• Till Dataspelsakuten ringer mellan fem och tio oroliga föräldrar varje dag och Patrik Wincent kommer i kontakt med unga som fått både fysiska och psykiska problem genom spelandet. (svt.se)
 • Översikten gäller både föräldrar vars barn är placerade frivilligt enligt socialtjänstlagen och föräldrar vars barn är placerade under tvång i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. (fou-nordvast.se)
 • Har det aldrig slagit Malmös moderater att just barn som har arbetslösa föräldrar har särskilt stort behov av att få vara i den trygga och stimulerande miljö som förskolan kan erbjuda? (feministisktinitiativ.se)
 • Vilket stöd det kan finnas behov av och vad detta stöd kan få för konsekvenser för föräldrar och barn beskrivs ur föräldrars perspektiv samt vad forskning visat om betydelsen av umgänge och barnets/ungdomens vuxenblivande. (fou-nordvast.se)
 • I mån av utrymme erbjuds även föräldrar till yngre barn plats. (malung.se)
 • Tio föräldrar ingick i studien vilken utfördes på en barnklinik i södra Sverige i november månad 2005. (lu.se)
 • Få länder i världen erbjuder så mycket stöd för föräldrar som Sverige. (fixakarleken.se)
 • Men kravet på närvaro har gjort att vissa föräldrar tror att de måste leka med sitt barn hela tiden. (fixakarleken.se)
 • Projekt - "Barnets ombud - stöd till barn som har föräldrar med psykisk ohälsa" Bakgrund Närmare en tredjedel av vuxenpsykiatrins klienter är föräldrar till minderåriga barn. (studylibsv.com)
 • Målgrupp Barn 7-18 år som har föräldrar med psykisk ohälsa. (studylibsv.com)
 • Projektmål Målet för barnets ombud är att förbättra livssituationen för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa. (studylibsv.com)
 • De metoder som diskuteras för verksamheten är:  Information inkl webbinformation  Individuellt riktat stöd  Familjekontakter  Grupper för barn med föräldrar som har psykisk ohälsa I övrigt får metoder utvecklas utifrån behovet. (studylibsv.com)
 • Barnets ombud ska öka eller bidra till att öka de skyddande faktorerna som barn med psykiskt sjuka föräldrar behöver. (studylibsv.com)
 • Jag har upptäckt att många föräldrar har ganska bra självförtroende när det gäller att få ihop livspusslet. (fixakarleken.se)
 • Ändå är många av de föräldrar som söker samtal på Hanna Möllås psykoterapi-mottagning väldigt osäkra. (fixakarleken.se)
 • Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. (malung.se)
 • Syftet med denna kunskapsöversikt är att göra en sammanställning av forskning och kunskap kring stödet till biologiska föräldrar vars barn har blivit placerade i samhällsvård. (fou-nordvast.se)
 • Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap, för att exempelvis kunna lyssna in sitt barn. (regeringen.se)
 • Häng med i deras vardag - följ våra unga föräldrar i sociala medier. (tv4.se)
 • Till Dataspelsakuten ringer mellan fem och tio oroliga föräldrar varje dag och Patrik Wincent kommer i kontakt med unga som fått både fysiska och psykiska problem genom spelandet. (svt.se)
 • Unga föräldrar tillbaka i vår! (tv4.se)
 • Den femte säsongen av Unga föräldrar drar igång 21 mars på TV4 Play och är späckad av bebisgos, vardagskaos och massor av kärlek! (tv4.se)
 • Se tidigare säsonger av Unga föräldrar på TV4 Play . (tv4.se)
 • Nu söker vi nya mammor och pappor till Unga föräldrar! (tv4.se)
 • Nu söker vi unga mammor och pappor till en ny busig säsong av Unga föräldrar! (tv4.se)
 • I avsnitt 8 av Unga föräldrar får tittarna en ny bekantskap i form av Ashley, Stefan och lilla Yasmine. (tv4.se)
 • Men valet av klädmärke har fått flera föräldrar till elever på skolan att reagera. (dn.se)
 • Smedjan har intervjuat tre föräldrar som berättar varför den svenska skolan inte passade för deras barn. (timbro.se)
 • Om konservativa partiet Høyre i Oslo får bestämma ska norska föräldrar som inte deltar i föräldramöten i stället få hembesök av skolan. (smp.se)
 • Avsnitt 4 · 3 min · Vad pratar vi om när läraren och klassens föräldrar träffas i skolan? (urplay.se)
 • Elevens föräldrar lämnade omfattande uppgifter till skolan i Alingsås kommun om att eleven var utsatt för mobbning och utfrysning. (svt.se)
