• Etanol används i många länder som låginblandad i bensin. (nwt.se)
 • Etanol förknippas i Sverige ofta med E85, med hela 85 procent etanol och resten bensin. (nwt.se)
 • Domemärke med standardtryck - Bensin/Etanol. (formac.se)
 • Fast när man tankar kallar man det ofta E85 som står för att bränslet man köper innehåller 85 % etanol och resten bensin. (naturvetenskap.org)
 • I Sverige är andelen cirka 5 procent, medan ett ökande antal länder har E10, alltså 10 procent etanol i bensinen. (nwt.se)
 • Sverige är först med att utveckla lastbilar och bussar för ED95, ett bränsle med 95 procent etanol anpassat för dieselmotorer. (nwt.se)
 • Sverige bör sälla sig till länderna som redan har 10 procent etanol i bensinen, och genom en kraftigt skärpt reduktionsplikt snabbt uppnå E10 som standardbränsle. (nwt.se)
 • Inom division Energi innebär den mycket ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål stora utmaningar. (lantmannen.se)
 • Stora mängder etanol kan dock ge akuta förgiftningssymptom, och på lång sikt kan hög och långvarig konsumtion även bland annat levern slås ut, eftersom den har som har som uppgift att bryta ner etanolen. (naturvetenskap.org)
 • Våra tester visar att det fungerar och när vi optimerat processen hoppas vi få ut fem procent mer etanol, säger Bengt Olof Johansson, vd på Lantmännen Agroetanol. (nyteknik.se)
 • Etanol är det vanligaste biodrivmedlet i världen med 70 procent av den totala globala produktionen, vilket innebär en garanti mot brist när efterfrågan ökar. (nwt.se)
 • Äntligen kan du lätta din klimatångest när du tankar din bil och när möjlighet ges tanka förnyelsebar etanol istället för fossil råvara som hör hemma i berggrunden. (fordonssakerhet.se)
 • Sprit, eller etanol som kemister ofta kallar det, är snarare en slags alkohol. (naturvetenskap.org)
 • En del upplever denna påverkan som positiv, vilket är förklaringen att etanol (sprit) är ett populärt berusningsmedel i många delar av världen. (naturvetenskap.org)
 • Metoden som han har utvecklat är särskilt lämpad för att användas när etanol produceras från råvaror som majs, sockerrör och vetekorn. (zaramis.se)
 • s metod får svampar äta upp resterna och bilda ännu mer etanol - och resterna från detta blir utmärkt som djurfoder. (zaramis.se)
 • Med Jorge Ferreiras metod får svampar äta upp resterna och bilda ännu mer etanol. (zaramis.se)
 • Hittills har testerna gjorts i en tank på 80 kubikmeter där svampen fått växa och samtidigt producerat etanol. (nyteknik.se)
 • Avvecklingen av de subventioner som amerikansk etanolindustri har haft, samt åtgärder på EU-nivå som förhindrar att etanol för drivmedelsanvändning importeras under fel tullsats, bedöms ha en positiv påverkan på etanolpriset under andra och tredje kvartalet, säger Per Olof Nyman. (lantmannen.se)
 • Carwise Röd Etanol Används som frostskydd samt bränsle till spritkök, stormkök, spritlampor, fonduegrytor m m. (mekonomen.se)
 • Lösningsmedlet T-röd som nämndes tidigare består som sagt också av etanol, samt ett rött färgämne och vissa tillsatser som gör vätskan odrickbar. (naturvetenskap.org)
 • Det är första gången regeringen har ett tidsmål för att driva etanolinblandningen, känd som E10 och som innehåller 10 procent etanol, runt om i landet, även om det inte har meddelats formellt. (svd.se)
 • Den allra största delen av miljöbilarna är etanolbilar som är anpassade för att köra med 85 procent etanol i tanken. (fof.se)
 • Bakterierna matas med näringsämnen och koldioxid som de använder för att producera etanol eller andra bränslen som sedan separeras från vattnet. (nyteknik.se)
