• Men fortfarande inte säga något, eftersom en sådan DNA-sekvens innehåller i sig, bortsett från de introner och exoner, igen både mer och mindre än den information som behövs för att göra skapa funktionella RNA. (jackabacon.com)
 • Eukaryota celler har vid proteinsyntes både introner och exoner som måste skiljas åt för. (apoteksverige.life)
 • Dessa icke-kodande RNA syntetiseras p ett komplicerat s tt utg ende fr n l nga prim ra transkript fr n b de introner och exoner. (solunetti.fi)
 • Från genens alla exoner bildas ett så kallat mRNA. (genteknik.nu)
 • TranskripCon Genkopia (mrna) Exoner Spliceosome Intron 2. (docplayer.se)
 • Blodkärl Cell DNA-molekyl tRNA (transportbilar) Gen (proteinritning) Cellkärna RNA-polymeras Exoner Intron Genkopia (mRNA) Spliceosome 1. (slideplayer.se)
 • Detta beror på förekomst av introner (icke-kodande regioner) på DNA, vilka klipps bort från det mRNA det skrivs över till, så att man kan kombinera ihop exoner (kodande regioner) på en mängd olika sätt beroende på vad cellen behöver för protein. (naturvetenskap.org)
 • Prokaryoter har endast exoner, vilket betyder att det mRNA som transkriberas från DNA är precis det mRNA som går till translationen. (naturvetenskap.org)
 • Områdena i ljusgrått är exoner, grått kodarför proteiner medan mörka områden anger homeobox och paired domain-området. (yumpu.com)
 • Genen utgörs av fem exoner. (wikipedia.org)
 • vWF-genen ligger på korta armen av kromosom 12 och innehåller 178 kilobaspar fördelade över 52 exoner. (lakartidningen.se)
 • Dessutom analyseras genomiskt DNA för en 30Kb deletion som täcker exoner 11 till 17 i GALC genen och är den vanligast förekommande mutationen i Sverige. (sahlgrenska.se)