• När de epitelceller och antigen-presenterande celler inom slemhinnor hinder uppfatta varningssignaler, utlöses en omedelbar medfödda immunsvar. (jove.com)
 • Celler som utsätts för stor mekanisk påfrestning, såsom epitelceller i huden, har mycket intermediera filament. (wikipedia.org)
 • Antall MxA-positive celler og ekspresjon av MxA i epitelceller og endotelceller var økt i alle stadier i Hashimotos tyreoiditt og tidlig i forløpet av Graves sykdom. (tidsskriftet.no)
 • Juxtaglomerulär apparat 0 frågor Ett cellkomplex bestående av juxtaglomerulära celler, extraglomerulära mesangiets celler, distala njurtubulis macula densa, och granulära, peripolära epitelceller. (lookformedical.com)
 • kolin-bindande proteiner, och pilusliknande strukturer har beskrivits vara viktiga för hur bakterierna adhererar till celler i första hand epitelceller. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Denna egenskap gör även att epitelceller är ett särskilt hot i organismen, eftersom celler med stor förmåga till celldelningar även har en lägre tröskel att utvecklas till cancerceller . (wikipedia.org)
 • Tarmens barriärfunktion sköts av epitelceller och täta förbindelser mellan dessa celler. (gisas.se)
 • Man odlade också friska epitelceller från tjocktarmens slemhinna som jämförelse. (halsobygget.se)
 • Forskarna har testat e-cigaretternas effekt dels på friska epitelceller ifrån svalget, dels på två olika linjer av cancerceller ifrån svalget för att representera e-rökare som redan utvecklat cancer. (tandlakartidningen.se)
 • Förstör cellmembranet på tarmens epitelceller så de dör och med diarré som följd. (livsmedelsverket.se)
 • Histologisk undersökning vid obduktion visar intranukleära inklusionskroppar i epitelceller i konjunktiva och/eller nässlemhinna. (sva.se)
 • Dessa Visar retieular massor epitelceller med fibrösa stroma. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Koccidierna infekterar epitelceller i tunntarmen, blindtarmen och grovtarmen. (sva.se)
 • Adenovirus typ 1 infekterar slemhinnans epitelceller i övre luftvägarna och konjunktiva. (sva.se)
 • Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna. (business-internet.info)
 • Klinisk forskning med epitelceller ark för esofagus förnyelse, en av CellSeed applikationer, har redan genomförts i Sverige. (business-sweden.se)
 • Doktorgraden omhandlet sortering og transport av proteiner i epitelceller. (moreforsk.no)
 • thymushormoner, substanser som produceras av epitelceller i thymus (brässen). (ne.se)
 • Funktionella enheten där mjölken produceras i dess epitelceller. (medinsikt.se)
 • Cancerceller utvecklas huvudsakligen från epitelceller, en celltyp som bygger upp huden, insidan av våra rörformiga organ, och körtlar, till exempel i bröstet. (medicinskaccess.se)
 • Forskargrupp Sellin studerar samspelet mellan invasiva tarmbakterier, såsom Salmonella och Shigella -arter, och tarmslemhinnans epitelceller under bakteriell tarmsjukdom ( http://www.imbim.uu.se/Forskning/Mikrobiologi-Immunologi/sellin-mikael/ ). (uu.se)
 • flimmerepitel, skikt av epitelceller som är försedda med flimmerhår, cilier. (ne.se)
 • Dessa möjliggör högupplösta studier av hur invaderande bakterier och epitelceller interagerar med varandra under fysiologiskt relevanta infektionsbetingelser. (uu.se)
 • Erfarenhet av studier av fagocytos/internalisering av bakterier i makrofager och epitelceller, samt kunskap om konstruktion av bakteriemutanter. (mynetworkglobal.com)
 • Den utvecklas genom stimulering av epitelrester, som prolifererar till en massa av epitelceller. (internetodontologi.se)
 • En annan skyddande kostfaktor, kalcium, bildar olösliga komplex tillsammans med gallsyrorna i tjocktarmen och bidrar också till differentiering av tjocktarmens epitelceller. (dietdoctor.com)
 • Den andra linjen bildar epitelceller. (netdoktorpro.se)
 • En tillväxt av epitelceller gör att kapseln blir grumlig och ljusstrålarna har svårare att tränga igenom. (memira.se)
 • Den sökande bör ha en masterexamen i molekylärbiologi och tidigare erfarenhet av att arbeta med cellkultur (inkluderande: arbete med polariserade epitelceller), mikrobiologiska tekniker (inkluderande: arbete med Shigella och Listeria), molekylärbiologi (inkluderande: skapa knock-out cellinjer med CRISPR/Cas-teknik, preparering av bakteriestammar), och biokemiska tekniker (inkluderande:immunofluorescens och mikroskopisk analys, Western blottning, luminiscensanalys). (mynetworkglobal.com)
 • Vi har kunnat visa att infektion triggar ATP utsöndring från epitelceller (Puhar et al . (mynetworkglobal.com)
 • Enskiktat skivepitel består av ett lager platta epitelceller . (wikipedia.org)
 • Mykoplasmer är intracellulära mikroorganismer som aktivt kan proliferera i respiratoriska epitelceller. (greeleymedcare.com)
 • Sträcker ut pseudopodie mellan epitelceller och tar med antigen tillbaka. (brainscape.com)