• Enskiktat kubiskt epitel består av ett lager kubiska celler . (wikipedia.org)
 • Övergångsepitel är en särskild typ av epitel, hos vilket man kan se 5-7 lager av celler med kärnor. (wikipedia.org)
 • Epitelet kan best av ett enkelt skikt av celler (s.k. enskiktat epitel) eller av m nga cellskikt (s.k. flerskiktat epitel). (solunetti.fi)
 • Cancer i ändtarmen är den sjukdom som karakteriseras av utveckling av maligna celler i slemhinnan eller epitel i ändtarmen. (sjukdomarna.se)
 • Normalt slidan fodrad med platta celler - epitel. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Det återfinns i bindväv, epitel och i neurala celler. (bebeautiful.se)
 • Respiratoriskt epitel är ett cylindriskt, skenskiktat, (eng: pseudostratified, se illustration nedan, längst ner till höger) epitel på insidan av luftvägarnas väggar. (wikipedia.org)
 • Mekanisk ventilation med kalla och torra andningsgaser orsakar inom kort tid slem på respiratoriskt epitel att bli mer viskös, vilket försämrar funktionen hos flimmerhåren. (vingmed.se)
 • RSV replikerar i respiratoriskt epitel. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Plica vestibularis bekläs av respiratoriskt epitel. (apotekvarersverige.life)
 • Liksom för RSV sker replikationen i respiratoriskt epitel. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Exempel på ställen där enkelt cylindriskt epitel återfinns är mag- och tarmkanalen , endometriet i uterus , och gallblåsan . (wikipedia.org)
 • Hos kroniska rökare sker förändringar i luftvägsslemhinnan med övergång från cylindriskt epitel till skivepitel. (brainscape.com)
 • cylindriskt epitel. (blogg.se)
 • [ 1 ] Enskiktat kubiskt epitel ger mer membranyta än den platta motsvarigheten, vilket gör att cellen kan ha mer komplexa funktioner som avancerad transport in och ut ur cellen. (wikipedia.org)
 • Flerradigt epitel består av två celltyper som bägge har kontakt med basalmembranet, varför det också kallas pseudostratifierat epitel. (wikipedia.org)
 • Urinbl sans epitel kallas urotel. (solunetti.fi)
 • Flerskiktat kubiskt epitel är ovanligt hos däggdjur men kan alltjämt återfinnas salivkörtlar och svettkörtlar . (wikipedia.org)
 • [ 1 ] Celldelningen hos flerskiktat epitel sker vid basalmembranet, cellerna "vandrar" till ytan. (wikipedia.org)
 • De viktigaste egenskaperna hos epitel Tissue, lagligt aciclovir generic. (speakeasypress.com)
 • Adenohypofysen bildas från en utbuktning från munhålans epitel i embryot. (ne.se)
 • Efter ett tag bildas en cyste, fodrad med epitel. (ilovevaquero.com)
 • Låga nivåer av både lipochrome och melanin orsakar nästan alla av de band som skall absorberas av epitel, vilket gör att endast blått ljus att reflektera. (halsanet.com)
 • Blod-testikelbarriär 0 frågor Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan testikelkapillärerna och sädesförande epitel. (lookformedical.com)
 • Hos vuxna bildar mesotelet det enkla skvamösa epitel som täcker alla serösa hinnor (bukhinnan, hjärtsäcken, lungsäckarna). (lookformedical.com)
 • Vår forskargrupp fokuserar på mekanistiska aspekter bakom sårläkning i epitel och bindväv, och bakom ärrbildning i kollagenrik vävnad och studerar där speciellt vilken roll de kollagenproducerande cellerna (keratocyterna) har. (umu.se)
 • Glykogen innehållet i epitel cellerna och mjölksyrenivån är lågt. (levsunt.se)
 • Vi har utvecklat en ögonirritationstest som utnyttjar en tredimensionell rekonstruerad human hornhinna liknande epitel (RHCE) vävnadsmodell. (jove.com)
 • Cytostatika bromsar celldelning och/eller celltillväxt och särskilt snabbt växande cellpopulationer som maligna tumörer, immunologiska systemet, epitel och liknande är känsligast. (janusinfo.se)
 • Hornhinnan är ungefär en halv millimeter tjock och består av fem skikt: epitel, Bowmans membran, stroma, Descemets membran och endotel. (memira.se)
 • Det består av endotelceller, stroma och epitel lager. (halsanet.com)
 • Den består av två lager epitel tätt sammanfogade vid apikalytorna. (lookformedical.com)
 • Karcinomssarkom har både typiska epitel-tumörkomponenter och maligna sarkomata komponenter. (gysy.fi)
 • Ställen där flerradigt epitel återfinns är bland annat luftvägarna och manliga genitalia . (wikipedia.org)
 • [ 1 ] Det ugör epitel åt serösa hinnor och endotel hos blod - och lymfkärl , Henles slynga och lamina parietalis i Bowmans kapsel samt på ytterligare ett antal ställen. (wikipedia.org)
 • Histologiskt är epitel en mycket heterogen vävnadstyp, den har många funktioner varav några är: barriär mot omgivningen, skydd för underliggande vävnadstyper, sekretion av substanser, absorption av substanser. (wikipedia.org)
 • Histologiskt är epitel en mycket heterogen. (apotekvarernettbutikk.life)
 • Svullnaden samt ansamlingen av sekret och deskvamerat epitel (detritus) kan göra hörselgången helt igentäppt och orsaka hörselnedsättning av ledningshindertyp. (internetmedicin.se)
 • Mukös körtel - epitel som utsöndrar slemartat sekret i körtelgångar. (apoteksverige.life)
 • Epitel, som r f rsedda med cilier, avl gsnar damm och f r kroppen fr mmande partiklar fr n andningsorganen. (solunetti.fi)
 • Mukosit , d v s inflammation och ulcerationer i GI-kanalens epitel innebär ökad risk för invasiv infektion med munhålans eller tarmens bakterier och candida. (internetmedicin.se)
 • Inflammation + vävnadsdestruktion , ofta av epitel. (medinsikt.se)
Unable to connect to database [Too many connections]