• Ergotamin och andra ergotalkaloider . (drugwiki.net)
  • 1918 isolerade Arthur Stoll ergotamin från mjöldrygan, och senare laborerade Albert Hofmann med olika ergotalkaloider från den och använde lysergsyran till att framställa bl.a LSD . (drugwiki.net)
  • Dihydroergotamin mesylate är en av de receptbelagda läkemedel som kallas ergotalkaloider som används för att behandla migrän, bupropion 150mg. (apotekvarersverige.life)