• Trots en noggrann genomgång av vård och hygienrutiner fortsatte patienter oförklarligt att smittas av resistenta bakterien Enterobacter cloacae på universitetssjukhuset i Tours, Frankrike. (nollvision.se)