• Horners syndrom är ett samlingsnamn för en symtombild med liten pupill (mios eller anisokori), hängande ögonlock (ptos), insjunket öga (enoftalmus), rodnad och temperaturstegring i huden (vasodilation) och nedsatt svettning (anhidros). (wikipedia.org)
  • Det innebär att det ena ögonlocket hänger (p tos), p upillen är sammandragen ( mios ) och att ögat ser insjunket ut ( enoftalmus ). (hortonshuvudvark.com)