• Redogör för begreppen diffusion (inklusive jonkanaler), filtration, transportproteiner och vesikulär transport (endocytos och exocytos). (blogg.se)
 • När ribosomerna har producerat de proteiner som skall transporteras med hjälp av exocytos tar de sig in i det endoplasmatiska nätverkets hålrum. (wikipedia.org)
 • Exocytos Exocytos innebär att en membranblåsa transporteras inne i en cell till cellmembranet och där sammansmälter blåsan. (apotekvarernettbutikk.life)
 • Jag har studerat två microRNA, miR-375 och miR-335, och hur de reglerar mängden specifika protein, som påverkar sekretionen av insulin och exocytos-processen. (lu.se)
 • Vidare fann jag att överuttryck av miR-335 påverkar mängden av tre olika protein som medverkar i exocytos-processen. (lu.se)
 • Beskriv syntes av ett protein vilket utsöndras ut ur cellen via reglerad exocytos, apotek aspirin caffeine stockholm. (web-apotek-sverige.life)
 • Exempel på en exocytos process är då ämnen i körtelceller utsöndras/ejakulation. (wikipedia.org)
 • Denna process kallas exocytos. (wikipedia.org)
 • av ett allergen), de Degranulate, en process som resulterar i exocytos av allergiska mediatorer. (jove.com)
 • I denna avhandling har jag undersökt mekanismer som påverkar insulinsekretion och då framförallt en process som benämns exocytos. (lu.se)
 • Exocytos är den process varmed dessa granula smälter samman med det omgivande membranet på beta-cellen för att insulinet ska komma ut i blodet. (lu.se)
 • Sammanfattningsvis visar jag i min avhandling vikten av en fungerade exocytos-process för fungerande sekretion av insulin. (lu.se)
 • Denna process kallas exocytos och är fokus för min forskning. (vetenskaphalsa.se)
 • Exocytos - ämnen kappsalas in i en vesikel och smälter samman med cellmembranet ut ur cellen. (timedmg.com)
 • Motsatsen till exocytos är endocytos , då stora biomolekyler tas in i cellen. (wikipedia.org)
 • Jag har specifikt fokuserat på tre faktorer som kan påverka exocytos-processen i beta-cellen och därmed också insulinsekretionen och nivån av glukos i blodet. (lu.se)
 • Biologi: Membranpotentialen, transporter inuti cellen, endo- och exocytos. (apotekvarer-sverige.life)
 • Med begreppet exocytos avses trans-port av ämnen ut ur cellen. (timedmg.com)
 • Det sistnämnda är extra intressant eftersom det tidigare har visats att mängden miR-335 är förhöjd i diabetiska djurmodeller och mängden av flera proteiner som medverkar vid exocytos-processen är reducerad i Langerhanska öar vid typ 2 diabetes. (lu.se)
 • Lösningen består av laktos (socker), lactalbumin och casein (proteiner), K + , Ca 2+ , Na + , Cl - , fosfat (elektrolyter) samt sIgA som överförs via transcellulär endocytos/exocytos. (medinsikt.se)
 • Vid exocytos har man ett annat problem, det är att vesikel måste komma nära och gå ihop med cellmembranet för att kunna släppas ut, generisk aripiprazol sverige göteborg. (videoexplorers.com)
 • I detta klipp går jag igenom processerna endo- och exocytos. (hiresounds.co.uk)
 • För att undersöka detta närmare har jag i min avhandling undersökt hur rosuvastatin påverkar exocytos-processen, sekretion av insulin och blodglukosnivåer. (lu.se)
 • Erfarenhet av forskning inom experimentell diabetologi och ö-cells biologi, med fokus på metabolism-sekretions koppling, mitokondrie-signalering, reglering av insulin exocytos, glukagon sekretion, IP3 och kalcium-signalering. (arbetsgivarverket.se)
 • Ökad koncentration av glukos är en grundläggande faktor för att exocytos ska ske och insulin utsöndras. (lu.se)