• Att skapa ett Expertsystem med hjälp av induktionssystemet NovaLogic. (docplayer.se)
 • Clips är ett public domain-verktyg för att skapa expertsystem. (wikipedia.org)
 • Ett expertsystem är ett program som man försöker få att fungera lika klyftigt som en mänsklig expert. (docplayer.se)
 • Kända typer av AI‑program är artificiella neuronnät , genetiska algoritmer , cell-auto-mater och expertsystem . (idg.se)
 • Ett expertsystem, ibland kallat beslutsstödsystem, är ett datorprogram som besvarar frågor från användaren genom att dra slutsatser baserade på en samling regler och i förväg lagrade fakta. (wikipedia.org)
 • Att det är ett induktionsbaserat expertsystem har att göra med på vilket sätt man talar om för NovaLogic hur det nya programmet ska fungera. (docplayer.se)
 • Expertsystem är exempel på kunskapsbaserade system ( kunskapssystem ). (ne.se)
 • De senaste årens framsteg inom AI baserat på självlärande system manifesterat av exempelvis autonoma bilar, Google translate och medicinska expertsystem har fått världen att häpna. (wallenberg.org)
 • Med hjälp av avancerade system som till exempel expertsystem, artificiella neurala nätverk (ANN) samt viss robotik kan datorn och dess mjukvara tillämpas i allt mer avancerade och kommersiella situationer. (mimersbrunn.se)
 • Våra system och applikationer är moderna och standardiserade expertsystem vilka ger en bevisad kostnadseffektiv och kvalitetshöjande lösning. (it-halsa.se)
 • Några exempel är: automatisk översättning, automatisk sammanfattning, dialogsystem (gränssnitt till databaser, svar från expertsystem), rapportering av händelser i system och/eller stora mängder statistiska data, rapportering av föränderliga data, texter som ska anpassas för olika mottagare eller på olika språk. (sprakteknologi.se)
 • Ett exempel på ett expertsystem skulle kunna vara ett sjukdomsdiagnosprogram som utifrån patientens symptom och bakgrund (ålder, kön, yrke, sjukdomar i släkten med mera) hjälper läkaren genom att ge förslag på möjliga sjukdomar med gradering efter sannolikhet och/eller farlighet. (wikipedia.org)
 • Den senare formen kallade han »expertsystem» och framhöll att ett universitet är ett exempel på ett sådant expertsystem, där möjligheterna att bredda beslutsprocesserna är starkt begränsade. (svensktidskrift.se)
 • Syftet med projektet är att utveckla processövervakningssystem och expertsystem för utvalda processer, för till exempel ljusbågsugnar, stränggjutning och valsning. (branschaktuellt.se)
 • När du tittat på det systemet skall du själv konstruera ett induktionsbaserat expertsystem. (docplayer.se)
 • Antagligen öppnar sig ännu större möjligheter om man kombinerar datoriserade expertsystem, som bygger på den samlade vetenskapliga kunskap vi i dag har på olika områden, med analyser av big data . (clarte.nu)
 • Detta görs genom att använda ett internt expertsystem genom stor kunskap om filtypens specifikationer och strukturer. (datarecoveryrobot.com)
 • Det är sant att hon accepterar en annan konstruktion kan också göras av en viss person, den sista entreprenören, och ett expertsystem, när detta arbete är outsourcet. (ahisma.eu)
 • Tyvärr förefaller det som denna akademiska opinion ännu inte gjort starkare intryck på de politiska och fackliga makthavarna, som skulle övertaga en så svår uppgift som att få universitet (och högskolor), dessa ytterligt komplicerade och 'känsliga expertsystem, att fungera effektivt. (svensktidskrift.se)
 • Yuantao Fan visar att det fungerar lika bra som ett expertsystem för en särskild typ av fel som har skapats av människor, så kallade domänexperter. (mynewsdesk.com)
 • Inom robotetik (eller mer generellt maskinetiken som även innefattar så kallade expertsystem) är man intresserad av om, och i så fall hur, det är möjligt att säkerställa att robotar beter sig mot människor på ett etiskt försvarbart sätt. (bionicgate.com)
 • Sedan var det lite stiltje ett tag, för att åter ta fart i början av åttiotalet när regelbaserade expertsystem blev populära. (idg.se)
 • Benämningen expertsystem motiveras dels av tillämpningsområdena (t.ex. (ne.se)
 • Konstruktion av ett expertsystem genom att sammanställa stora mängder information som expertsystemsskalet bringar ordning och reda i. 1.1 Dagens laboration Det du ska göra idag, är dels att titta på ett induktionsbaserat expertsystem och dels att göra ett själv. (docplayer.se)
 • Anledningarna till det minskade intresset för renodlade expertsystem är flera: Fakta måste vara formulerade på ett sådant sätt att datorn kan hantera dem och basera beslut på villkor, oftast strikta logiska villkor (IF-THEN-villkor). (wikipedia.org)
 • Det intresset klingade gradvis av och i dag ses expertsystem knappt som AI-lösningar. (idg.se)
 • Dr Borges har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar vid internationella konferenser och i tidskrifter, omfattande ämnen som beslutsstödsystem, datorer inom industrin och expertsystem och applikationer. (liu.se)
 • Man kallar det expertsystemsskal därför att man skapar expertsystem med det. (docplayer.se)
 • expertsystem, datorprogram som inom ett avgränsat kunskapsområde erbjuder ett stöd för problemlösning och beslutsfattande, jämförbart med förmågan hos mänskliga experter. (ne.se)
 • Syftet med expertsystem är att efterlikna rådgivning från en människa med mycket erfarenhet på området. (wikipedia.org)
 • En vanlig jämförelsepunkt är någon slags snittläkare, och då har expertsystem kunnat ställa diagnos betydligt bättre. (ekonomistas.se)
 • Ett expertsystem är ett program som man försöker få att fungera lika klyftigt som en mänsklig expert. (docplayer.se)
 • Att det är ett induktionsbaserat expertsystem har att göra med på vilket sätt man talar om för NovaLogic hur det nya programmet ska fungera. (docplayer.se)
 • I många fall har arbetet med expertsystem visat sig vara mycket gynnsamt för kunderna trots att systemen inte alls fungerat. (wikipedia.org)
 • Ett expertsystem bygger på en databas av ex-pert-kun-skaper som har matats in av experter eller samlats in från experter. (idg.se)
 • Expertsystem för vissa specifika uppgifter har varit "ganska bra" rätt länge vid det här laget. (ekonomistas.se)
 • Snarare," expertsystem "blev slutligen den här fångstfrasen," skriver Lepore. (uppror.se)