• Några exempel på immunanalyser är enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), Radioimmunologisk analys (RIA) och Western blot. (wikipedia.org)
  • Diagnostiseringen sker med hjälp av ELISA (Enzymkopplad immunadsorberande analys), PCR (Polymeraskedjereaktion) eller genom virusisolation från blodprov. (wikipedia.org)
  • Som doktorand hos Peter Perlmann utvecklade Perlmann och hon enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA). (wikipedia.org)
  • Nedbrytningen av aggrekan resulterar i fragmentering av molekylen som sedan kan detekteras i ledvätska och serum med hjälp av Enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA) hos häst. (slu.se)
  • Detta görs med en teknik som kallas ELISA, Enzymkopplad immunadsorberande analys. (onelab.se)
  • Tekniken som används på laboratoriet kallas ELISA, Enzymkopplad immunadsorberande analys. (onelab.se)
  • Idag finns modern diagnostik baserad på Enzymkopplad immunadsorberande analys, (ELISA) som uppfyller den dynamiska kursen och kan skilja mellan dessa faser. (dedimed.com)
  • Reccan Diagnostics har vetenskaplig expertis när det gäller att identifiera proteinmål som är specifika för klinisk tillämpning med hjälp av modern masspektrometri och validering med ortogonala plattformar som vävnadsmikroray, immunohistokemi och enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA). (cardeon.se)
  • Ett antikroppstest som görs från blodprov kallas enzymkopplad immun-adsorberande analys. (coronaviruset.info)