• Utan ergosterol kommer cellmembranet att brytas ner och gör cellen sårbar för andra substanser som kommer skada och tillslut eliminera svampen. (healthexpress.eu)
 • De resistenta stammarna har visat nedsatt halt av ergosterol i cellmembranet. (folkhalsomyndigheten.se)
 • När detta inträffar, är det ett brott mot syntesen av ergosterol, vilket är cellmembranet av svampar. (primarycarewestfield.com)
 • Den gör detta genom att hämma dess förmåga att producera ergosterol, vilket är en nyckelkomponent i svampcellens membran. (euroclinix.net)
 • Mikonazol hindrar dessa celler från att producera ergosterol, vilket svampcellerna använder för att skapa deras membran, och gör på så sätt svampen sårbar. (euroclinix.net)
 • Mikonazol fungerar som så att det hindrar svampen från att producera ergosterol, vilket är en substans som är vital för att svampcellen ska överleva. (healthexpress.eu)
 • Under andra omständigheter betraktas både β-karoten och retinol som olika typer av vitamin A. Provitamin D2 är ergosterol och provitamin D3 är 7-dehydrokolesterol. (wikipedia.org)
 • Provitamin D 2 är ergosterol och provitamin D 3 är 7-dehydrokolesterol . (wikipedia.org)
 • Tre viktiga substansfamiljer utövar alla sin antimykotiska effekt via inverkan på ergosterol i svamparnas cytoplasmamembran, en komponent som skiljer sig från sterolerna främst kolesterol i animalcellernas plasmamembran. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Substansen verkar genom att störa svamparnas produktion av ergosterol, som är en viktig del av cellmembranen, vilket gör att oönskade ämnen kan träda in i svampcellen. (treated.com)
 • Amorolfin angriper infektionen genom att motverka spridningen av svampcellerna, detta genom att förhindra att de producerar ett protein kallat ergosterol som de behöver för att kunna leva och föröka sig. (treated.com)
 • Ergosterol är en indikator på förekomst av mykotoxiner i spannmålen. (mynewsdesk.com)
 • Bland de mikrobiella faktorer som har undersökts finns mögelarter, sporer, total biomassa av mikroorganismer, olika cellfragment som (1→3)-β-D-glukan, ergosterol, allergener, mykotoxiner, endotoxiner och flyktiga ämnen (MVOC). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Cortimyk innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande för hud, ögon och Mikonazol inhiberar biosyntesen av ergosterol hos svampen och förändrar. (alandfob.se)