• Global analysis of estrogen receptor beta binding to breast cancer cell genome reveals an extensive interplay with estrogen receptor alpha for target gene regulation. (wikipedia.org)
 • Memo interacts with c-Src to control Estrogen Receptor alpha sub-cellular localization. (ki.se)
 • Influence of oestrogen receptor alpha and beta on the immune system in aged female mice. (gu.se)
 • Estrogen receptors in the central auditory system of male and female mice. (ki.se)
 • Det finns tre former av östrogenreceptorer: Östrogenreceptor alfa - binder östradiol och motverkar östrogenreceptor beta. (wikipedia.org)
 • Östrogenreceptor beta. (wikipedia.org)
 • Att östrogenreceptor ER-beta ofta har en skyddande effekt är känt sedan tidigare, men att den är extra tydlig hos patienter som fått cellgiftsbehandling är nytt och intressant. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi har undersökt en östrogenreceptor vid namn ER-beta i tumörer från närmare 1 000 kvinnor som opererats för bröstcancer mellan åren 2002-2012. (vetenskaphalsa.se)
 • Tidigare studier på östrogenreceptor ER-beta har i huvudsak lagt fokus på antihormonell behandling och inte på behandling med cellgifter. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi fann att ett högt intag av fytoöstrogener minskade risken för prostatacancer, speciellt hos individer med en viss genetisk uppsättning av genen för östrogenreceptor beta (Prostate. (gu.se)
 • Role of estrogen receptor beta in neural differentiation of mouse embryonic stem cells. (ki.se)
 • Arthritis and immune-mediated bone loss - role of estrogen signaling pathways. (reumatikerforbundet.org)
 • Östrogenrelaterad receptor gamma John F. Couse och Kenneth S. Korach, Estrogen Receptor Null Mice: What Have We Learned and Where Will They Lead Us? (wikipedia.org)
 • Det verkar genom att binda till östrogenreceptorerna, till östrogenrelaterad receptor gamma och östrogenrelaterad receptor beta, samt till delta-opioidreceptorer. (wikipedia.org)
 • Estrogen receptor beta protects against acoustic trauma in mice. (ki.se)
 • Insight into the mechanisms of action of estrogen receptor β in the breast, prostate, colon, and CNS. (wikipedia.org)
 • Ret inhibition decreases growth and metastatic potential of estrogen receptor positive breast cancer cells. (ki.se)
 • Östrogen påverkar cellerna i kroppen främst genom att binda östrogenreceptorerna alfa (ERα) och beta (ERβ). (reumatikerforbundet.org)
 • George G. J. M. Kuiper et al, Interaction of Estrogenic Chemicals and Phytoestrogens with Estrogen Receptor β, Endocrinology October 1, 1998 vol. 139 no. 10 4252-4263 ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.776.260.698.750.350.174&tool=karolinska ^ Speirs, Valerie, et al. (wikipedia.org)
 • Resultaten från studierna visar att östrogen mildrar ledhinneinflammationen vid artrit samt dämpar benförlusten via receptor ERα. (reumatikerforbundet.org)
 • Östrogen mildrar artrit, samt dämpar den lednära benförlusten via receptor ERα. (reumatikerforbundet.org)
 • De kan förekomma i samma celler, där alfa verkar ha en tendens till homodimerisering och beta till en heterodimerisering. (wikipedia.org)
 • Skulle leptinet eller dess receptor vara bristfällig i dess funktion leder det till vissa typer av sjukdomar, exempelvis fetma och hypogonadism. (docplayer.se)
 • Östrogenreceptorerna alfa och beta är kärnreceptorer, men regleras av olika gener på två olika kromosomer. (wikipedia.org)
 • ER-alfa har forskarna känt till länge medan ER-beta inte är lika väl studerad. (vetenskaphalsa.se)