• Hannah Arendt skulle inte komma att kalla sig vare sig existentialist eller något annat, men redan som ung student i Tyskland på 1920-talet drogs hon in i magnetfältet kring den filosof som mer än någon annan skulle bana väg för de tankeströmningar i 1900-talets Europa som kom att sammanfattas under namnet existentialism. (nytid.no)
 • Se hur de tankefigurer som dominerade 1900-talets samhällsdebatt - marxism, existentialism, strukturalism, postkolonialism och feministisk teori - kom till uttryck i franska kollektivhus, norska villor, svenska höghus, köpcentrum och medborgarhus. (formas.se)
 • Hans tänkande utgör ett slags prisma, där många av de viktigaste tendenserna från det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets filosofi löper samman för att sedan spridas ut och inspirera så olika riktningar i det moderna tänkandet som existentialism, hermeneutik, marxism, psykoanalys och dekonstruktion. (ginza.se)
 • Hans filosofi lade grunden till 1900-talets existentialism. (utforskasinnet.se)
 • s 767) Överskridandet kom snart i den nya vulgatan att beskrivas som en "kopernikansk revolution" (Ducrot/Todorov), och kom inte bara att markera övergången från strukturalism till poststrukturalism, utan betraktades också som ett löfte om ett nytt tänkande bortom dialektiken, bortom existentialism och fenomenologi. (glanta.org)
 • existentialism , en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion. (ne.se)
 • En tempofylld deckare med inslag av fantasy, existentialism och djup k rlek. (bokus.com)
 • Albert Camus bok är en klassiker inom den filosofiska riktningen existentialism som blev populär i Frankrike runt mitten av 1900-talet. (skrivarsidan.nu)
 • Under arbetet väcktes mitt intresse för Friedrich Nietzsche och fransk existentialism - ett intresse som vuxit genom åren. (lu.se)
 • Psykoanalys och existentialism i trolsk förening. (senioren.se)
 • I essän Le Lundi existentiel et le dimanche de l'histoire (Den existentiella måndagen och historiens söndag) definierade Fondane en specifik judisk existentialism med mystika inslag. (dixikon.se)
 • Miller har kallats en "improvisationsgud" som kan kasta sig mellan ämnen som vikten av mindfulness till existentialism och Nietzsches samlade verk. (scalateatern.se)
 • Fondane är speciellt kritisk i sin essä mot Sartres och Camus existentialism. (dixikon.se)
 • blir på det sättet en sorts anti-existentialism, totalt poänglös. (dagensbok.com)
 • Sandras stil är svår att beskriva och måste nog upplevas för att ge den rättvisa men hon har någon slags form av aggressiv absurd existentialism. (kulturmejeriet.se)
 • Man kan tala om två slags existentialism: en rummets och en rymdens. (dixikon.se)