 • Med en ökande befolkning kommer det att bli enormt svårt att producera etanol i tropikerna. (fof.se)
 • Lantmännens anläggning i Norrköping har kapacitet att producera cirka 230 000 m3 etanol och 200 000 ton proteinfoder om året, baserat på cirka 600 000 ton spannmål per år. (lantmannen.se)
 • Doktoranden Mofoluwake Moronfade Ishola visar i sin avhandling en ny process för att producera etanol av lignocellulosa. (miljo-utveckling.se)
 • Synata bio som i bolaget också har patenten från Coskata som med förgasningsteknik skulle producera etanol från cellulosa. (novator.se)
 • Enligt en forskningsrapport av Dr Pimentel och Dr. Patzek kostar det 57% mer fossil energi att producera etanol av trä än vad man får sen får tillbaka. (moderna-myter.se)
 • Köparen Per Carstedt, som under sin tid på Sekab fått smeknamnet Etanol-Jesus, var den som drev på utlandssatsningarna. (omvarlden.se)
 • Våra planer i Tanzania är ett skolexempel på hur etanol kan tillverkas på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt" skriver Anders Bergfors, ansvarig för Sekab i Östafrika, i en debattartikel med anledning av en artikel publicerad i Miljöaktuellt den 28:e februari (se länk nedan). (aktuellhallbarhet.se)
 • SEKAB etanol ej verifierat hållbar! (forumgas.se)
 • Enligt en litteraturstudie som omfattar 192 vetenskapliga artiklar om etanol ger en majoritet av forskningen stöd för att använda etanol som biodrivmedel. (wikipedia.org)
 • Etanol är världens största biodrivmedel - när blir det även Sveriges? (sekab.com)
 • Flytande biodrivmedel växer globalt och etanol fortsätter dominera världsproduktionen. (sekab.com)
 • 11 Växthusgasreduktion * Biomassa Biodrivmedel Systemutvidgning Energiallokering ** Reduktion i % Reduktion i % Vete Etanol (67) Sockerbetor Etanol (76) Vete Etanol & biogas (60) Energiskog Etanol (89) Sockerrör Etanol * Exkl. (docplayer.se)
 • Man poängterar att etanol är världens viktigaste biodrivmedel, och kommer vara det länge till, och att alla förnybara alternativ behövs om vi skall klara klimatet. (svt.se)
 • Om hela den svenska bilflottan drevs med etanol skulle det kräva veteåkrar som täcker nästan hela Götaland och Svealand. (fof.se)
 • Initiativet för verifierat hållbar etanol är en satsning för att fysiskt garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol och att i nära samarbete med brasilianska sockerrörsindustrin öka utbudet av verifierat hållbar etanol. (hallbaretanol.se)
 • Europeiska Unionen har tyckt att etanol "överkompenseras" av svenska skatter. (svt.se)
 • Dessutom har certifieringssystem införts som säkerställer att vi i dag tankar etanol som uppfyller alla viktiga hållbarhetskrav. (atl.nu)
 • Dessutom kan etanol inte kallas en förnyelsebar energikälla om forskarnas resultat stämmer. (moderna-myter.se)
 • Etanol E85 är inte avsedd att användas i vanliga bensinbilar. (preem.se)
 • Det utgör ungefär 340 000 mkubikmeter etanol som förbrukas i vanliga bensinfordon. (brattnet.com)
 • Satsningen på etanol som bilbränsle går inte att motivera med miljöargument. (fof.se)
 • Är satsningen på etanol ett misstag? (forumgas.se)
 • Ett annat namn för etanol är etylalkohol. (sotab.se)
 • I deras strategi är såväl etanol, som biogas och biodiesel viktiga delar på kort och medellång sikt, innan elbilar tros kunna ta över på bred front. (svt.se)
 • Etanol (även etylalkohol ) är det som i dagligt tal kallas " alkohol " eller " sprit ", med den kemiska formeln C 2 H 5 OH. (wikipedia.org)
 • Bioetanol kallas av några tillverkare den etanol som är framställd av biomassa. (wikipedia.org)
 • Etanol eller kort och gott alkohol som det i dagligt tal brukar kallas för kan också användas som bilbränsle. (alltommotor.se)
