• 8 Ämnen i skärvätskor med hälsoeffekt Ämne Aktiv substans Effekt Biocider - formaldehyd - Allergi, luftvägar isothiazoliner - Allergi, hud Etanolaminer - nitrosaminer - Cancer Aminer - alla - Allergi, luftvägar Borsyrekomplex- borsyra - Reprotox Fettsyreestrar - alla - Allergi, hud Oljor - PAH - Cancer, hud luftvägar Lösningsmedel - Neurotox Bakterier, levande - mycobakterier - olika symptom Bakterier, döda - endotoxiner - luftvägar, HP? (docplayer.se)