• Sjukdomen orsakas av bakterien Erwinia amylovora. (wikipedia.org)
  • Sjukdomen orsakas av morötterna bakterien Erwinia, och ofta förekommer i, nortriptyline säljes i Sverige. (speakeasypress.com)
  • Stjälkbakterios är ett samlingsnamn för angrepp orsakade av bakterier från släktena Pectobacterium och Dickeya (tidigare Erwinia). (munke.se)
  • Inom förvaring av skördade produkter, t ex potatis, innebär ozonbehandling att problemet med produkter som ruttnar minskar avsevärt tack vare ozonets förmåga att ta bort skadliga bakterier, t ex erwinia som ger upphov till röta i potatis. (ozonetech.com)