• Magnesium r involverad i energioms ttningen, och bidrar till b ttre terh mtning efter tr ning samt st djer reparationen av v vnader. (svensktkosttillskott.se)
 • Detta mineral r ven inkluderad i energioms ttningen. (svenskhalsokost.se)
 • Alpha Plus Mito Plus inneh ller ven magnesium, niacin och tiamin samt vitamin B6 och B12 som minskar tr tthet och utmattning och bidrar till en normal energioms ttning. (svenskhalsokost.se)
 • ATP lagrar och transporterar energi i kroppen och r dessutom en central roll f r cellernas mnesoms ttning. (svenskhalsokost.se)
 • Tiamin f r normal mnesoms ttning. (svensktkosttillskott.se)
 • Vitamin B1, ven k nt som tiamin, r ett vattenl sligt vitamin som har stor betydelse f r kroppens mnesoms ttning av protein, kolhydrater och fett. (svensktkosttillskott.se)
 • Dels slipper du dra ner f r mycket p maten och d rigenom riskera f rs mrad energioms ttning, muskelf rlust (vilket inneb r ytterligare nedsatt energif rbrukning, i en ond spiral) och att g miste om v rdefulla n rings mnen, dels slipper du spendera ndl sa timmar p f rbr nningstr ning. (kolozzeum.com)
 • Vitaminet r viktigt f r kroppens matsm ltning och energioms ttning av de fetter, kolhydrater och protein vi f r i oss genom mat och hj lper ven kroppens celler och v vnader att bibeh lla en normalh lsa. (svensktkosttillskott.se)
 • Alpha Plus Mito Plus r en vitamin- och mineralblandning f r normal energioms ttning s att du k nner dig piggare i vardagen. (svenskhalsokost.se)
 • Magnesium bidrar till minskad tr tthet och utmattning och pantotensyra bidrar till en normal energioms ttning och mental prestationsf rm ga. (svenskhalsokost.se)
 • Bland annat finns kolin som st djer normal energioms ttning och krom som hj lper till att uppr tth lla normala blodsockerniv er. (svenskhalsokost.se)
 • Kapslarna har ett specialanpassat inneh ll med 10 aktiva mnen inkluderat kolin som bidrar till normal oms ttning av energi. (svenskhalsokost.se)