar ökad tillit till medarbetarna vara en av de avgörande faktorerna för denna förflyttning till teamidentitet och lojalitet. (lu.se)
 • Gasolgrill Broil King Gem 340 är en elegant gasolgrill med två hjul för enkel förflyttning. (plantagen.se)