• Actinomyces , Eubacterium , Lactobacillus och Propionibacterium acnes är ovanliga agens. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Enligt genetiska data, trots att eukaryotgrupper som djur, växter och svampar kan tyckas se väldigt olika ut, är de närmare släkt med varandra än med Eubacteria eller Archaea. (wikipedia.org)
  • Man fann också att eukaryoterna var närmare släkt med Archaea än med Eubacteria och även om det har ifrågasatts, så har det upprätthållits av senare forskning. (wikipedia.org)