 • Många föräldrar är engagerade över trafiksituationen i anslutning till den nybyggda skolan. (hn.se)
 • I texten står att det inte ska tolkas så att myndigheten anser att föräldrar till sjuka barn ska lämna barnet på skolan utan att det finns förutsättningar. (diabetes.se)
 • Därför hamnar många av samtalen från oroliga föräldrar hos Barn- och ungdomspsykiatrin eller organisationer som hjälper spelmissbrukare. (svt.se)
 • Han råder oroliga föräldrar att sätta gränser. (svt.se)
 • Låtsasblodet sprutar när företaget Barnssäkerhet & Första Hjälpen har kurs för oroliga föräldrar. (metro.se)
 • De föräldrar jag pratar med vittnar också om hur de känner sig oroliga för hur myndigheterna ska agera och därför har jag valt att byta ut namn och vissa detaljer i ett par av intervjuerna. (timbro.se)
 • Även till Diabetesförbundet har oroliga och drabbade föräldrar hört av sig. (diabetes.se)
 • Tidskriften grundades 1968 och riktar sig till föräldrar med små barn, från nyfödda upp till förskoleåldern. (wikipedia.org)
 • Insatsen riktar sig till föräldrar som själva upplever stress och oro. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Svenska föräldrar har kallats trygghetsnarkomaner, och första hjälpen-kurserna för småbarnsföräldrar är mycket riktigt populärare än någonsin. (metro.se)
 • Den svenska skolplikten och läroplanen ger väldigt lite flexibilitet till barn och föräldrar som skulle behöva något annat. (timbro.se)
 • En digital studiecirkel där du som är föräldrar kan via zoom lära dig svenska språket men där vi pratar extra om att vara förälder. (sv.se)
 • Vi kommer att prata om det svenska språket och vilka ord och meningar som kan vara bra att kunna om du är föräldrar till ett litet barn mellan 0-7 år. (sv.se)
 • Varberg Föräldrar anser att cykelvägen till och från Trönninge skola är trafikfarlig. (hn.se)
 • Det har kommit signaler från vården som visar att det kan bli problem för föräldrar att få tid att lära upp skolpersonal vid sjukdomsdebuten eller vid byte av skola. (diabetes.se)
 • Vi anser att föräldrar till barn under 18 år ska undantas från krav på arbete och bostad vid familjeåterförening. (barnombudsmannen.se)
 • Nyblivna föräldrar visar det allra största intresset. (metro.se)
 • I startgroparna skapades en referensgrupp där blivande och nyblivna föräldrar ingick, samt vårdpersonal och amningsrådgivare. (arvsfonden.se)
 • ÖVERKALIX Ett babypaket till alla nyblivna föräldrar - det kan bli verklighet i Överkalix. (kuriren.nu)
 • Spotify är inte först att slå den amerikanska arbetsmarknadens nyblivna föräldrar med häpnad, i augusti aviserade filmdelningstjänsten Netflix att deras anställda ska få upp till ett års betald föräldraledighet och Google har tidigare erbjudit sina kvinnliga anställda 18 månaders mammaledighet, med full lön. (kollega.se)
 • Prata med dina föräldrar eller vårdnadshavare en i taget. (umo.se)
 • Föräldrar till barn i 9-12-årsåldern har noll koll på världsläget, och sociala medier är mer intressant än viktiga nyheter. (dn.se)
 • Dessa barns föräldrar är sedan länge förlorade till sociala medier och mobilspel. (dn.se)
 • Dessa barns föräldrar skriker stundtals ut att "allt är åt helvete" och beskyller allt och alla och utan urskiljning. (dn.se)
 • Dessa barns föräldrar läser aldrig en morgontidning, lyssnar aldrig på en nyhetssändning i radio och kollar aldrig in nyheterna på tv. (dn.se)
 • Organiserade insatser för föräldrar som syftar till att främja barns välfärd [2]. (lakartidningen.se)
 • Behöver du umgås med en annan vuxen än dina föräldrar ibland? (umo.se)
 • det är inte alla förunnat att ha en nära relation till sina föräldrar i vuxen ålder. (vk.se)
 • Här kan ungdomar få expertsvar på frågor om sex, föräldrar, relationer och att bli vuxen. (curlie.org)
 • Att snabbt ordna så att deras barn ska få tillbaka rätten till båda sina föräldrar. (fria.nu)
 • Syftet med utbildningen är att ge föräldrar sådana färdigheter att de kan använda teckenspråk i kontakt med sitt barn och därmed främja barnets utveckling. (wikipedia.org)
 • Precis som en riktigt familj ska vara, motiverar Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar. (mynewsdesk.com)
