• Rödsjuka avser en sjukdom hos djur som orsakas av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae. (wikipedia.org)
  • Rödsjuka, eller erysipeloid, är en hudinfektion som beror på smitta med bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae från ett djur eller en fisk (en zoonos). (netdoktor.se)
  • Sjukdomen beror på en infektion med bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae. (netdoktor.se)
  • Erysipeloid orsakas av en bakterie (Erysipelothrix rhusiopathiae) som hos många djur kan utgöra en del av normalfloran (framför allt i svalget). (folkhalsomyndigheten.se)
  • 2. Molin G, Söderlind O, Ursing J, Nørrung V, Ternström A, Löwenhielm C.. Occurrence of Erysipelothrix rhusiopathiae on pork and in pig slurry, and the distribution of specific antibodies in abattoir workers. (medicinbasen.se)
  • Flera bakteriella infektioner, som hittills har bara beskrivits hos tumlare i andra länder, har nu även påvisats i Sverige, till exempel tumlare-anpassade salmonellabakterier och rödsjuke-bakterier ( Erysipelothrix rhusiopathiae ). (tt.se)
  • Rosfeberbakterien, Erysipelothrix rhusiopathiae, ger upphov till knölros, med hög feber och risk för missfall, minskad spermakvalitet eller sterilitet, sälja rivaroxaban till salu . (timedmg.com)
  • Erysipelothrix 0 frågor Ett släkte grampositiva, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som har förmåga att bilda långa trådar. (lookformedical.com)