• Vitamin C, som bidrar till en normal energiomsättning, som skyddar cellerna mot oxidativ stress, och som minskar utmattning och trötthet. (polder.se)
 • Järn bidrar till: Normal energiomsättning, Normal bildning av röda blodkroppar, Normal syretransport i kroppen, Immunsystemets normala funktion, Minskad trötthet och utmattning. (inkclub.com)
 • Vitamin B12 (Kobalamin) bidrar till normal bildning av röda blodkroppar, normal funktion av immunsystemet, normal energiomsättning och har en roll i celldelningen. (vitaminwell.se)
 • B12-vitamin bidrar till normal energiomsättning, minskad trötthet och utmattning samt till immunsystemets funktion. (reneevoltaire.se)
 • Bidrar bl a till normal energiomsättning och muskelfunktion. (lifebutiken.se)
 • Dessutom innehåller drycken även magnesium som bidrar till kroppens normala energiomsättning och muskelfunktion. (mynewsdesk.com)
 • Magnesium bidrar till en normal muskelfunktion och en normal energiomsättning. (ecoliving.se)
 • för omsättning av kalcium i skelettet, för normal muskelfunktion, normal benstomme och tänder samt normal energiomsättning. (ravarubutiken.se)
 • Mivitotal Man är ett flytande vitamin- och mineralkomplex som är anpassat för att stödja mannens blodtryck, muskelfunktion och energiomsättning. (apotea.se)
 • Kroppens energiomsättning består främst av två komponenter: basalomsättningen och den energi som åtgår för fysiskt arbete. (ne.se)
 • Kreatin ingår i kroppens energiomsättning. (cdon.se)
 • Eftersom muskler bränner mer energi än fett ökar kroppens energiomsättning även under vila. (svd.se)
 • Kroppens energiomsättning består av två delar: basalomsättningen (kroppens energiförbrukning i vila) och den energi som förbrukas när våra kroppar jobbar fysiskt. (foreverliving.se)
 • Luftvägarna och lungorna tillför kroppen syre och avlägsnar koldioxid, en avfallsprodukt från kroppens energiomsättning. (netdoktor.se)
 • Kroppens energiomsättning använder också fosforsyra i form av adenosintrifosfat ATP och adenosindifosfat ADP. (wikipedia.org)
 • Magnesium bidrar bland annat till normal energiomsättning och normal benstomme och tänder. (lifebutiken.se)
 • Jod behövs bland annat för normal energiomsättning i kroppen. (ica.se)
 • Vitamin B5, B6 och B12 - bidrar bland annat till normal energiomsättning, samt till att minska trötthet och utmattning. (mynewsdesk.com)
 • Mineralerna i Body Science Daily One bidrar bland annat till att skydda cellerna mot oxidativ stress, till att bibehålla normala blodsockernivåer och till normal energiomsättning. (mmsports.se)
 • Analysutrustning mäter bland annat syreupptagning och energiomsättning under arbete. (miun.se)
 • liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval. (ne.se)
 • Koppar, mangan och magnesium bidrar i sin tur till normal energiomsättning och mangan, koppar och zink är, liksom vitamin C, antioxidanter som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. (foreverliving.se)
 • Magnesium behövs för att upprätthålla en normal muskel- och nervfunktion och för en normal energiomsättning. (bodystore.com)
 • Magnesium stödjer även en hälsosam närings- och energiomsättning. (kurera.se)
 • Det övergripande syftet är att studera energiomsättning och objektivt uppmätt aktivitet via accelerometri, vid ryggmärgsskada (para- och tetraplegi). (gih.se)
 • Däremot är det en signifikant skillnad vid träningsaktiviteter, t ex så kan en person med motoriskt komplett paraplegi öka sin energiomsättning i aktivitet mellan 11 - 14 gånger högre än viloomsättningen medan samma aktiviteter för personer med motoriskt komplett tetraplegia endast ökar upp mot 6 gånger. (gih.se)
 • Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. (vgregion.se)
 • Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger energiomsättning. (hjart-lungfonden.se)
 • Inga samband hittade mellan energiomsättning och aktivitet eller viktförändring hos tornfalkshonor. (avhandlingar.se)
 • Istället räknas en rad kännetecken upp: organismer som lever har en förmåga till fortplantning, ämnesomsättning, energiomsättning, samt evolution genom naturligt urval. (axess.se)
 • Bidrar till en normal energiomsättning samt minskad trötthet. (apoteket.se)
 • Bidrar till normal energiomsättning - tiamin. (topformula.se)
 • B1 (Tiamin) bidrar till normal energiomsättning - B2 (Riboflavin) bidrar till att minska trötthet och utmattning. (ortagubben.se)
 • Vitamin B1 (tiamin) bidrar i sin tur till en normal energiomsättning. (outdoorexperten.se)
 • Innehåller även tiamin som bidrar till normal energiomsättning och normal hjärtfunktion. (runnersstore.se)
 • Den innefattar analyser av energiomsättning och blodflöde och mätningar av kraft, rörelse och muskelaktivitet. (miun.se)
 • Pantotensyra (Vitamin B5) bidrar till normal energiomsättning. (vitaminwell.se)
 • Akuta och kroniska effekter av fysisk träning på muskel och cirkulationsapparat undersöks mer specifikt med avseende på i) skelett och hjärtmuskelns syreupptagning och blodflöde, ii) blodflödets fördelning inom en arbetande muskel samt iii) kopplingen mellan muskelaktivering och energiomsättning. (miun.se)
 • Holistics Mega B-komplex innehåller en kombination B-vitaminer som tillsammans bl.a. bidrar till en normal energiomsättning samt att minska trötthet och utmattning. (bodystore.com)
 • B-vitaminer bidrar till normal energiomsättning. (klokast.se)
 • Niacin (Vitamin B3) bidrar liksom övriga B-vitaminer till en normal energiomsättning. (vitaminwell.se)
 • I anslutning till detta ingår energiomsättning, arbetsfysiologi och näringslära. (ki.se)
 • Biotin bidrar till normal energiomsättning och till att bibehålla normala slemhinnor. (naturligt.se)
 • Energiomsättning i vila samt vid standardiserade aktiviteter för personer med motoriskt komplett ryggmärgsskada C5-C8 (tetraplegi) - Finns det någon skillnad i energiomsättning mellan C5-C8 och Th7-Th12? (gih.se)
 • Resultatet visar på 26-30 % lägre energiomsättning i vila jämfört med värden för personer utan ryggmärgsskada. (gih.se)
 • koppar, som bidrar till normal energiomsättning. (mmsports.se)
 • Med ökande fetmaförekomst ökar efterfrågan på läkemedel som påverkar energibalansen via mindre aptit, sämre upptag eller ökad energiomsättning. (ne.se)
 • Då når de en energiomsättning som minskar reduceringen av förtida död och sjukdomar. (gih.se)
 • De bidrar alla till en normal energiomsättning, men har också en rad andra funktioner i kroppen. (arla.se)
 • 249 kr chili-burn-energiomsattning-60-tabletter Viktminskning 427453 Rek. (apotek365.se)
 • De har även mätt de amyloida placken som förekommer vid Alzheimers sjukdom och kartlagt hjärncellernas energiomsättning med PET. (forskning.se)
 • Däremot tycktes tau inte ha så stor betydelse för det globala generella minnet som bättre kan relateras till hjärnans energiomsättning, säger Agneta Nordberg. (forskning.se)
 • Den första studien undersöker sambandet mellan daglig energiomsättning, mätt med hjälp av en fysiologisk metod där tungt vatten injiceras i fågeln, och bl. (avhandlingar.se)