 • Här finner du alla länkar i katalogen som berör familj & relationer / barn & föräldrar upplistade efter dess PR. (svenskasajter.com)
 • Föräldrar ges i religionens namn frihet att utsätta sina egna barn för bestående fysiska och mentala övergrepp, skriver Per Glavå. (metro.se)
 • Avsnitt 14 · 6 min · Alexanders råd till alla nyanlända föräldrar: ge era barn språket! (urplay.se)
 • Avsnitt 2 · Nyanlända föräldrar · 5 min · Att vara förälder och komma till ett helt nytt och annorlunda land. (urplay.se)
 • IOGT-NTO hade önskemål om att undersöka om programmet ger samma effekt om det genomförs med start för föräldrar i skolår 7 som i skolår 8. (diva-portal.org)
 • Syftet är oftast att ge primärpreventiv information och möjlighet för föräldrar att knyta kontakter och dela med sig av sina erfarenheter. (lakartidningen.se)
 • Därför erbjuder Bris utbildningen "Mina föräldrar är skilda" - en stödgruppsmetod för barn till separerade föräldrar. (bris.se)
 • Hur kan man förebygga konflikter och utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn? (eskilstuna.se)
 • Oavsett var barnet har blivit till, och vilka föräldrar barnet är älskat av. (fria.nu)
 • Artikel 8 i Europakonventionen om respekt för privat- och familjeliv kräver att myndigheterna vidtar åtgärder för att främja återföreningen av barnet med sina föräldrar så snart som möjligt. (varldenidag.se)
 • Föräldrar som får och tar emot hjälp tidigt kan undvika att barnet får problem senare i livet. (socialstyrelsen.se)
 • Forskning har visat att barn till föräldrar med oro och ångest själva har en större risk att utveckla ångestproblematik. (ki.se)
 • Föräldrar till barn (13-17 år) som riskerar att utveckla normbrytande beteende och missbruk. (socialstyrelsen.se)
 • Projektet Amningskurs för blivande föräldrar är ett tillfälle för civilsamhället i dialog med offentlig sektor att utveckla folkhälsoarbetet kring amning och föräldraskap. (arvsfonden.se)
 • Gemensamt för alla sköra barn, oavsett bakgrund, är att de behöver föräldrar som är extra lyhörda och engagerade i att hjälpa dem att utveckla sina unika resurser - föräldrar som ger stöd i att övervinna hinder, men som också ger tröst när svårigheterna tornar upp sig. (fof.se)
 • Föräldrar spelar en viktig roll för sina barn, men alla föräldrar stöter någon gång på utmaningar och för att de inte ska utveckla allvarliga problem är det viktigt att de får stöd i rätt tid. (oru.se)
 • Allt oftare bildar föräldrar grupper som utvecklas till drev mot rektorer och lärare, och anmälningar används för att pressa personal att säga upp sig. (svd.se)
 • Sveriges Makalösa Föräldrar är Sveriges enda riksorganisation för ensamföräldrar, och arbetar med att bygga lokala nätverk mellan föräldrar och opinionsbildning. (mynewsdesk.com)
 • Social Impact Lab lät som en unik chans för mig att få tid och möjlighet att nå ut med min forskning och göra en skillnad för professionella som varje dag arbetar med att stötta föräldrar i sitt föräldraskap. (oru.se)
 • Jag är intresserad av hur professionella kan stötta föräldrar i sitt föräldraskap och nå ut till föräldrar som inte nås av de traditionella föräldrastödsprogrammen. (oru.se)
 • Att skilja barn från föräldrar ska se som en mycket temporär åtgärd. (varldenidag.se)
 • Sophia berättar om hur det var när hennes föräldrar bestämde sig för att skilja sig, och hur livet efter skilsmässan blev för henne. (urplay.se)
 • Mot denna bakgrund föreslår vi att utredningen ska undanta de fall då barn och föräldrar ska återförenas från förslaget om försörjningsplikt. (barnombudsmannen.se)
 • Inrättat Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2015, som ska bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och förmedla kunskap om förebyggande insatser till professionen som möter föräldrar. (regeringen.se)
 • Tanken var att tidiga insatser för jämställt föräldraskap kan minska de sjukskrivningar som i hög grad drabbar kvinnliga föräldrar. (skl.se)
 • Vi Föräldrar är en svensk tidskrift för föräldrar, som utges av Bonnier Magazines & Brands. (wikipedia.org)