 • Hittills har testerna gjorts i en tank på 80 kubikmeter där svampen fått växa och samtidigt producerat etanol. (nyteknik.se)
 • Fabriken ska tillverka omkring 90 000 kubikmeter etanol om året med majshalm som råvara. (mynewsdesk.com)
 • Mängden cellulosabaserad etanol ska öka från 33 miljoner gallon till 206 miljoner gallon, eller till drygt 800 000 kubikmeter 2016. (svebio.se)
 • Dagens 3,6 miljoner bensindrivna personbilar skulle behöva 3,9 miljoner kubikmeter etanol om bensintillgången upphörde. (blogspot.com)
 • Idag säger han att etanol kan vara ett bra bränsle, men att riktigt storskalig produktion i världen som bygger på grödor kan ge oönskade klimateffekter. (svt.se)
 • Som presenterats i den första artikeln har etanol från cellulosa tekniken nått dödsdalen. (novator.se)
 • DowDuPont etanol från cellulosa anläggning i staden Nevada. (novator.se)
 • Spanska Abengoas amerikanska 95 000 m3/år cellulosa till etanol anläggning i Hugoton, Kansas såldes i december 2016 på auktion för 48,5 miljoner US dollar till Synata Bio. (novator.se)
 • Det är möjligt att framställa etanol från de flesta biologiska material som innehåller socker, stärkelse eller cellulosa. (circlekhyltena.com)
 • Företaget utvecklar en process där genförändrade, fotosyntetiska cyanobakterier omvandlar koldioxid till etanol eller diesel med hjälp av solljus. (nyteknik.se)
 • Volvo V70 Etanol, Diesel? (vibilagare.se)
 • Vid en jmfr med skogsbaserad etanol (och kanske f r syntetisk diesel baserad p skogsr vara) s kan det bli en konkurrens om skogsr varan mellan skogsbolagen och etanolproducerade bolag. (ecoprofile.se)
 • En avancerad etanol brännare som monteras som eldstad i egen design. (kaminkungen.se)
 • I USA är iblandningen av etanol i bensinen 10 procent, men nu har 15 procent godkänts av myndigheterna. (lth.se)
 • Sveriges och andra länders satsningar på etanol är i många avseenden naturlig. (fof.se)
 • Passat var Sveriges n st mest s lda bil 2012, fr mst kombin som utmanar Volvo V70 om utrymmen,… Volkswagen passat variant etanol - Etanolversionen av Milj b sta Bil som kombi. (klimatsmart.se)
 • Etanol skall inte förväxlas med metanol (träsprit). (wikipedia.org)
 • Milj debatt ren Bj rn Gillberg, som planerar att starta en metanolfabrik, h vdar att det r smartare att satsa p metanol n p etanol. (ecoprofile.se)
 • Över tid anpassade sig flugorna till att leva i slutna rum och blev mer och mer toleranta mot etanol i rutten frukt. (svt.se)
 • Hydroxylgruppen (−OH) medför att etanol klassificeras som en alkohol . (wikipedia.org)
 • Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle för förbränningsmotorer i till exempel personbilar . (wikipedia.org)
 • Etanol är en alkohol. (sotab.se)
 • Etanol är en alkohol och biobränsle som kan användas i förbränningsmotorer i personbilar. (xn--kpaelbil-n4a.se)
 • På vår sida med frågor och svar hittar du svar på en mängd frågor om initiativet för verifierat hållbar etanol. (hallbaretanol.se)
 • Brasilien är en stor producent av det förnybara drivmedlet etanol. (blogspot.com)
 • Det borde betyda att distributionen och bilmotorernas utveckling under en övergångsåeriod kan hållas igång med hjälp av importerad etanol från Brasilien. (blogspot.com)
 • Etanol lider fortfarande av den negativa debatt som kulminerade för tio år sedan med kraftigt minskad försäljning av E85 som resultat. (atl.nu)
 • Dagens etanol har bra klimatprestanda. (svt.se)
 • Etanol består av upp till 85 procent bioetanol. (preem.se)
 • Carl Etanol är en skorstensfri kamin för bioetanol. (gutamaletbygg.se)